2016_klp (75 kB)


W dniu 3 kwietnia 2016 r. odbył się XII Kolarski Rajd Papieski organizowany przez Oddział PTTK w Pleszewie dla uczczenia pamięci papieża Jana Pawła II, honorowego obywatela miasta Pleszewa.

Współorganizatorzy rajdu: Grupa Rowerowa MMAK”, Starostwo Powiatowe, BT Geadig-Reisen i Urząd Gminy Gołuchów. Nad prawidłowym przebiegiem rajdu czuwali członkowie Zarządu Oddziału: Mirosław Zaradny, Emilia Wałęsa, Mirosław Kubiak i Agnieszka Piasecka.

Start nastąpił w Pleszewie na trasę wiodącą przez Brzezie, Pleszówkę, Tursko i Macew do mety w Kucharach. Przerwy w rajdzie nastąpiły w Brzeziu i Tursku, gdzie kol. Mirosław Zaradny przybliżył historię kościoła i obrazu MB.

Na mecie w Kucharach uczestnicy rajdu wzięli udział w specjalnie odprawionej w tej intencji mszy świętej.

Zakończenie rajdu nastąpiło w Wiejskim Domu Kultury w Kucharach, gdzie na wszystkich uczestników czekał zasłużony posiłek, herbatka oraz słodycze. Tu także przeprowadzono losowanie upominków ufundowanych przez sponsorów.

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ

Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali do przypięcia rajdowe znaczki z papieżem i mogli potwierdzić uczestnictwo w książeczkach turystycznych okolicznościową pieczątką rajdową.

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ

Komandorem Rajdu już kolejny 12 raz był kol. Krzysztof Hoffmann, który podziękował wszystkim uczestnikom i na tym zakończono rajd, w którym więzło udział 230 uczestników m.in. z Kalisza, Ostrowa Wlkp., Jarocina, Śremu, Nowych Skalmierzyc, Gołuchowa, Kowalewa oraz Pleszewa i okolicy.

Zapraszamy do albmu: - KOLARSKI RAJD PAPIESKI 2016