SZLAK PIASTOWSKI

Orzeł Piastowski Wędrówka po Szlaku Piastowskim to powrót do korzeni, do źródeł naszej narodowości i religii, do miejsc, gdzie rodziła się polska państwowość.

W Wielkopolsce przetrwały budowle, działa sztuki, wydobywane i odsłaniane z ziemi relikty archeologiczne tamte czasy pamiętające. Warto więc wybrać się na wędrówkę śladami pierwszych Piastów, zadumać nad przeszłością, wczuć w codzienność i odświętność tamtych wieków, spróbować spojrzeć na świat oczyma tych, którzy żyli w czasach Mieszka I i Bolesława Chrobrego.

Szlak Piastowski to jedna z najciekawszych i licznie odwiedzanych tras turystycznych w Polsce. Można ją zwiedzać fragmentami, ale można też w całości zataczając pętlę od Poznania poprzez Ostrów Lednicki, Gniezno, Trzemeszno, Mogilno, Strzelno, Kruszwicę, Inowrocław, zawrócić do Biskupina, by przez Gniezno dojechać w drodze powrotnej do Giecza. Wędrówka po szlaku odtwarza cykliczne przemieszczanie się piastowskich władców i ich dworów pomiędzy czterema grodami, które pełniły stołeczne funkcje. Odkryto już palatia na Ostrowie Lednickim, w Gieczu (niedokończone) i ostatnio w Poznaniu. Wciąż czeka na odkrycie palatium w Gnieźnie.

Zwiedzając Szlak Piastowski musimy jednak zdawać sobie sprawę, że obiekty te oglądamy dzisiaj w innym krajobrazie. W tamtych czasach dominowało budownictwo drewniane. Fundowane przez książąt i możnowładców kamienne budowle symbolizowały nowy świat, były wyznacznikiem tworzącej się państwowości i nowej religii. Do ich wznoszenia i dekorowanie ściągano artystów z zachodniej Europy. Dzięki poczynaniom wczesnopiastowskich elit Polska bardzo szybko weszła w krąg kultury łacińskiej.