WAŻNE DATY
ROK 1998
22.06.1998 - Założenie Koła PTTK. Siedziba w Redakcji "Gazety Pleszewskiej"
           przy ul. Sienkiewicza 35.
ROK 1999
27.02.1999 - Zjazd Założycielski Oddziału PTTK Pleszew.
26.03.1999 - Powołanie Oddziału PTTK Pleszew - uchwała ZG PTTK nr 79/99.
07.05.1999 - Rejestracja Oddziału i Zarządu w Sądzie Okręgowym Kalisz.
29.05.1999 - I szkolenie Organizatorów Turystyki.
30.06.1999 - II szkolenie Organizatorów Turystyki i zakończenie.
06.07.1999 - Otrzymanie numeru identyfikacyjnego REGON.
03.08.1999 - Założenie Rachunku Bankowego w PKO BP O/Pleszew.
13.09.1999 - Powołanie Klubu Turystyki Górskiej "Halny".
14.10.1999 - Wyjazd szkoleniowy KTG "Halny" w Tatry.
28.10.1999 - Szkolenie "Bezpieczeństwo życia i zdrowia w turystyce".
03.12.1999 - Kurs Przodowników Turystyki Pieszej i Kolarskiej w Szamotułach.
06.12.1999 - Rozpoczęcie adaptacji nowego pomieszczenia na Biuro Oddziału
           przy ul. Bogusza 1.
16.12.1999 - Powołanie Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej.
16.12.1999 - Powołanie Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej.
ROK 2000
03.01.2000 - Otwarcie Biura Oddziału przy ul. Mariana Bogusza 1.
03.01.2000 - Założenie skrytki pocztowej nr 45.
20.01.2000 - Założenie telefonu w Biurze Oddziału nr (062) 742-26-31 w. 39.
25.01.2000 - Rejestracja w Sądzie z nowym adresem.
31.01.2000 - Numer REGON z nowym adresem.
24.02.2000 - Uprawnienia Przodowników Turystyki Pieszej otrzymują:
           Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka, Andrzej Madaliński, Mirosław Zaradny.
25.02.2000 - Przyznanie Referatu Weryfikacyjnego Odznak Turystyki Pieszej.
04.04.2000 - Przyznanie Referatu Weryfikacyjnego Regionalnej Odznaki Krajoznawczej.
01.07.2000 - Przyznanie Referatu Weryfikacyjnego Odznak Turystyki Kolarskiej.
20.08.2000 - Uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej na Sudety otrzymuje
           Michał Kuberka.
31.10.2000 - Uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej otrzymują:
           Ireneusz Reder, Krzysztof Hoffmann, Zygmunt Studziński, Zbigniew Walczak.
10.12.2000 - Uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej otrzymują:
           Barbara Szoser i Elżbieta Tanaś.
ROK 2001
09.01.2001 - Powołanie Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody.
02.02.2001 - Przyznanie Referatu Weryfikacyjnego Odznak Turysta Przyrodnik.
10.02.2001 - Walny Zjazd Oddziału PTTK Pleszew.
13.03.2001 - Powołanie SKKT PTTK Nr 1 przy ZSP Nr 3 w Pleszewie.
13.03.2001 - Powołanie Oddziałowej Komisji Krajoznawczej.
24.04.2001 - Powołanie SKKT PTTK Nr 2 przy Gimnazjum w Czerminie.
24.04.2001 - Powołanie SKKT PTTK Nr 3 przy Szkole Podstawowej Lisewo.
11.06.2001 - Uprawnienia znakarza szlaków nizinnych otrzymują:
           Stanisław Kałka, Zbigniew Walczak, Mirosław Zaradny.
03.07.2001 - Powołanie SKKT PTTK Nr 4 przy Gimnazjum w Gizałkach.
19.08.2001 - Kurs Instruktorów Krajoznawstwa w Tarnowie.
22.08.2001 - Uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regonu otrzymuje
           Krzysztof Hoffmann.
11.09.2001 - Powołanie SKKT PTTK Nr 5 przy Szkole Podstawowej w Tomicach.
03.10.2001 - Uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej na Beskidy Zachodnie
           otrzymują: Michał Kuberka i Zbigniew Walczak.
30.10.2001 - Rozpoczęcie prac adaptacyjnych lokalu nowego biura przy ul. Poznańskiej 35.
13.11.2001 - Zawieszenie Zarządu KTG "Halny".
13.11.2001 - Powołanie Tymczasowego Zarządu KTG "Halny".
