XVI KADENCJA WŁADZ PTTK
ODDZIAŁ PTTK PLESZEW
ROK 2007

Zarząd Oddziału w roku 2007 pracował w składzie: Stanisław Kałka - prezes, Marcin Czerwiński - wiceprezes, Tomasz Łaciak - wiceprezes, Mirosław Kubiak - sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik.

Początek roku to sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej Zarządu Oddziału za miniony rok, a także finansowego, czyli rachunku zysków i strat oraz sporządzenia bilansu Oddziału. Działalnością finansową, tak jak i w roku ubiegłym zajmuje się skarbnik oddziału, kol. Mirosław Zaradny.

Początek roku w normalnym oddziale, to przygotowania do letniego sezonu turystycznego. Tym razem nie ma w Zarządzie Oddziału zbyt wielkiego zapału do działalności, a wpływ na to wywierały zaległe sprawy, których nie rozstrzygnął w ubiegłym roku Główny Sąd Koleżeński PTTK.

Mimo niezbyt wielkiego entuzjazmu, w Oddziale prowadzona była normalna działalność statutowa, odbywały się posiedzenia zarządu, podejmowano stosowne uchwały i organizowano zaplanowane imprezy. Na bieżąco prowadzony był rejestr członków korzystających z ubezpieczenia grupowego.

W dniu 15.01.2007 r. Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK powołała Grupę znakarską przy Oddziale PTTK Pleszew w składzie: Stanisław Kałka i Mirosław Zaradny. Grupa została zarejestrowana pod nr WK-13 z przewodniczącym Stanisławem Kałka.

W dniu 19.01.2007 r. na posiedzeniu Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK kol. Marcin Czerwiński powołany został na stałego współpracownika Komisji.

W dniu 23.03.2007 r. kol. Dorota Cichy otrzymała uprawnienia Instruktora Ochrony Przyrody nr leg. XV/22/06.

W dniach 31.03–01.04.2007 r., 3-osobowa grupa z Oddziału PTTK Pleszew (Anna Kubiak, Mirosław Kubiak oraz Marcin Czerwiński) uczestniczyła w kursie znakarzy szlaków nizinnych, organizowany przez Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK tym razem w Radomiu i po ukończeniu kursu uzyskała uprawnienia znakarza szlaków nizinnych.

W dniu 03.07.2007 r. Komisja Ochrony Przyrody ZG PTTK nadała Oddziałowemu Referatowi Weryfikacyjnemu Odznaki „Turysta Przyrodnik” nr 22/KOP.

W dniach 13-16.09.2007 r. w 50 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej na Jurze biorą udział dwaj przodownicy oddziału: kol. Marcin Czerwiński i Mirosław Zaradny. Marcin Czerwiński jako stały współpracownik Komisji Pieszej ZG PTTK na otwarciu Zlotu prowadził prezentację strony internetowej Komisji, której jest także administratorem. Dodatkowo kol. Marcin Czerwiński w czasie Zlotu zdaje egzamin i zdobywa uprawnienia przodownickie na kolejne województwa. Na Zlocie obaj koledzy zostają wyróżnieni dyplomami Komisję Turystyki Pieszej ZG PTTK "Za zasługi dla turystyki pieszej".

W dniach 14-16.09.2007 r. w Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej organizowanym przez Oddział PTTK „Zagłębie Miedziowe” w Lubinie, biorą udział dwaj przedstawiciele naszego oddziału: kol. Stanisław Kałka i Mirosław Kubiak.

W dniu 22.09.2007 r. dwoje członków naszego oddziału PTTK kol. Anna i Mirosław Kubiak zdobywają Koronę Sudetów Polskich. Wręczenie nominacji następuje na Zlocie Zdobywców zorganizowanym przez Oddział PTTK Wałbrzych na Wielkiej Sowie.

W dniu 04.10.2007 r. Zarząd Główny przyznał srebrne odznaki „Zasłużony w pracy wśród młodzieży”, które otrzymali: Małgorzata baron-Galewska, Edyta Brania, Marcin Czerwiński, Katarzyna Garbaciak, Aleksandra Piasecka. Odznaki wręczył zasłużonym działaczom prezes Zarządu Oddziału podczas VIII Pikniku PTTK na „Zakończenie sezonu Turystycznego”.

