INOWROCŁAW - URODA... RUINY

Powiększ Jak na ironię, jeden z najczystszych stylowo zabytków romańskich w Polsce, kościół pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny w Inowrocławiu zwany jest popularnie... Ruiną. Świątynię wzniesiono pod koniec XII wieku, z granitowych ciosów, prawdopodobnie na miejscu tzw. kąciny, czyli dawnej słowiańskiej świątyni. A że w swych długich dziejach często pożary niweczyły ja w ruinę, stąd też wzięła się jej potoczna nazwa. Kościół, z zachowaniem wszelkich reguł stylu romańskiego, odbudowano w 1901 roku. Uwagę przyciągają tajemnicze ryty i maski wtórne wmontowane przy portalu.

Po kolejnych przebudowach, trójnawową bazyliką późnogotycką jest z kolei kościół św. Mikołaja. Pierwotnie był to zapewne kościół drewniany, wzniesiony w XII wieku. Mury zaczęły tu stawać dopiero około 1431 roku. I choć wyposażenie jego wnętrza jest barokowe i rokokowe, to jednak elementy gotyckie znaleźć można choćby w sklepieniach prezbiterium i zakrystii.