26.11.2001 - Otwarcie Biura Oddziału przy ul. Poznańskiej 35.
17.12.2001 - Założenie nowego telefonu w Biurze Oddziału nr (062) 742-28-17.
27.12.2001 - Uruchomienie faksu nr (062)742-28-17.
ROK 2002
10.01.2002 - Uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej
           na Sudety otrzymuje Barbara Szoser.
26.01.2002 - Powołanie Zarządu Klubu Turystyki Górskiej PTTK "Halny".
05.02.2002 - Założenie witryny internetowej na stronie
           www.pttkpleszew.republika.pl
13.02.2002 - Powołanie SKKT PTTK "Orlik" przy Domu Dziecka w Pleszewie.
18.04.2002 - Otwarcie rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym Pleszew.
28.06.2002 - Zmiana adresu w Rejestrze Sądowym.
31.07.2002 - Kurs Przodowników Turystyki Górskiej na Beskidy Wschodnie
           Uprawnienia Przodownika otrzymuje Zbigniew Walczak.
18.08.2002 - Kurs Instruktorów Krajoznawstwa w Piasecznie.
21.08.2002 - Uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu otrzymują:
           Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka i Mirosław Zaradny.
05.10.2002 - Organizujemy Kurs Instruktorów Ochrony Przyrody w Ośrodku
           Kultury Leśnej w Gołuchowie w dniach 05-06.10.2002 r.
20.10.2002 - Uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody otrzymują:
           Edyta Brania, Marcin Czerwiński, Krzysztof Hoffmann
           Stanisław Kałka, Elżbieta Tanaś, Zbigniew Walczak,
           Sławomir Walendowski i Mirosław Zaradny.
ROK 2003
07.01.2003 - Zarząd Oddziału zatwierdził Regulamin Regionalnej Odznaki Krajoznawczej
           "Turysta Ziemi Pleszewskiej".
21.01.2003 - Z ZG PTTK otrzymujemy bezpłatną stronę internetową
           http://pleszew.pttk.pl
11.03.2003 - Zarząd Oddziału przyjął na Członka Wspierającego Oddział PTTK Pleszew
           Fabrykę Maszyn Spożywczych "Spomasz" Pleszew S.A.
25.04.2003 - Powołanie SKKT PTTK Nr 7 przy ZSP Broniszewice.
14.06.2003 - Na Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej we Wrocławiu (13-15.06),
           uprawnienia Instruktora Fotografii Krajoznawczej PTTK uzyskuje Stanisław Kałka.
17.06.2003 - Urząd Skarbowy nadał Oddziałowi NIP 617-20-64-377
16.08.2003 - W kursie Instruktorów Krajoznawstwa, organizowanym w Kaliszu w dniach 16-20.08. 2003 r.
           biorą udział dwie nasze koleżanki.
20.08.2003 - Uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu otrzymują:
           Małgorzata Baron Galewska i Aleksandra Piasecka.
24.08.2003 - Kurs Przodowników Turystyki Górskiej "Sudety-2003" (31.07-24.08) ukończyli:
           Zbigniew Walczak i Sławomir Walendowski. Uprawnienia przodownika otrzymał
           Zbigniew Walczak, a drugi uczestnik otrzyma je po uzupełnieniu wymogów formalnych.
19.09.2003 - Na 46 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Sielpi (19-21.09.2003 r.)
           - Marcin Czerwiński zdał egzamin Przodownika na kolejne dwa okręgi: śląski i lubuski,
           a Mirosław Zaradny na okręgi: dolnośląski i świętokrzyski.
03.10.2003 - Na budynku przy ul. Poznańskiej 35, od strony ul. Bogusza, zawieszamy pierwszą
           oszkloną tablice informacyjną.
24.11.2003 - Uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej na Sudety otrzymuje Sławomir Walendowski.
ROK 2004
22.01.2004 - Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK na posiedzeniu w dniu 22.01.2004 roku nadała
           Referatowi Weryfikacyjnemu OTP uprawnienia do MAŁEJ SREBRNEJ w ramach
           posiadanych uprawnień terytorialnych.
23.01.2004 - Stanisław Kałka, prezes Oddziału, uzyskał rekomendację do grona 10 osób,
           z których wyłoniono Człowieka Roku Ziemi Pleszewskiej. To honorowe wyróżnienie jest symbolem
           podejmowania znaczących i skutecznych przedsięwzięć turystycznych dla środowiska.
           jego dorobku, ciągłości dobrych tradycji i więzi mieszkańców Ziemi Pleszewskiej.
