UBEZPIECZENIAInformacje o ubezpieczeniu Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) członków PTTK

i Odpowiedzialności Cywilnej (OC) dla kadry PTTK znajdują się na stronie:Zarządu Głównego PTTK Warszawa i w Oddziale PTTK