XVI KADENCJA WŁADZ PTTK
ODDZIAŁ PTTK PLESZEW
ROK 2008

Zarząd Oddziału w roku 2008 pracował w składzie: Stanisław Kałka - prezes, Marcin Czerwiński - wiceprezes, Tomasz Łaciak – wiceprezes, Mirosław Kubiak - sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik.

Początek roku to sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej Zarządu Oddziału za miniony rok, a także finansowego, czyli rachunku zysków i strat oraz sporządzenia bilansu Oddziału. Działalnością finansową, tak jak i w roku ubiegłym zajmuje się skarbnik oddziału, kol. Mirosław Zaradny.

Początek roku w normalnym oddziale, to przygotowania do letniego sezonu turystycznego. Tym razem w Zarządzie Oddziału powiało optymizmem i zwiększeniem zapału do działalności, a wpływ na to wywierało unormowanie zaległych spraw, po rozstrzygnięciach Głównego Sądu Koleżeńskiego PTTK.

W Oddziale prowadzona była normalna działalność statutowa, odbywały się posiedzenia zarządu, podejmowano stosowne uchwały i organizowano zaplanowane imprezy. Na bieżąco prowadzony był rejestr członków korzystających z ubezpieczenia grupowego.

11.01.2008 - Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK nadaje MEDAL 55 LECIA KOMISJI TURYSTYKI PIESZEJ Koledze Marcinowi Czerwińskiemu za Popularyzację Turystyki Pieszej i Krajoznawstwa.

W dniach 30.05 – 01.06.2008 - W Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej w Gdyni biorą udział kol.: Anna i Mirosław Kubiak.

Dnia 01.06.2008 - W skład Komisji Fotografii Krajoznawczej ZG PTTK wybrany został kol. Marcin Czerwiński.

W dniach 11-14.09.2008 - W Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Lublinie biorą udział trzej członkowie naszego oddziału: Kol. Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Mirosław Zaradny. Marcin Czerwiński zdał egzamin na kolejne województwo, a Mirosław Kubiak po zdanym egzaminie został Przodownikiem Turystyki Pieszej PTTK Nr 10597.

W dniu 08.11.2008 - Na IX Pikniku PTTK zorganizowanym na zakończenie sezonu turystycznego 2008 wręczone zostały wyróżnienia przyznane przez ZG PTTK z okazji X-lecia Oddziału w Pleszewie.
Dyplomy za zasługi w upowszechnianiu turystyki i krajoznawstwa otrzymali: Anna Kaczmarek,Mirosław Kubiak, Maria Nowacka, Mirosława Rogowska, Jolanta Wolińska.
Srebrną Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" odznaczone zostały: Dorota Cichy, Beata Jerzyńska.
Srebrną Honorową Odznaką PTTK odznaczeni zostali: Marcin Czerwiński, Krzysztof Hoffmann, Mirosław Zaradny.

W dniach 22-23.11.2008 - W 54 Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej Województwa Wielkopolskiego w Wągrowcu, odbywającego się w dniach 22-23.11.2008 r. uczestniczyli trzej przodownicy z Oddziału PTTK w Pleszewie: Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka, Mirosław Zaradny. Kol. Marcin Czerwiński zdał egzamin na kolejne województwo.

W dniu 14.12.2008 – na Walnym Zebraniu Klubu Turystyki Górskiej „Halny” wręczone zostały Dyplomy zasługi przyznane przez Zarząd Główny PTTK kol. Lidii Chwalińskiej, Marii Gawrońskiej, Zygmuntowi Studzińskiemu i Kazimierzowi Kinasowi.

Oddział wziął również udział w akcji „Rok przyrody w PTTK”, a uczestnicy imprez zdobyli 126 szt. Jubileuszowej Odznaki Turysta Przyrodnik.

Przez cały rok na stronie internetowej http://pleszew.pttk.pl można znaleźć aktualne informacje o naszym oddziale PTTK, relacje z odbytych imprez, materiały promujące Ziemię Pleszewską i ciekawostki przydatne każdemu turyście. Strona prowadzona jest na serwerze ZG PTTK, a jej aktualizacją na prywatnych komputerach zajmują się: wiceprezes Marcin Czerwiński i prezes Stanisław Kałka.

Zarząd Oddziału w roku 2008 r. podczas 8 posiedzeń podjął 18 uchwał, dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.

KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2008

Ilość członków na dzień 31.12. 2008 roku:

Z opłaconą
składką członkowską
W Oddziale
i KTG "Halny"
W SKKT PTTK
161
63
98

Organizacja wycieczek i rajdów:

-
ilość imprez ilość uczestników
Ogółem
107
2003
Uczestnictwo w innych imprezach
10
284

Turystyka kwalifikowana:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
67
1034
Piesze górskie
9
273
Kolarskie
50
377
Piesze nizinne
8
384

Turystyka popularna:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
40
969
Imprezy krajoznawcze
29
756
Imprezy przyrodnicze
11
213

Zdobyte odznaki turystyczne:

Ogółem
333
Górska Odznaka Turystyczna
5
Odznaka Turystyki Pieszej
40
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
34
Odznaka Turysta Przyrodnik
126
Jubileuszowa - Turysta Przyrodnik ]
126
Szlakiem Aleksandra Janowskiego
2


Posiadane uprawnienia:

Przodownik Turystyki Pieszej
6
Przodownik Turystyki Kolarskiej
3
Przodownik Turystyki Górskiej
5
Instruktor Krajoznawstwa Regionu
8
Instruktor Ochrony Przyrody
9
Instruktor Fotografii Krajoznawczej
2
Znakarz Szlaków Nizinnych
6
Organizator Turystyki
13


Turystyka górska w Oddziale i SKKT PTTK:

Turystyka górska w oddziale prowadzona jest wielotorowo: w Oddziale, SKKT PTTK i Klubie Turystyki Górskiej „Halny”.