26.01.2004 - Marcin Czerwiński, wiceprezes Oddziału, miłośnik fotografii krajoznawczej,
           zdobył I nagrodę w konkursie fotograficznym pt. "Spotkania u źródeł rzek".
09.03.2004 - Zarząd Oddziału uchwałą nr 22/2004 powołał SKKT PTTK Nr 1 przy Zespole Szkół Publicznych
           w Pleszewie.
22.05.2004 - Na Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej w Jastrzębiu Zdrój (21-23.05)
           uprawnienia Instruktora Fotografii Krajoznawczej PTTK uzyskuje Marcin Czerwiński.
25.08.2004 - Po ukończeniu Kursu w Toruniu, kol. Edyta Brania i Katarzyna Garbaciak uzyskują uprawnienia
           Instruktora Krajoznawstwa Regionu.
31.08.2004 - W miesiącu sierpniu kol. Michał Kuberka i Zbigniew Walczak biorą udział w kursie Przodowników
           Turystyki Górskiej i uzyskują uprawnienia Przodownika na region Tatr.
17.09.2004 - Na 47 Ogólnopolskim Zlocie Turystyki Pieszej w Legnicy, kol. Marcin Czerwiński rozszerza uprawnienia
           Przodownika Turystyki Pieszej na województwa: Zachodniopomorskie i Świętokrzyskie,
           a kol. Mirosław Zaradny na województwa: Łódzkie i Śląskie.
ROK 2005
25.01.2005 - Walne Zebranie Klubu Turystyki Górskiej "Halny".
26.02.2005 - Walny Zjazd Oddziału PTTK Pleszew.
12.04.2005 - Oddział PTTK Pleszew podjął uchwałę o przystąpieniu
           do Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu.
14.07.2005 - Powołanie SKKT PTTK Nr 8 przy Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie.
22.07.2005 - Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK zaakceptowała powołanie w Oddziale PTTK Pleszew
           Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Górskiej Odznaki Turystycznej.
31.08.2005 - W miesiącu sierpniu kol. Tomasz Łaciak bierze udział w kursie Przodowników Turystyki Górskiej
           i uzyskuje uprawnienia Przodownika na region Beskidy Zachodnie.
02.09.2005 - Na 48 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Łodzi, kol. Marcin Czerwiński
           rozszerza uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej na województwa: Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie,
           a kol. Mirosław Zaradny na Kujawsko-Pomorskie i Opolskie.
15.10.2005 - Nadzwyczajny Zjazd Oddziału PTTK Pleszew.
ROK 2006
28.01.2006 - W Krajowej Naradzie Aktywu Fotografii Krajoznawczej PTTK, odbywającej się w Centrum Fotografii
           Krajoznawczej w Łodzi, udział biorą dwaj Instruktorzy Fotografii Krajoznawczej PTTK
           Marcin Czerwiński i Stanisław Kałka.
07.03.2006 - Powołanie Biura Obsługi Ruchu Turystycznego.
22.04.2006 - Nadzwyczajny Zjazd Oddziału PTTK Pleszew.
28.07.2006 - W dniu 28.07.2006 r. zawarta została umowa pomiedzy Zarządem Głównym PTTK, a Oddziałem
           PTTK Pleszew na odnowienie znakowania pieszego szlaku turystycznego nr WK193Y.
           Prace znakarskie prowadzone w dwóch transzach zakończono 19.10.2006 r.
02.08.2006 - W kursie Przodowników Turystyki Górskiej na Sudety w dniach 02-23.08.2006 r. bierze udział
           kol. Tomasz Łaciak i po zdaniu egzaminu uzyskuje uprawnienia Przodownika na ten region.
15.09.2006 - W 49 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Olsztynie d dniach 15-17.09.2006 r.
           udział biorą kol. Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny, gdzie zdobywają uprawnienia przodownickie
           na kolejne województwa.
30.09.2006 - Na wniosek Zarządu Oddziału PTTK Pleszew, dwie nauczycielki: Małgorzata Baron-Galewska
           i Edyta Brania, aktywne członkinie PTTK, odznaczone zostały Medalem Komisji Edukacji Narodowej.
           Zaszczytne odznaczenie państwowe w imieniu Ministra Edukacji Narodowej wręczyła pani Kurator
           Województwa Wielkopolskiego na sesji popularnonaukowej "Dziedzictwo narodowe w regionie".
