PRZED WYJŚCIEM NA SZLAK

dla poruszających się po szlakach turystycznych


1. Planowaną trasę należy wcześniej przestudiować na mapie i w przewodniku turystycznym.

2. Szczególną ostrożność należy zachować na skrzyżowaniach dróg w odkrytym terenia i na skrzyżowaniach ulic w nieznanych miejscowościach, gdzie trasa wycieczki przecina szereg ulic i dróg.

3. Na ostre załamania i zmianę kierunku na drogi drugorzędne zwraca uwagę znak (strzałka).

4. Jeśli na większej odległości (około 300 m), przy dostatku obiektów odpowiednich do umieszczenia znaku, tego znaku nie ma, wtedy może to oznaczać, że kierunek marszu jest niewłaściwy. W takim przypadku należy raczej wrócić na najbliższe skrzyżowanie i odszukać kierunek właściwy.

5. Przy dotarciu na większe otwarte powierzchnie w otoczeniu leśnym, z mało widocznymi ścieżkami, trzeba uważnie obejrzeć przeciwległy skraj lasu, gdyż może tam umieszczono duży, widoczny z daleka znak.

6. W czasie znakowania niektórych tras nie można było dotrzymać reguł znakowania lub trzyletniego cyklu odnawiania znaków. Oznakowanie może być przez to mało czytelne, niedostatecznie gęste i niezgodne z mapą. Braki w oznakowaniu mogą być spowodowane na przykład zaoraniem dróg polnych.

7. W czasie wędrówki należy spoglądać także za siebie, czy znaki w kierunku przeciwnym nie są bardziej wiarygodne.

8. Dla kontroli czasu trwania marszu i odległości radzimy zmierzenie na mapie odległości poszczególnych punktów na znakowanych trasach turystycznych.

9. O odległościach i miejscu informują dane na drogowskazach.

10. Ze znakowanych tras turystycznych w pełnym zakresie można korzystać tylko w terenie bez pokrywy śnieżnej.