Przez cały rok na stronie internetowej http://pleszew.pttk.pl można znaleźć aktualne informacje o naszym oddziale PTTK, relacje z odbytych imprez, materiały promujące Ziemię Pleszewską i ciekawostki przydatne każdemu turyście. Strona prowadzona jest na serwerze ZG PTTK, a jej aktualizacją na prywatnych komputerach zajmują się: wiceprezes Marcin Czerwiński i prezes Stanisław Kałka.

Zarząd Oddziału w roku 2007 r. podczas 11 posiedzeń podjął 23 uchwały, dotyczące spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.

KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2007
Ilość członków na dzień 31.12. 2007 roku:

Z opłaconą
składką członkowską
W Oddziale
W SKKT PTTK
i KTG "Halny"
153
42
111

Organizacja wycieczek i rajdów:

-
ilość imprez ilość uczestników
Ogółem
123
2185
W Oddziale
63
958
W SKKT PTTK i KTG "Halny"
48
1102
Uczestnictwo w innych imprezach
12
125

Turystyka kwalifikowana:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
65
1099
Piesze górskie
8
161
Kolarskie
51
511
Piesze nizinne
6
427

Turystyka popularna:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
49
969
Imprezy krajoznawcze
40
707
Imprezy przyrodnicze
9
262

Zdobyte odznaki turystyczne:

Ogółem
369
Górska Odznaka Turystyczna
1
Kolarska Odznaka Turystyczna
1
Odznaka Turystyki Pieszej
95
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
53
Odznaka Turysta Przyrodnik
73
Turysta Ziemi Pleszewskiej
37
Szlakiem Aleksandra Janowskiego
109


Posiadane uprawnienia:

Przodownik Turystyki Pieszej
5
Przodownik Turystyki Kolarskiej
3
Przodownik Turystyki Górskiej
5
Instruktor Krajoznawstwa Regionu
8
Instruktor Ochrony Przyrody
9
Instruktor Fotografii Krajoznawczej
2
Znakarz Szlaków Nizinnych
6
Organizator Turystyki
15


Turystyka górska w Oddziale i SKKT PTTK:
Turystyka górska w oddziale prowadzona jest wielotorowo: w Oddziale, SKKT PTTK i Klubie Turystyki Górskiej „Halny”.
• Oddział PTTK zorganizował 1 wycieczkę górską dla 27 uczestników.
• SKKT PTTK zorganizowały 1 wycieczkę górską dla 51 uczestników.
• KTG Halny zorganizował 6 wycieczek górskich dla 83 uczestników.

Łącznie w 8 imprezach górskich wzięło udział 161 uczestników, w tym 48 stanowiła młodzież szkolna.

"Górale" zdobyli 1 odznakę turystyczną.
Turystyka piesza:
Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej.

W bieżącym roku:
- Oddział zorganizował 5 rajdów dla 375 uczestników w tym 342 stanowiła młodzież.
- SKKT PTTK zorganizowały 1 rajd dla 52 uczestników (w tym 48 młodzieży).

Komisja Turystyki Pieszej zaczęła swoje prace w 2007 już w pierwszym dniu roku od wycieczki po Pleszewskich szopkach. Przez cały rok zorganizowano dwa duże cykliczne rajdy: „VIII Rajd Wyzwolenia Pleszewa” oraz „VIII Rajd Powitanie Wiosny”. Została także inicjatywa dołączenia grupy pieszej do cyklicznego rajdu rowerowego „Śladami wąskotorówki”.

Komisja Turystyki Pieszej podjęła aktywne działania w ogłoszonym przez ZG PTTK akcji Roku Szlaków Turystycznych. W czasie wszystkich rajdów udzielane były informacje o szlakach oraz wręczane znaczki i certyfikaty związane z akcją.

Członkowie Komisji dokonali także inwentaryzacji przebiegu szlaków czerwonego oraz niebieskiego, które przebiegają przez Powiat Pleszewski. Wynikiem tych działań było umieszczenie na stronie oddziału tych szlaków z możliwością ściągnięcia na urządzenia GPS oraz wglądu ich przebiegu na mapach.