21.10.2006 - Na VII Pikniku Oddziału PTTK Pleszew, kończącym sezon turystyczny 2006 niżej wymienieni koledzy
           otrzymali przyznane przez Zarząd Główny PTTK Dyplomy za zasługi w upowszechnianiu turystyki
           i krajoznawstwa:
           - Krzysztof Hoffmann - Przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej,
           - Mirosław Zaradny - Skarbnik Zarządu Oddziału,
           - Marcin Czerwiński - Wiceprezes Zarządu Oddziału.
           Prezes Zarządu Oddziału - Stanisław Kałka - Uchwałą Zarządu Głównego PTTK
           odznaczony został Srebrną Honorową Odznaką PTTK.
ROK 2007
15.01.2007 - Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK powołała Grupę Znakarską przy Oddziale PTTK Pleszew
           w składzie: Stanisław Kałka i Mirosław Zaradny . Grupa została zarejestrowana pod nr WK-13
           z przewodniczącym Stanisławem Kałka.
19.01.2007 - Na posiedzeniu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK oficjalnie kolega Marcin Czerwiński.
           został stałym współpracownikiem Komisji.
23.03.2007 - Kol. Dorota Cichy otrzymała uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody nr leg. XV/22/06.
03.07.2007 - Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK nadała Oddziałowemu Referatowi Weryfikacyjnemu
           Odznaki "Turysta Przyrodnik" Nr 22/KOP.
13.09.2007 - W dniach 13-16.09.2007 r. w 50 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej biorą udział
           dwaj przodownicy oddziału: kol. Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny. Kol. Marcin Czerwiński,
           jako stały współpracownik Komisji Pieszej ZG PTTK na otwarciu Zlotu
           prowadził prezentację strony internetowej Komisji.
              Dodatkowo kol. Marcin Czerwiński w czasie Zlotu zdobywa uprawnienia przodownickie
           na kolejne województwa.
14.09.2007 - Koledzy Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny otrzymali przyznane przez
           Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK dyplomy "Za zasługi dla turystyki pieszej".
14.09.2007 - W dniach 14-16.09.2007 r. w Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej
           organizowanym przez Oddział PTTK "Zagłębie Miedziowe" w Lubinie, biorą udział
           dwaj przedstawiciele naszego oddziału: kol. Stanisław Kałka i Mirosław Kubiak.
22.09.2007 - Dwoje członków naszego oddziału PTTK kol. Anna i Mirosław Kubiak
           zdobywają Koronę Sudetów Polskich. Wręczenie nominacji następuje na Zlocie zdobywców
           zorganizowanym przez Oddział PTTK Wałbrzych na Wielkiej Sowie.
04.10.2007 - Zarząd Główny PTTK odznaczył Srebrnymi Odznakami "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży".
           Odznaczeni zostali: Małgorzata Baron-Galewska, Edyta Brania, Marcin Czerwiński,
	   Katarzyna Garbaciak, Aleksandra Piasecka.
ROK 2008
11.01.2008 - Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK nadaje MEDAL 55 LECIA KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ
           Koledze Marcinowi Czerwińskiemu za Popularyzację Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa.
30.05.2008 - W Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej w Gdyni w dniach 30.05 - 01.06.2008 r.
           biorą udział kol. : Anna i Mirosław Kubiak.
01.06.2008 - W skład Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK wybrany został kol. Marcin Czerwiński.
11.09.2008 - W Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Lublinie w dniach 11-14.09.2008 r.
           biorą udział trzej członkowie naszego oddziału: Kol. Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak
           i Mirosław Zaradny.
           Marcin Czerwiński zdał egzamin na kolejne województwo, a Mirosław Kubiak po zdanym egzaminie
           został Przodownikiem Turystyki Pieszej PTTK Nr 10597.
08.11.2008 - Na IX Pikniku PTTK zorganizowanym na zakończenie sezonu turystycznego 2008 wręczone zostały
           wyróżnienia przyznane przez ZG PTTK z okazji X-lecia Oddziału w Pleszewie.
           Dyplomy za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa otrzymali: Anna Kaczmarek,
           Mirosław Kubiak, Maria Nowacka, Mirosława Rogowska, Jolanta Wolińska.
           Srebrną Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży"
           odznaczone zostały: Dorota Cichy, Beata Jerzyńska.
           Srebrną Honorową Odznaką PTTK odznaczeni zostali:
           Marcin Czerwiński, Krzysztof Hoffmann, Mirosław Zaradny.
