W dni 6 kwietnia 2014 r. odbył się X Kolarski Rajd Papieski organizowany przez Oddział PTTK w Pleszewie dla uczczenia pamięci papieża Jana Pawła II, honorowego obywatela miasta Pleszewa.

Start nastąpił w Pleszewie na trasę wiodącą przez Korzkwy i Kurcew do mety w Czerminie. Przerwy w rajdzie nastąpiły w Korzkwach, gdzie kol. Mirosław Zaradny przybliżył historię mieszkającej w nim rodziny, oraz przy lesie prze miejscowością Kurcew. W Czerminie uczestnicy rajdu wzięli udział w specjalnie odprawionej w tej intencji mszy świętej.

Zakończenie rajdu nastąpiło w Ośrodku Kultury w Czerminie, gdzie na wszystkich uczestników czekał zasłużony posiłek oraz słodycze i owoce. Tu także przeprowadzono konkurs z wiedzy o naszym papieżu. Wzięło w nim udział 16 uczestników. Największą wiedzą na ten temat wykazała się Krystyna Jagiołka z Pleszewa, a kolejne dwa miejsca zajęli Marek Glapiński i Bogdan Pawłowski z Kalisza. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody i upominki ufundowane przez: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Sport Pleszew S.A., Biuro Turystyki Gaedig-Reisen, Grupę Rowerową MMAK i Ośrodek Kultury w Czerminie.


Komendantowi wszystkich 10 rajdów kol. Krzysztofowi Hoffmannowi Zarząd Oddziału wręczył okolicznościową szklana statuetkę.

Komandor podziękował wszystkim uczestnikom i na tym zakończono rajd, w którym więzło udział 200 uczestników m.in. z Kalisza, Ostrowa Wlkp., Jarocina, Wrześni, Nowych Skalmierzyc oraz Pleszewa i okolicy.

Zapraszamy do albumu zdjęć z rajdu - KOLARSKI RAJD PAPIESKI 2014

Opracowanie: Stanisław Kałka, Mirosław Zaradny
Foto: Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka, Mirosław Kubiak