Łącznie w 9 imprezach górskich wzięło udział 273 uczestników, w tym 166 stanowiła młodzież. Był także 1 obóz 10 dniowy w Beskidzie Żywieckim. "Górale" zdobyli 5 odznak turystyczną.

Turystyka piesza:

Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej. W bieżącym roku:

Oddział zorganizował 8 rajdów dla 384 uczestników w tym 355 stanowiła młodzież. Komisja Turystyki Pieszej zaczęła swoje prace już w pierwszym dniu roku 2008 od Rajdu Noworocznego w czasie, którego uczestnicy weszli na najwyższe wzniesienie w okolicy Pleszewa nazywane Gołębią Górą. Przez cały rok zorganizowano dwa duże cykliczne rajdy: „IX Rajd Wyzwolenia Pleszewa” oraz „IX Rajd Powitanie Wiosny”. Została także inicjatywa dołączenia grupy pieszej do cyklicznego rajdu rowerowego „Śladami wąskotorówki”.

Członkowie PTTK uczestniczyli także w rajdach pieszych organizowanych przez inne oddziały (Rajd Reymontowski, „Powitanie Lata” w Boszkowie, Rajd Mickiewiczowski w Obornikach).

W Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej, który odbywał się w Lublinie wzięło udział 3 osoby z oddziału. Kolega Marcin Czerwiński poszerzył tam swoje uprawnienia na kolejny region (województwo Opolskie). Kolega Mirosław Kubiak zdał egzamin i uzyskał uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej III stopnia (na województwo Wielkopolskie).

Trzech przodowników wzięło także udział w Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej, który odbył się w Wągrowcu. Kolega Marcin Czerwiński poszerzył tam swoje uprawnienia na kolejny region (województwo Mazowieckie).

Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej zweryfikował: 40 odznak OTP oraz 2 odznaki Szlakiem Aleksandra Janowskiego.

Turystyka kolarska:

Organizacją imprez kolarskich, zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej.

W bieżącym roku Oddział wraz z SKKT I KTG Halny zorganizowali 50 rajdów dla 377 uczestników w tym 145 stanowiła młodzież.

W tym roku, tak jak i w poprzednim promowany był cykl rajdów w niedzielne przedpołudnia, a ich trasy ustalane były na starcie, w zależności od pogody i przygotowania uczestników. Zorganizowano także VIII edycję rajdu zgłoszonego do kalendarza imprez wojewódzkich "Śladami Wąskotorówki".

Impreza kolarską nr 1 z uwagi na wielkie zainteresowanie uczestników był „III Rajd Papieski”, który na stałe został wpisany do kalendarza imprez oddziałowych. Rajd zyskuje coraz szerszą rzeszę uczestników, gdyż brali w nim udział kolarze z Jarocina, Ostrowa Wlkp., Krotoszyna, Wrześni, Kalisza i wszystkich okolicznych miejscowości.

Krajoznawstwo:

Organizacją imprez krajoznawczych zajmowała się Oddziałowa Komisja Krajoznawcza. W bieżącym roku krajoznawcy uczestniczyli w 29 imprezach, w których brało udział 756 osób z czego 496 stanowiła młodzież.

Krajoznawcy zdobyli 34 Regionalne Odznaki Krajoznawcze.

Ochrona przyrody:

Imprezami związanymi z ochroną przyrody zajmowała się Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody.

SKKT PTTK zorganizowały 3 imprez dla 262 uczestników w tym 200 stanowiła młodzież. Komisja Ochrony Przyrody wraz z Zarządem Oddziału przyłączyła się czynnie do akcji Rok Przyrody, poprzez promowanie aktywnego zdobywania odznaki Turysta Przyrodnik i promocji ochrony przyrody w Polsce. Udało się pozyskać dla członków SKKT bezpłatne książeczki i odznaki Turysta Przyrodnik.

Uczestnicy naszych wyjazdów zdobyli 126 Odznak Turysta Przyrodnik oraz 126 Odznak Jubileuszowych Turysta Przyrodnik.

Podsumowanie roku 2008:

Poprawnie układała się współpraca z UMiG Pleszew i Starostwem Powiatowym. Komercyjne nastawienie państwa na usługi turystyczne ograniczyło pole współpracy PTTK ze szkołami polegające na udzielaniu pomocy w organizacji wycieczek szkolnych. W związku z tym pozostała tylko organizacja imprez miejscowych. Zaczęła zanikać z trudem odnowiona więź łącząca szkoły z PTTK.

Niewielkie jest także zainteresowanie zdobywaniem uprawnień kadry PTTK, gdyż uprawnienia tej kadry są niewielkie i mało znaczące.

Prognozy na rok 2009:

Stabilizuje się członkostwo w PTTK, a liczebność członków w oddziale utrzymuje się na równym poziomie od kilku lat.

Następuje naturalna rotacja członków w SKKT PTTK, która każdego roku zastępowana jest przez kolejne roczniki. Kończąca szkołę młodzież nie pozostaje w PTTK, które nie ma zbyt wiele do zaoferowania młodym ludziom.

Zarząd Oddziału w miarę możliwości będzie udzielał wsparcia, aktywnym członkom, zapewniając im szkolenia i by tego dokonać, będzie korzystał ze szkoleń prowadzonych prze ZG PTTK i poszukiwać sponsorów.

Prezes Zarządu Oddziału
Stanisław Kałka