22.11.2008  - W 54 Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej Województwa Wielkopolskiego w Wągrowcu,
           odbywającego się w dniach 22-23.11.2008 r. uczestniczyli trzej przodownicy z Oddziału PTTK
           w Pleszewie: Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka, Mirosław Zaradny.
           Kol. Marcin Czerwiński zdał egzamin na kolejne województwo.
13.12.2008 - Na Walnym Zebraniu Klubu Turystyki Górskiej "Halny" Dyplomy za zasługi w upowszechnianiu
           turystyki i krajoznawstwa przyznane przez ZG PTTK otrzymali: kol. Lidia Chwalińska, Maria Gawrońska,
           Zygmunt Studziński, Kazimierz Kinas.
ROK 2009
09.01.2009 - Zebranie założycielskie Klubu Fotografii PTTK Pleszew.
15.01.2009 - Zarząd Oddziału uchwałą nr 4/2009 powołał Fotoklub PTTK "Flash" Pleszew.
14.02.2009 - Zjazd Oddziału, na którym wybrano nowe władze: Prezes - Marcin Czerwiński,
           Wiceprezes - Mirosław Kubiak, Wiceprezes - Dariusz Wołowicz,
           Sekretarz - Agnieszka Piasecka, Skarbnik - Mirosław Zaradny.
16.05.2009 - W Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK województwa Wielkopolskiego we Wronkach
           uczestniczyli: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak.
           Na Konferencji medalem 90-lecia Oddziału PTTK w Poznaniu został uhonorowany Marcin Czerwiński.
22.05.2009 - W Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK organizowanym przez CFK PTTK w dniach 22-24.05.2009 r.
           w Sulistrowiczkach uczestniczy 4 członków naszego Oddziału: Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka,
           Anna Kubiak, Mirosław Kubiak.
           Uprawnienia Instruktora Fotografii Krajoznawczej PTTK uzyskał kol. Mirosław Kubiak.
17.09.2009 - W Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Jaworze w dniach 17-20.09.2009 r.
           biorą udział trzej członkowie naszego oddziału: Kol. Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak
           i Mirosław Zaradny.
           Kol. Marcin Czerwiński zdał egzamin na kolejne województwo.
09.10.2009 - Prezes Oddziału Marcin Czerwiński wziął udział w Wielkopolskich Obchodach
           Światowego Dnia Turystyki, które zostały zorganizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego
           oraz Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności MALTA.POZNAŃ.EU w Poznaniu
21.11.2009 - W 55 Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej PTTK organizowanym
           w dniach 21-22.11.2009 r. przez Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej udział bierze
           3 Przodowników TP: Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka, Mirosław Kubiak.

ROK 2010
19.01.2010 - Ukończono prace przy odnawianiu Biura Oddziału.
23.01.2010 - W Warszawie w Krajowej Naradzie Aktywu Turystyki Pieszej bierze udział jako delegat
           kol. Marcin Czerwiński i w wyniku wyborów zostaje członkiem Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.
27.02.2010 - W Krajowej Naradzie Aktywu Fotografii Krajoznawczej PTTK zorganizowanej w
           Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi udział wzięło czterech delegatów z naszego Oddziału.
           W wyniku wyborów w skład nowych władz Komisji Fotografii Krajoznawczej wybrani zostali
           kol. Marcin Czerwiński i kol. Mirosław Kubiak.
25.06.2010 - W Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK organizowanym przez CFK PTTK w
           dniach 25-27.06.2010 r. w Radkowie uczestniczyło 3 członków naszego Oddziału:
           Marcin Czerwiński, Agnieszka Piasecka, Stanisław Kałka.
24.07.2010 -  Na zakończeniu OWRP w Olsztynie do ostatniego egzaminu rozszerzającego uprawnienia
           Przodownika Turystyki Pieszej przystąpił Marcin Czerwiński. Egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym
           i kolega Marcin uzyskał uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej I stopnia (cała Polska).
01.09.2010 - Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK nadała Referatowi Weryfikacyjnemu OTP
	       uprawnienia do odznaki MAŁEJ ZŁOTEJ.
16.09.2010 - W Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Opolu w dniach 16-19.09.2010 r.
           biorą udział trzej członkowie naszego oddziału: Kol. Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak
           i Mirosław Zaradny. Kol. Mirosław Kubiak zdał egzamin na województwo dolnośląskie.
