STOPNIE ZAGROŻENIA LAWINOWEGO

W Polsce obowiązuje 5-cio stopniowa tzw. europejska skala zagrożeń lawinowych.

I STOPIEŃ - małe - nieznaczne zagrożenie lawinowe.
Pokrywa śnieżna jest silnie związana (stabilna). Wyzwolenie lawiny jest mało prawdopodobne. Wyjątkowo lawiny mogą zejść formacjami wklęsłymi (źleby, jary, depresje), na skutek naruszenia pokrywy śnieżnej przez dużą grupę narciarzy czy turystów. W takim okresie panują bezpieczne warunki do uprawiania turystyki czy narciarstwa. Należy zachować ostrożność przy przekraczaniu formacji wklęsłych.

I stopień należy ogłaszać, gdy:
- Przez dłuższy czas brak jest świeżych opadów śniegu i silnych wiatrów:
- Panują w miarę jednorodne, niezbyt duże ujemne temperatury.
II STOPIEŃ - umiarkowane zagrożenie lawinowe.
Pokrywa śnieżna może być mało stabilna w formacjach wklęsłych (źleby, jary). Lawiny mogą schodzić samoistnie tylko w formacjach wklęsłych. Na stromych, trawiastych (głównie zawietrznych stokach) np. Pośredni Goryczkowy, istnieje możliwość zejścia lawin tylko w wyniku naruszenia pokrywy śnieżnej przez grupę narciarzy czy turystów. Panują bezpieczne warunki do uprawiania turystyki za wyjątkiem formacji wklęsłych. Należy zachować uwagę przy poruszaniu się po stromych stokach zwłaszcza po stronie zawietrznej.
II stopień należy ogłaszać, gdy:
- W ciągu ostatnich 3 dni przyrost pokrywy śnieżnej wynosi do 20 cm:
- Wiatr wieje z prędkością nie większą niż 5m/s;
- Temperatura w ciągu doby jest w miarę stabilna.
III STOPIEŃ - znaczne zagrożenie lawinowe.
Pokrywa śnieżna jest słabo związana. Możliwe jest samoistne zejście lawin, oraz w wyniku naruszenia pokrywy śnieżnej przez samotnych turystów czy narciarzy. Bezpieczne warunki do uprawiania turystyki czy narciarstwa są tylko tam gdzie szlaki i nartostrady nie przecinają naturalnych torów lawinowych lub stromych stoków.
III stopień ogłasza się, gdy:
- W ciągu ostatnich 3 dni przyrost pokrywy śnieżnej wynosi do 40 cm (opad śniegu z wiatrem do 30 cm);
- Po opadach śniegu wieje wiatr z szybkościa 10-15 m/s;
- Dochodzi do dość dużych dobowych wahań temperatury.
IV STOPIEŃ - duże zagrożenie lawinowe.
Pokrywa śnieżna jest słabo związana na większości stromych stoków. Istnieje mozliwość samoistnego zejścia lawin na większości stromych stoków. Istnieje możliwość samoistnego zejścia średnich i dużych lawin na stromych stokach. Na stokach o mniejszym nastromieniu istnieje możliwość zejścia lawin w wyniku naruszenia pokrywy śnieżnej przez pojedynczych narciarzy czy turystów.
IV stopień należy ogłaszać, gdy:
- W ciągu 3 dni pokrywa śnieżna wzrosła od 40 do 70 cm (wieje wiatr podczas opadu do 50 cm);
- Po opadach śniegu wiatr wieje z prędkością powyżej 20 m/s;
- Dochodzi do znacznego ocieplenia.
V STOPIEŃ - bardzo duże zagrożenie - alarm lawinowy.
Możliwość samoistnego zejścia wielu dużych lawin nawet na stokach o średnim nastromieniu.
V stopień ogłasza się, gdy:
- Wzrost pokrywy śnieżnej w ciągu ostatnich 3 dni wynosi 70 do 100 cm (przy opadzie z wiatrem 50-80 cm);
- Po odpadach śniegu wieje wiatr z prędkością powyżej 20m/s;
- Dochodzi do gwałtownych zmian temperatury (głównie dużego ocieplenia)
W okresie zimy codziennie rano dla obszaru Tatr stopień zagrożenia lawinowego ogłasza Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe. Stopień zagrożenia określany jest na podstawie badań pokrywy śnieżnej, aktualnych warunków meteorologicznych oraz obserwacji w terenie. Przed ogłoszeniem konsultowany jest on z IMGW i Instytutem Lawinowym w Jasnej na Słowacji.

Dla Karkonoszy, Beskidów i dla Bieszczad stopień zagrożenia lawinowego ogłaszają Grupy Regionalne GOPR.

Informacje o ogłoszonym stopniu zagrożenia lawinowego przekazywane są do instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na danym terenie (dyrekcje parków narodowych, starostwa, nadleśnictwa). Z chwilą powstania zagrożeń lawinowych odpowiedzialne służby tych instytucji w terenie ustawiają odpowiednie znaki informujące o zagrożeniu lawinowym, lun na wniosek TOPR/GOPR, okresowo zamykają zagrożone zejściem lawin szlaki oraz trasy narciarskie. Również środki masowego przekazu informowane są o zagrożeniu lawinowym w danym terenie.

Opracowanie - Multimedia Communication Sp. z o.o. - 2003
Na podstawie opracowania Adama Maraska zamieszczonego na stronie internetowej www.topr.com.pl