HONOROWY KODEKS TURYSTY GÓRSKIEGO

1. W górach liczy się partnerstwo i współpraca. "Wyszliśmy razem - wracamy razem".

2. Najlepiej wybrać się większą grupą, bo to raźniej i bezpieczniej.

3. Nikt nie gna do przodu, nikogo też nie zostawia się w tyle.

4. W razie wypadku należy udzielić pomocy, inni z grupy powiadamiają pogotowie.

5. Po górach poruszamy się ostrożnie uważając na luźne kamienie.

6. Nie wolno rzucać kamieni w przepaść.

7. Mijanych turystów powinniśmy powiadomić o niebezpieczeństwie.

8. Zawsze należy dać pierwszeństwo schodzącym.

9. Nie biegamy po ścieżce turystycznej, rozpychanie się jest niedopuszczalne.

10. Nie wolno krzyczeć, gwizdać a nawet zbyt głośno śpiewać.

11. Wszystko, co wnosimy w góry wynieśmy - nie należy pozostawiać żadnych śmieci.

12. Dokarmianie zwierząt jest zabronione.

13. Nie wolno niczego zabierać na pamiątkę - nie można zrywać kwiatów, nacieków skalnych w jaskiniach.