16.09.2010 - W Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Opolu
           w dniach 16-19.09.2010 r. biorą udział trzej członkowie naszego oddziału: Kol. Marcin Czerwiński,
           Mirosław Kubiak i Mirosław Zaradny.
           Kol. Mirosław Kubiak zdał egzamin na województwo dolnośląskie.
24.09.2010 - Prezes Oddziału Marcin Czerwiński wziął udział w Wielkopolskich Obchodach
           Światowego Dnia Turystyki, które zostały zorganizowane przez
           Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Żerkowie.
02.11.2010 - Podpisanie umowy o udzielenie rabatów dla członków PTTK na wejście na siłownię (10%) oraz solarium (5%)
           przez Fitness Klub w Pleszewie znajdujący się na ulicy Traugutta 30 (strona http://www.activefit.pl/).
04.11.2010 - Na miejsce Dariusza Wołowicza, który zrezygnował z funkcji Wiceprezesa w Zarządzie Oddziału PTTK,
           dokooptowana została Koleżanka Anna Kubiak.
21.11.2010 - W 57 Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej Województwa Wielkopolskiego, który odbywał się w Kaliszu
           w dniach 21-22.11.2010 r. uczestniczyli dwaj przodownicy z Oddziału PTTK w Pleszewie:
           Marcin Czerwiński i Stanisław Kałka.


ROK 2011
01.02.2011 - Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie realizując założenia XIX Ogólnopolskiej Narady
          Znakarzy Nizinnych Szlaków Turystycznych dokonała zmiany kategorii szlaku z WK-3611c na WK-194c –
          Gołuchów Pałac – Lądek, PKS. (Pismo Ldz. ZP/KTP-53/11 z dnia 1 lutego 2011r).
03.06.2011 - W Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK organizowanym przez CFK PTTK w dniach 03-05.06.2011 r.
          w Radkowie uczestniczyło 3 członków naszego Oddziału: Marcin Czerwiński, Agnieszka Piasecka, Mirosław Kubiak.
26.07.2011 - Wznowiono dystrybucję odznaki Turysta Ziemi Pleszewskiej w nowym wykonaniu.
23.08.2011 - W uznaniu zasług dla rozwoju turystyki wyróżniony zostaje kol. Marcin Czerwiński odznaką honorową
          „Za zasługi dla turystyki”, który przyznał Minister Sportu i Turystyki.
16.09.2011 - W 54 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Żarach (w dniach 16-18.09.2011r.)
          bierze udział trzech piechurów: Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Mirosław Zaradny.
22.10.2011 – W 47 Dolnośląskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Lubaniu w dniach 22-23.10.20011
          bierze udział trzech piechurów: Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Stanisław Kałka.
19.11.2011 - W 58 Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej Województwa Wielkopolskiego, który odbył się w Lusowie
          w dniach 19-20.11.2011 uczestniczyli z Oddziału PTTK Pleszew dwaj piechurzy: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak.

ROK 2012
07.06.2012 - W Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK organizowanym przez CFK PTTK w dniach 07-09.06.2012 r.
          w Łowiczu uczestniczyło 3 członków naszego Oddziału: Marcin Czerwiński, Agnieszka Piasecka, Mirosław Kubiak.
08.06.2012 - Na Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK wręczone zostały wyróżnienia przyznane przez ZG PTTK:
          Srebrną Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" odznaczony został: Mirosław Kubiak
          Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" odznaczony został: Marcin Czerwiński.
19.08.2012 – Kadra oddziału PTTK Pleszew bierze czynnie udział jako współorganizator 61 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK – Antonin 2012
01.09.2012 – Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej zorganizowała egzamin dla osób zdobywających i rozszerzających uprawnienia
          Przodownika Turystyki Pieszej, w którym wzięło udział 10 osób z Kalisza, Gniezna i Środy Wielkopolskiej.
          Przed egzaminem odbyła się wycieczka piesza po Pleszewie.
15.09.2012 - Kolega Mirosław Kubiak otrzymał przyznany przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK dyplom "Za zasługi dla turystyki pieszej".
27-28.10.2012 - W 48 Dolnośląskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej we Wleniu brało udział dwóch piechurów:
            Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak. Przed Zlotem piechurzy zwiedzali pogranicze Czesko-Niemieckie.
ROK 2013
16.02.2013 - Zjazd Oddziału, na którym wybrano nowe władze: Prezes - Marcin Czerwiński, Wiceprezes - Mirosław Kubiak,
          Wiceprezes - Emilia Wałęsa, Sekretarz - Agnieszka Piasecka, Skarbnik - Mirosław Zaradny.
