MORACZEWO - GRODZISKO POD WIATRAKIEM

Powiększ" Prace archeologiczne prowadzone w II połowie lat 70. XX wieku wykazały, iż pierwszy gród w tym miejscu powstał w VIII wieku. Został on jednak znacznie rozbudowany w X stuleciu, a otaczające go wały, wysokie na 10 m, były szerokie u podstawy na około 20 m. Te pozostałości wczesnośredniowiecznego grodu (czyli grodzisko) leżą około 500 m na północny zachód od trzech rzucających się w oczy już z daleka wiatraków. Koźlaki te (z lat 1821, 1844 i 1896) wraz z odtworzoną zagrodą młynarską (chata z 1829 roku z Gębarzewa koło Gniezna, stodoła z 1801 roku z Dąbrówki Kościelnej) są częścią Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy.

Tu w Moraczewie, Szlak Piastowski wkracza na teren Lednickiego Parku Krajobrazowego utworzonego w 1988 roku dla ochrony krajobrazu oraz zabytków związanych z początkami państwa polskiego.