XV KADENCJA WŁADZ PTTK
ODDZIAŁ PTTK PLESZEW
ROK 2003

Zarząd Oddziału w 2003 roku pracuje bez zmian w składzie: Stanisław Kałka - prezes, Zbigniew Walczak - wiceprezes, Marcin Czerwiński - wiceprezes, Sabina Mądrzak - sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik.

Z początkiem roku trwają tradycyjne przygotowania do letniego sezonu turystycznego, gdyż w naszym regionie mamy małe tradycje w wyjazdach zimowych. Z wyjazdów na narty korzysta niewielu, a w zasadzie wyjeżdżają całe rodziny we własnym zakresie.
Nasze przygotowania do sezonu turystycznego, to pomoc dla nauczycieli w przygotowaniu ciekawych wycieczek szkolnych. Mamy też sporo czasu na przygotowanie kalendarza atrakcyjnych wycieczek dla naszych członków. Niezależnie od tego, prowadzona jest statutowa działalność, Komisje Oddziałowe organizują zaplanowane rajdy, odbywają się posiedzenia Zarządu i podejmowane są stosowne uchwały.

W dniu 07.01.2003 r. Zarząd Oddziału zatwierdził Regulamin Regionalnej Odznaki Krajoznawczej "Turysta Ziemi Pleszewskiej", która oprócz walorów krajoznawczych ma być wyróżnieniem turysty za znajomość Ziemi Pleszewskiej - jej historii, tradycji, zabytków, kultury, osiągnięć dnia dzisiejszego, perspektyw rozwoju, przyrody, walorów turystycznych i krajoznawczych. Trudności piętrzące się przed Zarządem, to zdobycie pieniędzy na wykonanie odznaki. Projekt graficzny wykonany bezinteresownie przez naszego kolegę i przyjaciela Rafała Walendowskiego z Gołuchowa, doczeka się realizacji w połowie roku 2004.

W dniu 21.01.2003 r. z Zarządu Głównego PTTK otrzymujemy bezpłatną stronę internetową. Ma ona wystarczającą ilość pamięci, by pomieścić opis całej działalności Oddziału. Ponieważ znajduje się na serwerze ZG PTTK, łatwiej nas znaleźć i nawiązać kontakty z innymi oddziałami PTTK. Zainteresowanie naszą stroną jest dość znaczne, o czym świadczy duża ilość odwiedzających i zainteresowanych naszą działalnością.

W dniu 11.03.2003 r. Zarząd Oddziału przyjmuje na Członka Wspierającego Oddział PTTK Pleszew Fabrykę Maszyn Spożywczych "Spomasz" Pleszew S.A. Wiadomo, że sytuacja finansowa oddziałów, które nie prowadzą działalności gospodarczej jest bardzo trudna, dlatego pomocna dłoń Prezesa FMS "Spomasz" Pleszew S.A., pomogła rozładować piętrzące się trudności.

W dniu 25.04.2003 r. Zarząd Oddziału powołuje SKKT PTTK w Broniszewicach, gdzie chęć wstąpienia do Koła wyraziło 16 członków. Opiekunem koła zostaje wychowawczyni szkolna, członek Oddziału PTTK - Katarzyna Garbaciak.

W miesiącach maju i czerwcu pomagamy nauczycielom w organizowaniu wycieczek szkolnych, jako agent Biura Turystycznego Gaedig - Reisen.

W dniach 13-15.06.2003 r. na Ogólnopolskie Forum Fotografii Krajoznawczej we Wrocławiu zaproszony zostaje prezes oddziału Stanisław Kałka, gdzie uzyskuje uprawnienia Instruktora Fotografii Krajoznawczej PTTK.

W dniu 17.06.2003 r. na wniosek Zarządu Oddziału, Urząd Skarbowy w Jarocinie nadał Oddziałowi NIP 617-20-64-377.

W dniach 16-20.08.2003 r. na kursie Instruktorów Krajoznawstwa, organizowanym w Kaliszu, szkolą się dwie nasze kandydatki, które po zdaniu egzaminu uzyskują uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu. Są to Małgorzata Baron Galewska i Aleksandra Piasecka.

W dniach 31.07 - 24.08.2003 r. w kursie Przodowników Turystyki Górskiej na region Sudetów udział biorą: Zbigniew Walczak i Sławomir Walendowski. Bezpośrednio po ukończeniu kursu uprawnienia uzyskuje Zbigniew Walczak, a Sławomir Walendowski otrzyma je po uzupełnieniu wymogów formalnych.

W dniach 19 - 21.09.2003 r. w 46 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Sielpi uczestniczą: Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny. Podczas zlotu poddają się egzaminowi i zdają egzamin Przodownika TP na kolejne dwa okręgi ( Marcin: śląski i lubuski, Mirosław: dolnośląski i świętokrzyski), uzyskując stopień Przodownika II kl.