W miesiącu kwietniu na kursie znakarzy szlaków nizinnych uprawnienia uzyskały trzy osoby: Anna Kubiak, Mirosław Kubiak i Marcin Czerwiński.

W Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej, który odbywał się na Jurze wzięło udział 2 przodowników z oddziału. Kolega Marcin Czerwiński poszerzył tam swoje uprawnienia na dwa kolejne regiony.

Dwóch przodowników wzięło także udział w Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej, który odbył się w Środzie Wielkopolskiej.

Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej zweryfikował: 95 odznak OTP. Podczas tych imprez zdobyto także 109 odznak Szlakiem Aleksandra Janowskiego.

Turystyka kolarska:

Organizacją imprez kolarskich, zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej.

W bieżącym roku:
- Oddział zorganizował 44 rajdy dla 431 uczestników w tym 66 stanowiła młodzież.
- SKKT PTTK zorganizowały 7 rajdów dla 80 uczestników w tym 69 stanowiła młodzież.

W tym roku, tak jak i w poprzednim promowany był cykl rajdów w niedzielne przedpołudnia, a ich trasy ustalane były na starcie, w zależności od pogody i przygotowania uczestników. Zorganizowano także VIII edycję rajdu zgłoszonego do kalendarza imprez wojewódzkich "Śladami Wąskotorówki".

Impreza kolarską nr 1 z uwagi na wielkie zainteresowanie uczestników był „III Rajd Papieski”, który na stałe został wpisany do kalendarza imprez oddziałowych. Rajd zyskuje coraz szerszą rzeszę uczestników, gdyż brali w nim udział kolarze z Jarocina, Ostrowa Wlkp., Krotoszyna, Wrześni, Kalisza i wszystkich okolicznych miejscowości.

Kolarze zdobyli 1 odznakę KOT.
Krajoznawstwo:

Organizacją imprez krajoznawczych zajmowała się Oddziałowa Komisja Krajoznawcza.

W bieżącym roku:
- Oddział zorganizował 13 imprez dla 125 uczestników (w tym młodzież 4),
- SKKT PTTK zorganizowały 20 imprez dla 484 uczestników ( w tym młodzież 406),
- KTG Halny zorganizował 4 imprezy dla 90 uczestników.

Krajoznawcy zdobyli 53 Regionalne Odznaki Krajoznawcze i 37 Odznak Turysta Ziemi Pleszewskiej.
Ochrona przyrody:

Imprezami związanymi z ochroną przyrody zajmowała się Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody.

SKKT PTTK zorganizowały 9 imprez dla 262 uczestników w tym 200 stanowiła młodzież.

Uczestnicy imprez przyrodniczych zdobyli 73 Odznaki Turysta Przyrodnik.
Podsumowanie roku 2007:

Poprawnie układała się współpraca z UMiG Pleszew i Starostwem Powiatowym.

Komercyjne nastawienie państwa na usługi turystyczne ograniczyło pole współpracy PTTK ze szkołami polegające na udzielaniu pomocy w organizacji wycieczek szkolnych. W związku z tym pozostała tylko organizacja imprez miejscowych. Zaczęła zanikać z trudem odnowiona więź łącząca szkoły z PTTK.

> Niewielkie jest także zainteresowanie zdobywaniem uprawnień kadry PTTK, gdyż uprawnienia tej kadry są niewielkie i mało znaczące.

Prognozy na rok 2008:

Stabilizuje się członkostwo w PTTK, a liczebność członków w oddziale utrzymuje się na równym poziomie od kilku lat.

Następuje naturalna rotacja członków w SKKT PTTK, która każdego roku zastępowana jest przez kolejne roczniki. Kończąca szkołę młodzież nie pozostaje w PTTK, które nie ma zbyt wiele do zaoferowania młodym ludziom.

Zarząd Oddziału w miarę możliwości będzie udzielał wsparcia, aktywnym członkom, zapewniając im szkolenia i by tego dokonać, będzie korzystał ze szkoleń prowadzonych prze ZG PTTK i poszukiwać sponsorów.

Prezes Zarządu Oddziału
Stanisław Kałka