OSTRÓW LEDNICKI - REZYDENCJA NA WYSPIE

Powiększ Powiększ Badania archeologiczne zaczęły się na tym terenie w roku 1856, kiedy wyspę na Jeziorze Lednica kupił Albin Węsierski, właściciel pobliskiego Zakrzewa.

O Ostrowie Lednickim zrobiło się wtedy głośno. Niestety, po śmierci Węsierskiego w 1875 roku, prace przerwano. Powrócono do nich dopiero w latach 30. XX wieku, przy czym główne zainteresowanie archeologów skupiło się na nowożytnym cmentarzysku znajdującym się wewnątrz lednickiego grodu. Tak naprawdę budowlami lednickimi zajęto się dopiero po II wojnie światowej. Prowadzone badania odsłaniały tajemnice Lednicy, wysuwały nowe hipotezy lub udowadniały wcześniej przyjęte założenia. Ale dopiero wyniki prowadzonych od 1981 roku badań interdyscyplinarnych doprowadziły do odkryć.

Powiększ Powiększ Dziś już wiadomo na pewno, że kamienne budowle - palatium, kaplica-baptysterium, kościół grodowy - oraz mosty i urządzenia obronne na Ostrowie Lednickim powstały w latach 60. X wieku i związane są z Mieszkiem I. Prawdziwa jednak sensacją było odsłonięcie w latach 1988 i 1989 dwóch basenów chrzcielnych na planie krzyża, co pozwoliło historykom wysnuć hipotezę, iż być może właśnie tu, na Ostrowie Lednickim, Mieszko I wraz ze swym najbliższy otoczeniem, przyjął chrzest. Pojawiły się także przypuszczenia, iż przylegające do kaplicy palatium było początkowo domem biskupim, by dopiero po roku 1000 stać się rezydencja władcy, o czym świadczy przeprowadzona wówczas przebudowa i likwidacja jednego z basenów. Ale mimo tylu badań i bogatej już wiedzy o korzeniach naszej państwowości, Lednica - Pomnik Kultury Narodu Polskiego - otoczona jest nadal nimbem tajemniczości.

To zaś, co z ziemi i wody udało się wydobyć archeologom, można zobaczyć w Muzeum przy drodze do Dziekanowic. W Małym Skansenie, usytuowanym przy przeprawie na wyspę stoi najstarszy w Polsce wiatrak, z 1585 roku, przeniesiony z Gryżyny.
W Skarbczyku, gdzie poprzednio mieściło się Małe Muzeum można obejrzeć wystawę czasową.

Zdjęcia: Marcin Czerwiński