W dniu 03.10.2002 r. wykorzystując część dotacji z UMiG Pleszew, na budynku przy Poznańskiej 35 od strony ul. Bogusza, zawieszamy pierwszą i bardzo potrzebną gablotę informacyjną.

W dniu 24.11.2003 r., po uzupełnieniu wymogów formalnych - Sławomir Walendowski otrzymuje uprawnienia Przodownika Turystyki Górskiej na rejon Sudetów.

Zarząd Oddziału w roku 2003 podczas 12 posiedzeń podjął 31 uchwał, dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.

Wszystkie dokonania stały się możliwe przy pomocy (materialnej w postaci dotacji, jak i moralnej w postaci poparcia naszych działań) samorządu powiatowego i gminnego.

KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2003:

Ilość członków na dzień 31.12. 2003 roku:
    Z opłaconą składką     -    124
    w Oddziale           -     49
    w SKKT PTTK         -     75
    bez opłaconej składki   -     47
    
Organizacja wycieczek i rajdów:
    Ogółem               -    89   dla  2956 osób
    w Oddziale             -    51  dla  1971 osób
    w SKKT PTTK           -    33  dla   926 osób
    udział w innych imprezach  -     5   dla    59 osób
   
Turystyka kwalifikowana:
    Piesze górskie        -    13   dla 325 osób
    Kolarskie            -    24   dla 561 osób
    Piesze nizinne        -     9   dla 300 osób
   
Turystyka popularna:
    Krajoznawstwo        -    38   dla 1637 osób
    Przyrodnicze          -     4   dla  108 osób
   
Zdobyte odznaki turystyczne:
    Ogółem                      -    131
    Górska Odznaka Turystyczna       -      4
    Kolarska Odznaka Turystyczna      -     17
    Odznaka Fotografii Krajoznawczej   -      2
    Odznaka Krajoznawcza           -     40
    Odznaka Turysta Przyrodnik        -     68
   
Posiadane uprawnienia:
    Organizator Turystyki             -     24 osoby
    Przodownik Turystyki Pieszej        -      6 osób
    Przodownik Turystyki Kolarskiej      -      5 osób
    Przodownik Turystyki Górskiej       -      3 osoby
    Instruktor Krajoznawstwa Regionu    -      4 osoby
    Instruktor Ochrony Przyrody        -      8 osób
    Instruktor Fotografii Krajoznawczej   -      1 osoba
    Znakarz Szlaków Nizinnych         -      3 osoby
   
Turystyka górska:

Turystyką górską w oddziale zajmuje się Klub Turystyki Górskiej "Halny" i jest organizatorem imprez górskich przeznaczonych tylko dla członków PTTK. KTG Halny zorganizował 3 piękne wycieczki górskie: Słowacki Raj, Góry Świętokrzyskie, Tatry Polskie i Słowackie, oraz wspólnie z SKKT PTTK "Orlik" obóz wędrowny po Beskidzie Żywieckim.

Małe grupy członków KTG Halny brały też udział w imprezach organizowanych przez innych.

Organizowaniem górskich wycieczek szkolnych zajmował się Oddział, natomiast indywidualnie prowadzili je członkowie Klubu Halny. Wycieczki te wędrowały szlakami: Karkonoszy, Gór Stołowych, Skalnego Miasta, Tatr i Rudaw Janowickich.

Łącznie w imprezach górskich wzięło udział 325 uczestników, w tym 250 stanowiła młodzież szkolna.

Kurs Przodowników Turystyki Górskiej na Sudety ukończyli i otrzymali uprawnienia Zbigniew Walczak i Sławomir Walendowski.
Oddział posiada 4 Przodowników Turystyki Górskiej. Ich uprawnienia pokrywają regiony: Sudety, Beskidy Wschodnie i Zachodnie oraz Góry Świętokrzyskie.

"Górale" zdobyli 4 odznaki turystyczne.
Oddział nie posiada Zespołu Weryfikacyjnego. Nie posiada także środków na wysyłanie indywidualnych książeczek do weryfikacji, co zniechęca uczestników wypraw górskich do zdobywania odznak GOT z uwagi na dodatkowe koszty i czas oczekiwania.

Turystyka piesza:

Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej.
W bieżącym roku Oddział zorganizował 2 rajdy, które na stałe wpisane zostały do kalendarza imprez. Jeden jest związany z rocznicą wyzwolenia Pleszewa, a drugi z powitaniem wiosny.

Był także obóz wędrowny przez Jurę, w którym wzięło udział zaledwie 2 uczestników. Wędrowali oni przez 10 dni z Częstochowy do Krakowa.

