WAŻNE DATY


Data

Nazwa i miejsce wydarzenia
Uwagi i notatki

ROK 1998

22.06.1998
Założenie Koła PTTK z siedzibą w Redakcji "Gazety Pleszewskiej" przy ul. Sienkiewicza 35

ROK 1999

27.02.1999
Zjazd Założycielski Oddziału PTTK Pleszew
26.03.1999
Powołanie Oddziału PTTK Pleszew - Uchwała ZG PTTK nr 79/99
07.05.1999
Rejestracja Oddziału i Zarządu w Sądzie Okręgowym Kalisz
29.05.1999
I szkolenie Organizatorów Turystyki
30.06.1999
II szkolenie Organizatorów Turystyki i zakończenie
03.08.1999
Założenie Rachunku Bankowego w PKO BP O/Pleszew
13.09.1999
Powołanie Klubu Turystyki Górskiej "Halny"
14.10.1999
Wyjazd szkoleniowy KTG "Halny" w Tatry
28.10.1999
Szkolenie "Bezpieczeństwo życia i zdrowia w turystyce"
03.12.1999
Kurs Przodowników Turystyki Pieszej i Kolarskiej w Szamotułach
06.12.1999
Rozpoczęcie adaptacji nowego pomieszczenia na Biuro Oddziału przy ul.Bogusza 1
16.12.1999
Powołanie Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej
16.12.1999
Powołanie Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej

ROK 2000

03.01.2000
Otwarcie Biura Oddziału przy ul. Mariana Bogusza 1
03.01.2000
Założenie skrytki pocztowej nr 45
20.01.2000
Założenie telefonu w Biurze Oddziału nr (062) 742-26-31 w.39
25.01.2000
Rejestracja w Sądzie z nowym adresem
31.01.2000
Numer REGON z nowym adresem
24.02.2000
Uprawnienia Przodowników Turystyki Pieszej otrzymują: Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka, Andrzej Madaliński, Mirosław Zaradny
25.02.2000
Przyznanie Referatu Weryfikacyjnego Odznak Turystyki Pieszej
04.04.2000
Przyznanie Referatu Weryfikacyjnego Regionalnej Odznaki Krajoznawczej
01.07.2000
Przyznanie Referatu Weryfikacyjnego Odznak Turystyki Kolarskiej
20.08.2000
Uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej na Sudety otrzymuje Michał Kuberka
31.10.2000
Uprawnienia Przodownika Turystyki Kolarskiej otrzymują: Ireneusz Reder, Krzysztof Hoffmann, Zygmunt Studziński, Zbigniew Walczak
10.12.2000
Uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej otrzymują: Barbara Szoser i Elżbieta Tanaś

ROK 2001

09.01.2001
Powołanie Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody
02.02.2001
Przyznanie Referatu Weryfikacyjnego Odznak Turysta Przyrodnik
10.02.2001
Walny Zjazd Oddziału PTTK Pleszew
13.03.2001
Powołanie SKKT PTTK Nr 1 przy ZSP Nr 3 w Pleszewie
13.03.2001
Powołanie Oddziałowej Komisji Krajoznawczej
24.04.2001
Powołanie SKKT PTTK Nr 2 przy Gimnazjum w Czerminie
24.04.2001
Powołanie SKKT PTTK Nr 3 przy Szkole Podstawowej Lisewo
11.06.2001
Uprawnienia znakarza szlaków nizinnych otrzymują: Stanisław Kałka, Zbigniew Walczak, Mirosław Zaradny
03.07.2001
Powołanie SKKT PTTK Nr 4 przy Gimnazjum w Gizałkach
19.08.2001
Kurs Instruktorów Krajoznawstwa w Tarnowie. Biorą w nim udział: Krzysztof Hoffmann, Stanisław Kałka i Mirosław Zaradny
22.08.2001
Uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regonu otrzymuje Krzysztof Hoffmann
11.09.2001
Powołanie SKKT PTTK Nr 5 przy Szkole Podstawowej w Tomicach
03.10.2001
Uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej na Beskidy Zachodnie otrzymują: Michał Kuberka i Zbigniew Walczak
30.10.2001
Rozpoczęcie prac adaptacyjnych lokalu nowego biura przy ul. Poznańskiej 35
13.11.2001
Zawieszenie Zarządu KTG "Halny"
13.11.2001
Powołanie Tymczasowego Zarządu KTG "Halny
26.11.2001
Otwarcie Biura Oddziału przy ul. Poznańskiej 35
17.12.2001
Założenie nowego telefonu w Biurze Oddziału nr (062) 742-28-17
27.12.2001
Uruchomienie faksu nr (062) 742-28-17

ROK 2002

10.01.2002
Uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej na Sudety otrzymuje Barbara Szoser
26.01.2002
Powołanie Zarządu Klubu Turystyki Górskiej PTTK "Halny"
05.02.2002
Założenie witryny internetowej na stronie www.pttkpleszew.republika.pl
13.02.2002
Powołanie SKKT PTTK "Orlik" przy Domu Dziecka w Pleszewie
18.04.2002
Otwarcie rachunku bankowego w Banku Spółdzielczym Pleszew
28.06.2002
Zmiana adresu w Rejestrze Sądowym
31.07.2002
Kurs Przodowników Turystyki Górskiej na Beskidy Wschodnie Uprawnienia Przodownika otrzymuje Zbigniew Walczak
18.08.2002
Kurs Instruktorów Krajoznawstwa w Piasecznie
21.08.2002
Uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu otrzymują: Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka i Mirosław Zaradny
05.10.2002
Organizujemy Kurs Instruktorów Ochrony Przyrody w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie w dniach 05-06.10.2002
20.10.2002
Uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody otrzymują: Edyta Brania, Marcin Czerwiński, Krzysztof Hoffmann, Stanisław Kałka, Elżbieta Tanaś, Zbigniew Walczak, Sławomir Walendowski i Mirosław Zaradny

ROK 2003

07.01.2003
Zarząd Oddziału zatwierdził Regulamin Regionalnej Odznaki Krajoznawczej "Turysta Ziemi Pleszewskiej"
21.01.2003
Z ZG PTTK otrzymujemy bezpłatną stronę internetową http://pleszew.pttk.pl
11.03.2003
Zarząd Oddziału przyjął na Członka Wspierającego Oddział PTTK Pleszew Fabrykę Maszyn Spożywczych "Spomasz" Pleszew S.A.
25.04.2003
Powołanie SKKT PTTK Nr 7 przy ZSP Broniszewice
14.06.2003
Na Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej we Wrocławiu (13-15.06),uprawnienia Instruktora Fotografii Krajoznawczej PTTK uzyskuje Stanisław Kałka
17.06.2003
Urząd Skarbowy nadał Oddziałowi NIP 617-20-64-377
16.08.2003
W kursie Instruktorów Krajoznawstwa, organizowanym w Kaliszu w dniach 16-20.08. 2003 r. biorą udział dwie nasze koleżanki
20.08.2003
Uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu otrzymują: Małgorzata Baron Galewska i Aleksandra Piasecka
24.08.2003
Kurs Przodowników Turystyki Górskiej "Sudety-2003" (31.07-24.08) ukończyli: Zbigniew Walczak i Sławomir Walendowski. Uprawnienia przodownika otrzymał Zbigniew Walczak, a drugi uczestnik otrzyma je po uzupełnieniu wymogów formalnych
19.09.2003
Na 46 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Sielpi (19-21.09.2003 r.) - Marcin Czerwiński zdał egzamin Przodownika na kolejne dwa okręgi: śląski i lubuski, a Mirosław Zaradny na okręgi: dolnośląski i świętokrzyski
03.10.2003
Na budynku przy ul. Poznańskiej 35, od strony ul. Bogusza, zawieszamy pierwszą oszkloną tablice informacyjną
24.11.2003
Uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej na Sudety otrzymuje Sławomir Walendowski

ROK 2004

22.01.2004
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK na posiedzeniu w dniu 22.01.2004 roku nadała Referatowi Weryfikacyjnemu OTP uprawnienia do MAŁEJ SREBRNEJ w ramach posiadanych uprawnień terytorialnych
23.01.2004
Stanisław Kałka prezes Oddziału, uzyskał rekomendację do grona 10 osób, z których wyłoniono Człowieka Roku Ziemi Pleszewskiej. To honorowe wyróżnienie jest symbolem podejmowania znaczących i skutecznych przedsięwzięć turystycznych dla środowiska,jego dorobku, ciągłości dobrych tradycji i więzi mieszkańców Ziemi Pleszewskiej
26.01.2004
Marcin Czerwiński wiceprezes Oddziału, miłośnik fotografii krajoznawczej, zdobył I nagrodę w konkursie fotograficznym pt. "Spotkania u źródeł rzek"
09.03.2004
Zarząd Oddziału uchwałą nr 22/2004 powołał SKKT PTTK Nr 1 przy Zespole Szkół Publicznych w Pleszewie
22.05.2004
Na Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej w Jastrzębiu Zdrój (21-23.05) uprawnienia Instruktora Fotografii Krajoznawczej PTTK uzyskuje Marcin Czerwiński
25.08.2004
Po ukończeniu Kursu w Toruniu, kol. Edyta Brania i Katarzyna Garbaciak uzyskują uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu
31.08.2004
W miesiącu sierpniu kol. Michał Kuberka i Zbigniew Walczak biorą udział w kursie Przodowników Turystyki Górskiej i uzyskują uprawnienia Przodownika na region Tatr
17.09.2004
Na 47 Ogólnopolskim Zlocie Turystyki Pieszej w Legnicy, kol. Marcin Czerwiński rozszerza uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej na województwa: Zachodniopomorskie i Świętokrzyskie, a kol. Mirosław Zaradny na województwa: Łódzkie i Śląskie

ROK 2005

25.01.2005
Walne Zebranie Klubu Turystyki Górskiej "Halny"
26.02.2005
Walny Zjazd Oddziału PTTK Pleszew
12.04.2005
Oddział PTTK Pleszew podjął uchwałę o przystąpieniu do Wielkopolskiej Korporacji Oddziałów PTTK w Poznaniu
14.07.2005
Powołanie SKKT PTTK Nr 8 przy Zespole Szkół Publicznych w Kowalewie
22.07.2005
Komisja Turystyki Górskiej ZG PTTK zaakceptowała powołanie w Oddziale PTTK Pleszew Terenowego Referatu Weryfikacyjnego Górskiej Odznaki Turystycznej
31.08.2005
W miesiącu sierpniu kol. Tomasz Łaciak bierze udział w kursie Przodowników Turystyki Górskiej i uzyskuje uprawnienia Przodownika na region Beskidy Zachodnie
02.09.2005
Na 48 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Łodzi, kol. Marcin Czerwiński rozszerza uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej na województwa: Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie, a kol. Mirosław Zaradny na Kujawsko-Pomorskie i Opolskie
15.10.2005
Nadzwyczajny Zjazd Oddziału PTTK Pleszew

ROK 2006

28.01.2006
W Krajowej Naradzie Aktywu Fotografii Krajoznawczej PTTK, odbywającej się w Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi, udział biorą dwaj Instruktorzy Fotografii Krajoznawczej PTTK Marcin Czerwiński i Stanisław Kałka
07.03.2006
Powołanie Biura Obsługi Ruchu Turystycznego
22.04.2006
Nadzwyczajny Zjazd Oddziału PTTK Pleszew
28.07.2006
W dniu 28.07.2006 r. zawarta została umowa pomiedzy Zarządem Głównym PTTK, a Oddziałem PTTK Pleszew na odnowienie znakowania pieszego szlaku turystycznego nr WK193Y. Prace znakarskie prowadzone w dwóch transzach zakończono 19.10.2006 r.
02.08.2006
W kursie Przodowników Turystyki Górskiej na Sudety w dniach 02-23.08.2006 r. bierze udział kol. Tomasz Łaciak i po zdaniu egzaminu uzyskuje uprawnienia Przodownika na ten region
15.09.2006
W 49 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Olsztynie d dniach 15-17.09.2006 r. udział biorą kol. Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny, gdzie zdobywają uprawnienia przodownickie na kolejne województwa
30.09.2006
Na wniosek Zarządu Oddziału PTTK Pleszew, dwie nauczycielki: Małgorzata Baron-Galewska i Edyta Brania, aktywne członkinie PTTK, odznaczone zostały Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zaszczytne odznaczenie państwowe w imieniu Ministra Edukacji Narodowej wręczyła pani Kurator Województwa Wielkopolskiego na sesji popularnonaukowej "Dziedzictwo narodowe w regionie"
21.10.2006
Na VII Pikniku Oddziału PTTK Pleszew, kończącym sezon turystyczny 2006 niżej wymienieni koledzy otrzymali przyznane przez Zarząd Główny PTTK:
Dyplomy za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa: - Krzysztof Hoffmann - Przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Kolarskiej, - Mirosław Zaradny - Skarbnik Zarządu Oddziału,- Marcin Czerwiński - Wiceprezes Zarządu Oddziału.
Prezes Zarządu Oddziału - Stanisław Kałka - Uchwałą Zarządu Głównego PTTK odznaczony został Srebrną Honorową Odznaką PTTK.

ROK 2007

15.01.2007
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK powołała Grupę Znakarską przy Oddziale PTTK Pleszew w składzie: Stanisław Kałka i Mirosław Zaradny. Grupa została zarejestrowana pod nr WK-13 z przewodniczącym Stanisławem Kałka
19.01.2007
Na posiedzeniu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK oficjalnie kolega Marcin Czerwiński został stałym współpracownikiem Komisji
23.03.2007
23.03.2007 - Kol. Dorota Cichy otrzymała uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody nr leg. XV/22/06
03.07.2007
Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK nadała Oddziałowemu Referatowi Weryfikacyjnemu Odznaki "Turysta Przyrodnik" Nr 22/KOP
13.09.2007
W dniach 13-16.09.2007 r. w 50 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej biorą udział dwaj przodownicy oddziału: kol. Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny. Kol. Marcin Czerwiński, jako stały współpracownik Komisji Pieszej ZG PTTK na otwarciu Zlotu prowadził prezentację strony internetowej Komisji. Dodatkowo kol. Marcin Czerwiński w czasie Zlotu zdobywa uprawnienia przodownickie na kolejne województwa
14.09.2007
Koledzy Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny otrzymali przyznane przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK dyplomy "Za zasługi dla turystyki pieszej"
14.09.2007
W dniach 14-16.09.2007 r. w Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej organizowanym przez Oddział PTTK "Zagłębie Miedziowe" w Lubinie, biorą udział dwaj przedstawiciele naszego oddziału: kol. Stanisław Kałka i Mirosław Kubiak
22.09.2007
Dwoje członków naszego oddziału PTTK kol. Anna i Mirosław Kubiak zdobywają Koronę Sudetów Polskich. Wręczenie nominacji następuje na Zlocie zdobywców zorganizowanym przez Oddział PTTK Wałbrzych na Wielkiej Sowie
04.10.2007
Zarząd Główny PTTK odznaczył Srebrnymi Odznakami "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży". Odznaczeni zostali: Małgorzata Baron-Galewska, Edyta Brania, Marcin Czerwiński, Katarzyna Garbaciak, Aleksandra Piasecka

ROK 2008

11.01.2008
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK nadaje MEDAL 55 LECIA KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ Koledze Marcinowi Czerwińskiemu za Popularyzację Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa
30.05.2008
W Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej w Gdyni w dniach 30.05 - 01.06.2008 r. biorą udział kol. : Anna i Mirosław Kubiak
11.09.2008
W Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Lublinie w dniach 11-14.09.2008 r. biorą udział trzej członkowie naszego oddziału: Kol. Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Mirosław Zaradny. Marcin Czerwiński zdał egzamin na kolejne województwo, a Mirosław Kubiak po zdanym egzaminie został Przodownikiem Turystyki Pieszej PTTK Nr 10597
08.11.2008
Na IX Pikniku PTTK zorganizowanym na zakończenie sezonu turystycznego 2008 wręczone zostały wyróżnienia przyznane przez ZG PTTK z okazji X-lecia Oddziału w Pleszewie.
Dyplomy za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa otrzymali: Anna Kaczmarek, Mirosław Kubiak, Maria Nowacka, Mirosława Rogowska, Jolanta Wolińska.
Srebrną Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" odznaczone zostały: Dorota Cichy, Beata Jerzyńska.
Srebrną Honorową Odznaką PTTK odznaczeni zostali: Marcin Czerwiński, Krzysztof Hoffmann, Mirosław Zaradny
22.11.2008
W 54 Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej Województwa Wielkopolskiego w Wągrowcu, odbywającego się w dniach 22-23.11.2008 r. uczestniczyli trzej przodownicy z Oddziału PTTK w Pleszewie: Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka, Mirosław Zaradny. Kol. Marcin Czerwiński zdał egzamin na kolejne województwo
13.12.2008
Na Walnym Zebraniu Klubu Turystyki Górskiej "Halny" Dyplomy za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa przyznane przez ZG PTTK otrzymali: kol. Lidia Chwalińska, Maria Gawrońska, Zygmunt Studziński, Kazimierz Kinas.

ROK 2009

09.01.2009
Zebranie założycielskie Klubu Fotografii PTTK Pleszew
15.01.2009
Zarząd Oddziału uchwałą nr 4/2009 powołał Fotoklub PTTK "Flash" Pleszew
14.02.2009
Zjazd Oddziału, na którym wybrano nowe władze: Prezes - Marcin Czerwiński, Wiceprezes - Mirosław Kubiak Wiceprezes - Dariusz Wołowicz, Sekretarz - Agnieszka Piasecka, Skarbnik - Mirosław Zaradny
16.05.2009
W Regionalnej Konferencji Oddziałów PTTK województwa Wielkopolskiego we Wronkach uczestniczyli: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak.
Na Konferencji medalem 90-lecia Oddziału PTTK w Poznaniu został uhonorowany Marcin Czerwiński
22.05.2009
W Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK organizowanym przez CFK PTTK w dniach 22-24.05.2009 r. w Sulistrowiczkach uczestniczy 4 członków naszego Oddziału: Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka, Anna Kubiak, Mirosław Kubiak.
Uprawnienia Instruktora Fotografii Krajoznawczej PTTK uzyskał kol. Mirosław Kubiak
17.09.2009
W Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Jaworze w dniach 17-20.09.2009 r. biorą udział trzej członkowie naszego oddziału: Kol. Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Mirosław Zaradny. Kol. Marcin Czerwiński zdał egzamin na kolejne województwo
09.10.2009
Prezes Oddziału Marcin Czerwiński wziął udział w Wielkopolskich Obchodach Światowego Dnia Turystyki, które zostały zorganizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności MALTA.POZNAŃ.EU w Poznaniu
21.11.2009
W 55 Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej PTTK organizowanym w dniach 21-22.11.2009 r. przez Oddział Ziemi Gnieźnieńskiej udział bierze 3 Przodowników TP: Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka, Mirosław Kubiak

ROK 2010

19.01.2010
Ukończono prace przy odnawianiu Biura Oddziału
23.01.2010
W Warszawie w Krajowej Naradzie Aktywu Turystyki Pieszej bierze udział jako delegat kol. Marcin Czerwiński i w wyniku wyborów zostaje członkiem Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK
27.02.2010
W Krajowej Naradzie Aktywu Fotografii Krajoznawczej PTTK zorganizowanej w Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi udział wzięło czterech delegatów z naszego Oddziału.W wyniku wyborów w skład nowych władz Komisji Fotografii Krajoznawczej wybrani zostali kol. Marcin Czerwiński i kol. Mirosław Kubiak
27.02.2010
W Krajowej Naradzie Aktywu Fotografii Krajoznawczej PTTK zorganizowanej w Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi udział wzięło czterech delegatów z naszego Oddziału.W wyniku wyborów w skład nowych władz Komisji Fotografii Krajoznawczej wybrani zostali kol. Marcin Czerwiński i kol. Mirosław Kubiak
25.06.2010
W Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK organizowanym przez CFK PTTK w dniach 25-27.06.2010 r. w Radkowie uczestniczyło 3 członków naszego Oddziału: Marcin Czerwiński, Agnieszka Piasecka, Stanisław Kałka
24.07.2010
Na zakończeniu OWRP w Olsztynie do ostatniego egzaminu rozszerzającego uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej przystąpił Marcin Czerwiński. Egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym i kolega Marcin uzyskał uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej I stopnia (cała Polska)
01.09.2010
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK nadała Referatowi Weryfikacyjnemu OTP uprawnienia do odznaki MAŁEJ ZŁOTEJ
16.09.2010
W Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Opolu w dniach 16-19.09.2010 r. biorą udział trzej członkowie naszego oddziału: Kol. Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Mirosław Zaradny. Kol. Mirosław Kubiak zdał egzamin na województwo dolnośląskie
24.09.2010
Prezes Oddziału Marcin Czerwiński wziął udział w Wielkopolskich Obchodach Światowego Dnia Turystyki, które zostały zorganizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Żerkowie
02.11.2010
Podpisanie umowy o udzielenie rabatów dla członków PTTK na wejście na siłownię (10%) oraz solarium (5%)przez Fitness Klub w Pleszewie znajdujący się na ulicy Traugutta 30 (strona http://www.activefit.pl/)
04.11.2010
Na miejsce Dariusza Wołowicza, który zrezygnował z funkcji Wiceprezesa w Zarządzie Oddziału PTTK, dokooptowana została Koleżanka Anna Kubiak
21.11.2010
W 57 Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej Województwa Wielkopolskiego, który odbywał się w Kaliszu w dniach 21-22.11.2010 r. uczestniczyli dwaj przodownicy z Oddziału PTTK w Pleszewie: Marcin Czerwiński i Stanisław Kałka

ROK 2011

01.02.2011
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie realizując założenia XIX Ogólnopolskiej Narady Znakarzy Nizinnych Szlaków Turystycznych dokonała zmiany kategorii szlaku z WK-3611c na WK-194c –Gołuchów Pałac – Lądek, PKS. (Pismo Ldz. ZP/KTP-53/11 z dnia 1 lutego 2011r)
03.06.2011
W Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK organizowanym przez CFK PTTK w dniach 03-05.06.2011 r. w Radkowie uczestniczyło 3 członków naszego Oddziału: Marcin Czerwiński, Agnieszka Piasecka, Mirosław Kubiak
26.07.2011
Wznowiono dystrybucję odznaki Turysta Ziemi Pleszewskiej w nowym wykonaniu
23.08.2011
W uznaniu zasług dla rozwoju turystyki wyróżniony zostaje kol. Marcin Czerwiński odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”, który przyznał Minister Sportu i Turystyki
16.09.2011
W 54 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Żarach (w dniach 16-18.09.2011r.) bierze udział trzech piechurów: Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Mirosław Zaradny
22.10.2011
W 47 Dolnośląskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Lubaniu w dniach 22-23.10.20011 bierze udział trzech piechurów: Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Stanisław Kałka
19.11.2011
W 58 Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej Województwa Wielkopolskiego, który odbył się w Lusowie w dniach 19-20.11.2011 uczestniczyli z Oddziału PTTK Pleszew dwaj piechurzy: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak

ROK 2012

07.06.2012
W Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK organizowanym przez CFK PTTK w dniach 07-09.06.2012 r.w Łowiczu uczestniczyło 3 członków naszego Oddziału: Marcin Czerwiński, Agnieszka Piasecka, Mirosław Kubiak
08.06.2012
Na Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK wręczone zostały wyróżnienia przyznane przez ZG PTTK: Srebrną Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" odznaczony został: Mirosław Kubiak Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" odznaczony został: Marcin Czerwiński
19.08.2012
Kadra Oddziału PTTK Pleszew bierze czynnie udział jako współorganizator 61 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK – Antonin 2012
01.09.2012
Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej zorganizowała egzamin dla osób zdobywających i rozszerzających uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej, w którym wzięło udział 10 osób z Kalisza, Gniezna i Środy Wielkopolskiej. Przed egzaminem odbyła się wycieczka piesza po Pleszewie
15.09.2012
Kolega Mirosław Kubiak otrzymał przyznany przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK dyplom "Za zasługi dla turystyki pieszej"
27.10.2012
W 48 Dolnośląskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej we Wleniu w dniach 17-28.10.2012r brało udział dwóch piechurów: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak. Przed Zlotem piechurzy zwiedzali pogranicze Czesko-Niemieckie

ROK 2013

16.02.2013
Zjazd Oddziału, na którym wybrano nowe władze: Prezes - Marcin Czerwiński, Wiceprezes - Mirosław Kubiak,Wiceprezes - Emilia Wałęsa, Sekretarz - Agnieszka Piasecka, Skarbnik - Mirosław Zaradny
15.05.2013
Podpisanie umowy o udzielenie rabatów dla członków PTTK w Velino - księgarnia internetowa ul. Ks. Kegla 1/1 63-300 Środa Wlkp. - http://velino.pl/
14.06.2013
W Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK organizowanym przez CFK PTTK w dniach 14-16.06.2013 r. w Chełmsku Śląskim uczestniczyło 3 członków naszego Oddziału: Stanisław Kałka, Agnieszka Piasecka, Mirosław Kubiak
19.09.2013
W 56 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Gdańsku (w dniach 19-22.09.2013 r.) bierze udział dwóch piechurów: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak

ROK 2014

18.01.2014
Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK na posiedzeniu w dniu 18.01.2014 roku nadała Referatowi Weryfikacyjnemu OTP uprawnienia do MAŁEJ ZŁOTEJ w ramach posiadanych uprawnień terytorialnych
01.02.2014
Na Krajowej Konferencji Aktywu Fotografii Krajoznawczej PTTK wręczone zostały wyróżnienia przyznane przez ZG PTTK:
- Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" odznaczony został: Mirosław Kubiak
- Złotą Honorową Odznaką PTTK odznaczony został: Marcin Czerwiński
06.06.2014
W Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK organizowanym przez CFK PTTK w dniach 06-08.06.2014 r. w Cieszynie uczestniczyło 3 członków naszego Oddziału: Marcin Czerwiński, Agnieszka Piasecka, Mirosław Kubiak
19.07.2014
W zakończeniu OWRP w Lęborku wziął udział reprezentant Oddziału kolega Marcin Czerwiński
12.09.2014
W 57 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Gnieźnie (w dniach 11-14.09.2014 r.) bierze udział reprezentant Oddziału Marcin Czerwiński
19.09.2014
Prezes Oddziału Marcin Czerwiński wziął udział w Wielkopolskich Obchodach Światowego Dnia Turystyki, które zostały zorganizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Śremie

ROK 2015

18.07.2015
W zakończeniu OWRP w Siedlcach wziął udział reprezentant Oddziału kolega Marcin Czerwiński
12.09.2015
W 58 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Rzeszowie (w dniach 10-13.09.2015 r.) bierze udział trzech piechurów: Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Mirosław Zaradny
25.09.2015
Prezes Oddziału Marcin Czerwiński wziął udział w Wielkopolskich Obchodach Światowego Dnia Turystyki, które zostały zorganizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Kościanie
28.11.2015
W 62 Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 28-29 listopada 2015 w Zielonce uczestniczyli z Oddziału PTTK Pleszew dwaj piechurzy: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak

ROK 2016

23.01.2016
W Oddziale została zorganizowana wojewódzka narada znakarzy, w której wzięło udział 15 osób z całej Wielkopolski
16.05.2016 W dniu 16.05.2016 r. zawarta została umowa pomiędzy Zarządem Głównym PTTK, a Oddziałem PTTK Pleszew na monitoring znakowanego pieszego szlaku turystycznego nr WK-193-y
28.08.2016 Oddziale w Turku odbyły się egzaminy na Instruktora Ochrony Przyrody i Przodownika Turystyki Pieszej PTTK gdzie dwóch członków Oddziału: Stanisław Kałka i Marcin Czerwiński wzięło udział w komisjach egzaminacyjnych
22.09.2016 Zakończenie prac prowadzonych przy odnawianiu szlaku prowadzonych w miesiącach lipiec-wrzesień
16.09.2016 W 59 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Grudziądzu (w dniach 16-18.09.2016 r.) bierze udział czterech piechurów: Agnieszka Piasecka, Emilia Wałęsa, Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak
22.09.2016 Zakończenie prac prowadzonych przy odnawianiu szlaku prowadzonych w miesiącach lipiec-wrzesień
01.10.2016 Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej zorganizowała egzamin dla osób zdobywających i rozszerzających uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej, w którym wzięło udział 8 osób (po 2 osoby z Gniezna, Środy Wielkopolskiej oraz Pleszewa, a po jednej z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Poznania). Przed egzaminem odbyła się wycieczka piesza po Pleszewie
01.10.2016 Uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej otrzymują: Agnieszka Piasecka oraz Emilia Wałęsa
15.10.2016 W dniu 15 października w czasie 55 Sudeckiego Zlotu Przodowników Turystyki Górskiej (w dn. 14-16.10.2016r) w Ząbkowicach Śląskich, do egzaminu przystąpiło dwóch członków naszego oddziału zdając egzaminy na Przodownika Turystyki Górskiej PTTK: Marcin Czerwiński na obszar Sudetów i Beskidów Zachodnich; Mirosław Kubiak na obszar Sudetów i Beskidów Wschodnich
16.11.2016 Na egzaminie organizowanym przez Komisję Egzaminacyjną ds. Przodowników Turystyki Górskiej w Poznaniu uprawnienia na obszar Gór Świętokrzyskich zdaje z wynikiem pozytywnym Kolega Marcin Czerwiński
27.11.2016 W 63 Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej odbył się w dniach 26-27 listopada 2016 w Mierzynie uczestniczyli z Oddziału PTTK Pleszew dwaj piechurzy: Marcin Czerwiński i Emilia Wałęsa
08.12.2016 Na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym Fotoklubu PTTK "Flash" Pleszew wybrano nowe władze Klubu w składzie: prezes - Stanisław Kałka, sekretarz - Agata Biadała, skarbnik - Agnieszka Piasecka
10.12.2016 Na Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym wybrano nowe władze Klubu Turystyki Górskiej "Halny" w składzie: prezes - Mariusz Jankowiak, wiceprezes - Zygmunt Studziński, - sekretarz - Violetta Michalak, skarbnik - Maria Gawrońska,członek - Maria Kamraj-Jankowiak

ROK 2017

15.03.2017 Na egzaminie organizowanym przez Komisję Egzaminacyjną ds. Przodowników Turystyki Górskiej w Poznaniu uprawnienia na obszar Tatr zdaje z wynikiem pozytywnym Kolega Marcin Czerwiński
18.03.2017 Zjazd Oddziału, na którym wybrano nowe władze: Prezes - Marcin Czerwiński, Wiceprezes - Mirosław Kubiak,Wiceprezes - Emilia Wałęsa, Sekretarz - Agnieszka Piasecka, Skarbnik - Mirosław Zaradny.
Delegatami na Wielkopolską Konferencję Oddziałów zostają Marcin czerwiński i Mirosław Kubiak
21.03.2017 Za wybitne osiągnięcia na polu krajoznawstwa kolega Marcin Czerwiński otrzymał od Komisji Krajoznawczej uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Polski
01.04.2017 Szkolenie z Geocachingu oraz systemów odznak w PTTK dla członków Oddziału PTTK Turek, którzy zawitali do Gołuchowa przeprowadził Kolega Marcin Czerwiński. W szkoleniu wzięło udział 35 członków
22.04.2017 W czasie egzaminu Przodowników Turystyki Górskiej w Chybach koło Poznania uprawnienia na obszar Beskidów Wschodnich uzyskuje Kolega Marcin Czerwiński, a tym samym posiada uprawnienia na wszystkie regiony górskie
22.04.2017 W czasie egzaminu Przodowników Turystyki Pieszej w Chybach koło Poznania uprawnienia na województwo Mazowieckie uzyskuje Kolega Mirosław Kubiak
20.05.2017 W dniu 20.05.2017 r. zawarta została umowa pomiędzy Zarządem Głównym PTTK, a Oddziałem PTTK Pleszew na monitoring znakowanego pieszego szlaku turystycznego nr WK-194-c
28.05.2017 Wielkopolskiej Konferencji Oddziałów PTTK w Poznaniu biorą udział przedstawiciele naszego Oddziału - Kolega Mirosław Kubiak i Kolega Marcin Czerwiński
10.09.2017 Zakończenie prac prowadzonych przy odnawianiu szlaku czerwonego WK-194-c przez grupę znakarską z Oddziału Pleszew
15.09.2017 W Walnym ZjeŸdzie PTTK w Warszawie bierze udział przedstawiciel Pleszewskiego Oddziału - Kolega Marcin Czerwiński
28.09.2017 W 60 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Mielnie (w dniach 28.09-01.10.2017)bierze udział trzech piechurów: Agnieszka Piasecka, Emilia Wałęsa i Marcin Czerwiński
13.10.2017 W dniach 13-14.10.2017 Oddział PTTK współpracuje przy organizacji Wielkopolskiego Zlotu Instruktorów Krajoznawstwa PTTK
13.10.2017 W dniach 13-15.10.2017 Oddział PTTK współpracuje przy organizacji Wielkopolskiego Zlotu Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK
25.11.2017 W czasie Konferencji Aktywu Turystyki Pieszej w Warszawie, odbyły się wybory do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. W Konferencji uczestniczył delegat Oddziału Pleszew kolega Marcin Czerwiński, który został wybrany w skład tej Komisji. W wyniku kolejnych wyborów kol. Marcin Czerwiński objął stanowisko Przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK
25.11.2017 W czasie Konferencji Aktywu Turystyki Pieszej w Warszawie, odbyły się wybory do Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK. W Konferencji uczestniczył delegat Oddziału Pleszew kolega Marcin Czerwiński, który został wybrany w skład tej Komisji. W wyniku kolejnych wyborów kol. Marcin Czerwiński objął stanowisko Przewodniczącego Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK

ROK 2018

20.01.2018 W Konferencji Aktywu Fotografii Krajoznawczej w Łodzi uczestniczą; przedstawiciele Oddziału: Agnieszka Piasecka, jako delegat Klubu Fotograficznego oraz Instruktorzy Fotografii Krajoznawczej: Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Stanisław Kałka
30.03.2018 Prezes Zarządu Oddziału PTTK Marcin Czerwiński wręczył burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew Marianowi Adamkowi medal PTTK „Za Pomoc i Współpracę”, który został przyznany Urządowi Miasta i Gminy Pleszew przez Zarząd Główny PTTK na wniosek Pleszewskiego Oddziału PTTK