15.05.2013 - Podpisanie umowy o udzielenie rabatów dla członków PTTK w Velino
          - księgarnia internetowa ul. Ks. Kegla 1/1 63-300 Środa Wlkp. - http://velino.pl/
14-16.06.2013 - W Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK organizowanym przez CFK PTTK w dniach 14-16.06.2013 r. w Chełmsku Śląskim
          uczestniczyło 3 członków naszego Oddziału: Stanisław Kałka, Agnieszka Piasecka, Mirosław Kubiak.
19.09.2013 - W 56 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Gdańsku (w dniach 19-22.09.2013 r.)
           bierze udział dwóch piechurów: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak.
ROK 2014
18.01.2014 - Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK na posiedzeniu w dniu 18.01.2014 roku nadała Referatowi Weryfikacyjnemu OTP
           uprawnienia do MAŁEJ ZŁOTEJ w ramach posiadanych uprawnień terytorialnych.
01.02.2014 - Na Krajowej Konferencji Aktywu Fotografii Krajoznawczej PTTK wręczone zostały wyróżnienia przyznane przez ZG PTTK:
          - Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" odznaczony został: Mirosław Kubiak
          - Złotą Honorową Odznaką PTTK odznaczony został: Marcin Czerwiński.
06.06.2014  - W Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK organizowanym przez CFK PTTK w dniach 06-08.06.2014 r. w Cieszynie
           uczestniczyło 3 członków naszego Oddziału: Marcin Czerwiński, Agnieszka Piasecka, Mirosław Kubiak.
19.07.2014 - W zakończeniu OWRP w Lęborku wziął udział reprezentant Oddziału kolega Marcin Czerwiński.
12.09.2014 - W 57 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Gnieźnie (w dniach 11-14.09.2014 r.)
           bierze udział reprezentant Oddziału Marcin Czerwiński.
19.09.2014 -  Prezes Oddziału Marcin Czerwiński wziął udział w Wielkopolskich Obchodach Światowego Dnia Turystyki,
           które zostały zorganizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Śremie.
ROK 2015
18.07.2015 - W zakończeniu OWRP w Siedlcach wziął udział reprezentant Oddziału kolega Marcin Czerwiński.
12.09.2015 - W 58 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Rzeszowie
          (w dniach 10-13.09.2015 r.) bierze udział trzech piechurów: Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Mirosław Zaradny.
25.09.2015 - Prezes Oddziału Marcin Czerwiński wziął udział w Wielkopolskich Obchodach Światowego Dnia Turystyki,
          które zostały zorganizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Kościanie.
28.11.2015 - W 62 Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 28-29 listopada 2015 w Zielonce
          uczestniczyli z Oddziału PTTK Pleszew dwaj piechurzy: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak.

ROK 2016
23.01.2016 -  W Oddziale została zorganizowana wojewódzka narada znakarzy, w której wzięło udział 15 osób z całej Wielkopolski.
16.05.2016 - W dniu 16.05.2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Zarządem Głównym PTTK, a Oddziałem PTTK Pleszew
           na monitoring znakowanego pieszego szlaku turystycznego nr WK-193-y.
28.08.2016 -  W Oddziale w Turku odbyły się egzaminy na Instruktora Ochrony Przyrody i Przodownika Turystyki Pieszej PTTK
           gdzie dwóch członków Oddziału: Stanisław Kałka i Marcin Czerwiński wzięło udział w komisjach egzaminacyjnych.
22.09.2016 - Zakończenie prac prowadzonych przy odnawianiu szlaku prowadzonych w miesiącach lipiec-wrzesień.
16.09.2016 -  W 59 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Grudziądzu (w dniach 16-18.09.2016 r.) bierze udział czterech piechurów:
           Agnieszka Piasecka, Emilia Wałęsa, Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak.
01.10.2016 -  Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej zorganizowała egzamin dla osób zdobywających i rozszerzających uprawnienia
           Przodownika Turystyki Pieszej, w którym wzięło udział 8 osób (po 2 osoby z Gniezna, Środy Wielkopolskiej oraz Pleszewa,
           a po jednej z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Poznania). Przed egzaminem odbyła się wycieczka piesza po Pleszewie.
01.10.2016 - Uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej otrzymują: Agnieszka Piasecka oraz Emilia Wałęsa.