Nieco więcej bo 4 rajdy piesze zorganizowane zostały przez SKKT PTTK, podczas których uczestnicy zwiedzali najbliższą okolicę.

Piechurzy z naszego oddziału wzięli także udział w tradycyjnych rajdach "Jesień Chopinowska" w Antoninie i "Mickiewiczowskim Szlakiem" na trasie Oborniki - Objezierze.

Oddział posiada 5 Przodowników Turystyki Pieszej.
W rajdach pieszych z ogólnej liczby 300 uczestników, 260 stanowiła młodzież szkolna.

Piechurzy zdobyli 2 odznaki turystyczne.
Przypuszczamy, że zdobywanie odznaki popularnej, po zmianach w regulaminie, wpłynie na zwiększenie zainteresowania się nią wśród młodych turystów pieszych.

Oddział posiada Referat Weryfikacyjny OTP z uprawnieniami do odznaki popularnej, i oczekuje na odpowiedź Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK, w sprawie zwiększenia uprawnień.

Na Ogólnopolskim Zjeździe Przodowników Turystyki Pieszej w Sielpi w miesiącu wrześniu br. Mirosław Zaradny, po zdaniu egzaminu na okręgi: świętokrzyski i dolnośląski, uzyskał uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej II klasy, a Marcin Czerwiński do poprzednich dołączył okręgi: łódzki i lubuski.

Turystyka kolarska:

Organizacją imprez kolarskich, mających na naszym terenie coraz więcej zwolenników, zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej, w której działa 4 Przodowników Turystyki Kolarskiej.

W tym roku promowany był cykl rajdów "Zabytki drewnianej architektury sakralnej diecezji kaliskiej", w czasie których uczestnicy zdobywali punkty na odznakę ustanowioną regulaminem Oddziału PTTK Kalisz.

Organizowane były także rajdy kolarskie "Po Ziemi Pleszewskiej" w niedzielne przedpołudnia, a ich trasy ustalane były na starcie, w zależności od pogody i przygotowania uczestników.

Tradycyjne odbył się rajd pielgrzymkowy do Turska, cieszący się uznaniem wielu starszych uczestników.

Zorganizowano już IV edycję rajdu zgłoszonego do kalendarza imprez wojewódzkich "Śladami Wąskotorówki".

Były także dwa rajdy związane z ogólnopolską akcją "Spotkania u źródeł rzek", w których Oddział pojechał do źródeł Neru, a SKKT Lisewo do źródeł Miłosławki.
Po raz pierwszy otrzymaliśmy dotację z DKFiT Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu na organizację rajdu "Rowerem na Dach Wielkopolski" do Kobylej Góry.

Liczna grupa wzięła udział w rajdzie do Gołuchowa na otwarcie południowego odcinka Transwielkopolskiej Trasy Rowerowej.

Braliśmy także udział w kilku imprezach organizowanych przez innych jak: "Bocianim Szlakiem" czy "Jesień Chopinowska".

Łącznie w 24 rajdach kolarskich wzięło łącznie udział 561 uczestników, z czego 388 uczestników to młodzież szkolna.

Znakarz szlaków kolarskich Ireneusz Reder, znakował przebieg szlaku TTR-S na terenie powiatu pleszewskiego, oraz łącznik do tego szlaku z Dobrzycą.

Kolarze zdobyli łącznie 17 odznak turystycznych.

Krajoznawstwo:

Organizacją imprez krajoznawczych zajmowała się Oddziałowa Komisja Krajoznawcza składająca się w większości z Instruktorów Krajoznawstwa Regionu.
Oddzielnym motorem krajoznawstwa, poprawiającym statystykę oddziału są wycieczki krajoznawcze organizowane przez szkolne koła PTTK, których w oddziale jest sześć.

Na ogólną liczbę 37 imprez krajoznawczych, oddział zorganizował 21 dla 973 uczestników (w tym młodzieży 771), a SKKT PTTK takich imprez miały 16 dla 664 uczestników ( w tym młodzieży 578).

Łączna liczba imprez krajoznawczych wyniosła zatem 37 dla 1637 uczestników ( w tym młodzieży 1349).

Oddział zdecydowaną większość imprez organizował na potrzeby innych czyli szkół, zakładów pracy, czy koloni letnich. Szkolne koła PTTK natomiast organizowały wycieczki dla siebie i szkolnych kolegów, nieraz zabierając także rodziców.

W dniach 16-20.08.2003 r. w kursie Instruktorów Krajoznawstwa, organizowanym w Kaliszu, szkoliły się dwie reprezentantki naszego oddziału: Małgorzata Baron Galewska i Aleksandra Piasecka., które po zdaniu egzaminu uzyskały uprawnienia Instruktora Krajoznawstwa Regionu. Zdobyte przez nie uprawnienia są tym cenniejsze, że obydwie są nauczycielkami, a jedna z nich także opiekunką SKKT, co zapewni przekazanie zdobytej wiedzy młodym ludziom i zachęci ich do uprawiania krajoznawstwa.

Krajoznawcy zdobyli 38 Regionalnych Odznak Krajoznawczych i 2 Odznaki Krajoznawcze Polski.

Ochrona przyrody:

Imprezami związanymi z ochroną przyrody zajmowała się Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody, która po ubiegłorocznym szkoleniu Instruktorów Ochrony Przyrody została znacznie powiększona. Zarząd oddziału spodziewał sie eksplozji imprez związanych z ochroną przyrody i spotkał go wielki zawód. Część instruktorskiej kadry, nie tylko zapomniała o czynnym włączeniu się do działalności Komisji, ale nawet zapomniała zapłacić składkę członkowską PTTK za bieżący rok.

Bierna postawa większości członków Komisji Ochrony Przyrody wpłynie na zmiany osobowe w Komisji, które Zarząd Oddziału dokona w najbliższym czasie.

Oddział zorganizował 4 imprezy przyrodnicze, w których wzięło udział 108 uczestników (w tym młodzieży 95).
Małą grupką pojechaliśmy do Uchorowa, aby podziwiać rezerwat "Śnieżycowy Jar", zorganizowaliśmy 1 wycieczkę szkoleniowo-przyrodniczą do Wielkopolskiego Parku Narodowego, oraz 2 wyprawy do Gołuchowa.

Uczestnicy naszych wyjazdów zdobyli 68 Odznaki Turysta Przyrodnik.

Odznak zapewne byłoby więcej, szczególnie tych wyższych stopni, gdyby Zespół Weryfikacyjny w Oddziale miał uprawnienia do weryfikacji odznak do stopnia małego złotego. Oddział posiada Zespół Weryfikacyjny z uprawnieniami do odznaki małej srebrnej. Nie posiada natomiast środków na wysyłanie indywidualnych książeczek do weryfikacji, co zniechęca ubiegających się do zdobywania odznak z uwagi na dodatkowe koszty i czas oczekiwania.

Podsumowanie roku 2003:

Poprawnie układała się współpraca z UMiG Pleszew, Starostwem Powiatowym, Ligą Ochrony Przyrody i coraz większą liczbą nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów.

Powoli zaciera się prawie ośmioletni brak PTTK na naszym terenie, odnawiane są więzi łączące szkoły z PTTK we wspólnie organizowanych rajdach i imprezach.
Nie udało nam się nawiązać stałych kontaktów ze szkołami średnimi. Były one sporadyczne i dotyczyły organizowania jednej wycieczki. Pozyskanie większej ilości młodzieży ze szkół ponadpodstawowych, to jedno z poważniejszych zadań Zarządu na najbliższy okres czasu..

Do nowego adresu Biura Oddziału przywykli nasi klienci, którzy w porze jego otwarcia zawsze znaleźli pomoc i informacje. O tym, że popularność PTTK na naszym terenie znacznie wzrosła może świadczyć fakt, iż w roku 2003 o pomoc w wyborze ciekawych tras wycieczkowych zwracali się nauczyciele dla ok. 25 wycieczek szkolnych. Były także wycieczki zakładowe.
Udzielaliśmy informacji o atrakcyjności zwiedzanych miejsc, a niekiedy wpłynąć na zmianę proponowanej trasy na ciekawszą i bardziej atrakcyjną. Klienci mogli też skorzystać z naszej bazy danych, co znacznie ułatwiło im dokonanie najlepszego (często także najtańszego) wyboru.

Prognozy na rok 2004:

Dość wysoka jest liczba 47 członków Oddziału PTTK, którzy nie zapłacili składki członkowskiej za rok 2003, stanowiąca ok.30% stanu osobowego, maja na to wpływ postanowienia naczelnych władz PTTK związane z wprowadzeniem nowej legitymacji i podwyższeniem składki członkowskiej. Być może przyczyn należy dopatrywać się w poczynaniach naszych władz państwowych, które skomercjalizowały turystykę i znacząco osłabiły pozycje PTTK.

Oddział PTTK Pleszew liczy na to, że wielu członków zdąży zapłacić składkę do końca marca br. by nie stracić ciągłości w Towarzystwie. Zarząd Oddziału w możliwie szerokim zakresie udzieli wsparcia aktywnym członkom w szkoleniach i by tego dokonać, tak jak w latach poprzednich, będzie występował o dotację do organów samorządowych i poszukiwać sponsorów.