ZASADY ORGANIZACJI WYCIECZEK ROWEROWYCH

1.
W czasie wycieczki rowerowej należy korzystać z wyznaczonych dróg dla rowerów, ścieżek i poboczy nadających się do jazdy, tak by nie stwarzać zagrożeń dla ruchu.
2.
Dopuszcza się korzystanie z drogi (poza miastem) w przypadku braku poboczy na zasadach określonych w kodeksie drogowym, pamiętając, że obowiązuje jazda w rzędzie (jeden za drugim).
3.
Przy przekraczaniu jezdni (drogi) opiekunowie zabezpieczają przejście, zatrzymując ruch i przeprowadzając całą grupę na drugą stronę.
4.
W czasie wycieczki jeden opiekun jedzie na przedzie, drugi na końcu.
5.
Grupa rowerowa od 11 do 14 lat nie może przekraczać 14 uczestników na jednego opiekuna.
6.
Grupa w wieku poniżej 11 lat licząca 15 uczestników musi mieć dwóch opiekunów.
7.
Należy jechać równo i spokojnie w szyku. Niedopuszczalne jest tasowanie się, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji.
8.
Każdy manewr na drodze musi być poprzedzony upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześnie zasygnalizowany.
9.
Przed wyruszeniem należy omówić trasę przejazdu z uwzględnieniem miejsc niebezpiecznych, stwarzających zagrożenia (skrzyżowania dróg, torowiska), zaplanować bezpieczne miejsca postoju na odpoczynek i posiłek.
10.
Na wycieczkę należy zabrać: apteczkę, przybornik techniczny(do naprawy roweru), pompkę, spinki łańcuchowe, samoprzylepne łatki gumowe, klej do gumy, itp.
11.
Opiekunowie (z przodu i tyłu) powinni być zaopatrzeni w gwizdki do podawania sygnałów ostrzegawczych.
12.
Słabsze dzieci jada na czele grupy, tuż za prowadzącym, który reguluje tempo jazdy.
13.
Należy zachować stałe miejsca i bezpieczną odległość między sobą (minimalnie na długość roweru).
14.
Pod górę o większym nachyleniu dobrze jest prowadzić rowery, zachowując ustawienie w rzędzie (jeden za drugim).
15.
Bagaż należy dobrze umocować na bagażniku.
16.
Na końcu rzędu do roweru należy przymocować ramię bezpiecznika, tj. pręt o długości około 38 cm z zamocowanym na końcu światełkiem odblaskowym o średnicy 5 cm.
17.
Postoje należy organizować poza jezdnią na parkingu, łące lub polanie.
18.
Rower na początku rzędu powinien mieć lusterko wsteczne, które ułatwi patrzenie na drogę i grupę z tyłu, bez potrzeby odwracania do tyłu całej głowy i mimowolnego skręcania w lewo tułowia wraz z całym rowerem.