15.10.2016 -  W dniu 15 października w czasie 55 Sudeckiego Zlotu Przodowników Turystyki Górskiej (w dn. 14-16.10.2016r) w Ząbkowicach Śląskich,
           do egzaminu przystąpiło dwóch członków naszego oddziału zdając egzaminy na Przodownika Turystyki Górskiej PTTK:
           Marcin Czerwiński na obszar Sudetów i Beskidów Zachodnich; Mirosław Kubiak na obszar Sudetów i Beskidów Wschodnich
16.11.2016 -  Na egzaminie organizowanym przez Komisję Egzaminacyjną ds. Przodowników Turystyki Górskiej w Poznaniu
           uprawnienia na obszar Gór Świętokrzyskich zdaje z wynikiem pozytywnym Kolega Marcin Czerwiński
27.11.2016 -  W 63 Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 26-27 listopada 2016 w Mierzynie
           uczestniczyli z Oddziału PTTK Pleszew dwaj piechurzy: Marcin Czerwiński i Emilia Wałęsa.
08.12.2016 -  Na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Fotoklubu PTTK "Flash" Pleszew wybrano nowe władze Klubu w składzie:
           prezes - Stanisław Kałka, sekretarz - Agata Biadała, skarbnik - Agnieszka Piasecka.
10.12.2016 -  Na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wybrano nowe władze Klubu Turystyki Górskiej "Halny" w składzie:
           prezes - Mariusz Jankowiak, wiceprezes - Zygmunt Studziński, - sekretarz - Violetta Michalak, skarbnik - Maria Gawrońska,
           członek - Maria Kamraj-Jankowiak.
 
ROK 2017
15.03.2017 -  Na egzaminie organizowanym przez Komisję Egzaminacyjną ds. Przodowników Turystyki Górskiej w Poznaniu
           uprawnienia na obszar Tatr zdaje z wynikiem pozytywnym Kolega Marcin Czerwiński.
18.03.2017 - Zjazd Oddziału, na którym wybrano nowe władze: Prezes - Marcin Czerwiński, Wiceprezes - Mirosław Kubiak,
           Wiceprezes - Emilia Wałęsa, Sekretarz - Agnieszka Piasecka, Skarbnik - Mirosław Zaradny.
			Delegatami na Wielkopolską Konferencję Oddziałów zostają Marcin czerwiński i Mirosław Kubiak.
21.03.2017 -  Za wybitne osiągnięcia na polu krajoznawstwa kolega Marcin Czerwiński otrzymał od Komisji Krajoznawczej uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Polski.
01.04.2017 -  Szkolenie z Geocachingu oraz systemów odznak w PTTK dla członków Oddziału PTTK Turek, którzy zawitali do Gołuchowa przeprowadził Kolega Marcin Czerwiński. W szkoleniu wzięło udział 35 członków.
22.04.2017 -  W czasie egzaminu Przodowników Turystyki Górskiej w Chybach koło Poznania uprawnienia na obszar Beskidów Wschodnich uzyskuje Kolega Marcin Czerwiński, a tym samym posiada uprawnienia na wszystkie regiony górskie.
22.04.2017 -  W czasie egzaminu Przodowników Turystyki Pieszej w Chybach koło Poznania uprawnienia na województwo Mazowieckie uzyskuje Kolega Mirosław Kubiak.
20.05.2017 -  W dniu 20.05.2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Zarządem Głównym PTTK, a Oddziałem PTTK Pleszew na monitoring znakowanego pieszego szlaku turystycznego nr WK-194-c.
28.05.2017 -  W Wielkopolskiej Konferencji Oddziałów PTTK w Poznaniu biorą udział przedstawiciele naszego Oddziału - Kolega Mirosław Kubiak i Kolega Marcin Czerwiński.
10.09.2017 - Zakończenie prac prowadzonych przy odnawianiu szlaku czerwonego WK-194-c przez grupę znakarską z Oddziału Pleszewskiego.
15.09.2017 -  W Walnym ZjeŸdzie PTTK w Warszawie bierze udział przedstawiciel Pleszewskiego Oddziału - Kolega Marcin Czerwiński.
28.09.2017 -  W 60 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Mielnie (w dniach 28.09-01.10.2017)bierze udział trzech piechurów: Agnieszka Piasecka, Emilia Wałęsa i Marcin Czerwiński.
13-14.10.2017 - Oddział PTTK współpracuje przy organizacji Wielkopolskiego Zlotu Instruktorów Krajoznawstwa PTTK.
13-15.10.2017 - Oddział PTTK współpracuje przy organizacji Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK.