KARTA TURYSTY

- Turystyka odradza Twe siły, pomaga każdemu, szczególnie młodzieży, poznawać swoją ojczyznę.

- Przyroda i dorobek kultury są własnością całego świata - i Ty jesteś za nie odpowiedzialny.

- Turysta Twój przyjaciel - służ mu radą i pomocą.

- Zwiedź to, o czym czytałeś - przeczytaj o tym co masz zwiedzić.

- Dopuść naturę do głosu - nie hałasuj.

- Zostaw miejsce pobytu w takim stanie, w jakim chciałbyś je zastać.

- Ogień i szkło źródłem niebezpieczeństw - uważaj.

- Alkohol wrogiem turystyki - unikaj go na wycieczce.

- Zachowaj ostrożność - Twoja lekkomyślność zagraża Tobie i innym.

- Turysta wszędzie gościem - pozostawiaj po sobie dobre wspomnienie.

- Nie bądź obojętny wobec niewłaściwego zachowania innych.

- Dobry humor pomaga turyście w każdej sytuacji - uśmiechnij się.