XVI KADENCJA WŁADZ PTTK
ODDZIAŁ PTTK PLESZEW
ROK 2010

Zarząd Oddziału w roku 2010 rozpoczął prace w składzie: Marcin Czerwiński - prezes, Dariusz Wołowicz – wiceprezes, Mirosław Kubiak – wiceprezes, Agnieszka Piasecka- sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik. W związku ze złożeniem pisemnej rezygnacji z pełnionej funkcji w listopadzie przez Dariusza Wołowicza, Zarząd Oddziału dokooptował koleżankę Annę Kubiak na stanowiska wiceprezesa w Zarządzie Oddziału.

Początek roku to sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej Zarządu Oddziału za miniony rok, a także finansowego, czyli rachunku zysków i strat oraz sporządzenia bilansu Oddziału. Działalnością finansową, tak jak i w roku ubiegłym zajmuje się skarbnik oddziału, kol. Mirosław Zaradny.

W Oddziale prowadzona była normalna działalność statutowa, odbywały się posiedzenia zarządu, podejmowano stosowne uchwały i organizowano zaplanowane imprezy. Na bieżąco prowadzony był rejestr członków korzystających z ubezpieczenia grupowego. Rok rozpoczęliśmy od odnowienia biura Oddziału, które dokonane zostało własnym nakładem pracy.

W dniu 23.01.2010 w Warszawie w Krajowej Naradzie Aktywu Turystyki Pieszej bierze udział jako delegat kol. Marcin Czerwiński i w wyniku wyborów zostaje członkiem Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK.

W dniu 27.02.2010 w Krajowej Naradzie Aktywu Fotografii Krajoznawczej PTTK zorganizowanej w Centrum Fotografii Krajoznawczej w Łodzi udział wzięło czterech delegatów z naszego Oddziału. W wyniku wyborów w skład nowych władz Komisji Fotografii Krajoznawczej wybrani zostali kol. Marcin Czerwiński i kol. Mirosław Kubiak. Kolega Marcin Czerwiński został przewodniczącym Głównego Referatu Weryfikacyjnego Odznaki Fotografii Krajoznawczej.

W dniach 26-27.06.2010 - W Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej w Radkowie bierze udział 3 członków kol.: Agnieszka Piasecka, Marcin Czerwiński i Stanisław Kałka.

W dniu 24.07.2010 - Na zakończeniu OWRP w Olsztynie do ostatniego egzaminu rozszerzającego uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej przystąpił Marcin Czerwiński. Egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym i kolega Marcin uzyskał uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej I stopnia (cała Polska).

Od dnia 01.09.2010 Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK nadała Referatowi Weryfikacyjnemu OTP działającemu przy Oddziale uprawnienia do weryfikowania odznaki MAŁEJ ZŁOTEJ.

W Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Opolu w dniach 16-19.09.2010 r. biorą udział trzej członkowie naszego oddziału: Kol. Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Mirosław Zaradny. Kol. Mirosław Kubiak zdał egzamin na województwo dolnośląskie.

W dniu 24.09.2010 - Prezes Oddziału Marcin Czerwiński wziął udział w Wielkopolskich Obchodach Światowego Dnia Turystyki, które zostały zorganizowane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego w Żerkowie.

W dniu 02.11.2010 została podpisana umowa o udzielenie rabatów dla członków PTTK na wejście na siłownię (10%) oraz solarium (5%) przez Fitness Klub w Pleszewie znajdujący się na ulicy Traugutta 30.

W 57. Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej Województwa Wielkopolskiego, który odbywał się w Kaliszu w dniach 21-22.11.2010 r. uczestniczyli dwaj przodownicy z Oddziału PTTK w Pleszewie: Marcin Czerwiński i Stanisław Kałka.

Przez cały rok na stronie internetowej http://pleszew.pttk.pl można znaleźć aktualne informacje o naszym oddziale PTTK, relacje z odbytych imprez, materiały promujące Ziemię Pleszewską i ciekawostki przydatne każdemu turyście. Strona prowadzona jest na serwerze ZG PTTK, a jej aktualizacją na prywatnych komputerach zajmują się: Prezes Marcin Czerwiński i Honorowy Prezes Stanisław Kałka.

Zarząd Oddziału w roku 2010 r. podczas 7 posiedzeń podjął 22 uchwały, dotyczące spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.

<

KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2010

Ilość członków na dzień 31.12.2010 roku:

Z opłaconą
składką członkowską
W Oddziale,
KTG "Halny" i Fotoklub "Flash"
W SKKT PTTK
156
82
74

Organizacja wycieczek i rajdów:

-
ilość imprez ilość uczestników
Ogółem
94
1526
Uczestnictwo w innych imprezach
10
244

Turystyka kwalifikowana:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
62
873
Piesze górskie
4
123
Kolarskie
50
469
Piesze nizinne
8
261

Turystyka popularna:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
32
853
Imprezy krajoznawcze
26
516
Spotkania
6
137

Zdobyte odznaki turystyczne:

Ogółem
131
Górska Odznaka Turystyczna
4
Odznaka Turystyki Pieszej
33
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
33
Odznaka Turysta Przyrodnik
39
Odznaka Fotografii Krajoznawczej
12


Posiadane uprawnienia:

Organizator Turystyki
8
Przodownik Turystyki Pieszej
4
Przodownik Turystyki Kolarskiej
2
Przodownik Turystyki Górskiej
3
Instruktor Krajoznawstwa Regionu
8
Instruktor Ochrony Przyrody
7
Instruktor Fotografii Krajoznawczej
3
Znakarz Szlaków Nizinnych
5
< Turystyka górska w Oddziale i SKKT PTTK:

Turystyka górska w oddziale prowadzona jest wielotorowo: w Oddziale, SKKT PTTK i dwóch Klubach: Klubie Turystyki Górskiej „Halny” i Klubie Fotograficznym „Flash”. Łącznie w 4 imprezach górskich wzięło udział 123 uczestników, w tym 37 stanowiła młodzież. Zespół Weryfikacyjny Odznak Turystyki Górskiej zweryfikował i przyznał 4 odznaki GOT.

Łącznie w 5 imprezach górskich wzięło udział 129 uczestników, w tym 57 stanowiła młodzież.

Turystyka piesza:

Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej. W bieżącym roku: Oddział zorganizował 8 rajdów dla 281 uczestników w tym 210 stanowiła młodzież. Komisja Turystyki Pieszej zaczęła swoje prace już w pierwszym dniu roku 2010 od Rajdu Noworocznego, w czasie którego uczestnicy weszli na najwyższe wzniesienie w okolicy Pleszewa nazywane Gołębią Górą. Przez cały rok zorganizowano dwa duże cykliczne rajdy: „XI Rajd Wyzwolenia Pleszewa” oraz „XI Rajd Powitanie Wiosny”. Członkowie PTTK uczestniczyli także w rajdach pieszych organizowanych przez inne oddziały (Rajd Reymontowski, Rajd Mickiewiczowski w Obornikach oraz rajd na Powitania Lata w Boszkowie).

W dniu 24.07.2010 - Na zakończeniu OWRP w Olsztynie do ostatniego egzaminu rozszerzającego uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej przystąpił Marcin Czerwiński. Egzamin zakończył się wynikiem pozytywnym i kolega Marcin uzyskał uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej I stopnia (cała Polska).

Od dnia 01.09.2010 Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK nadała Referatowi Weryfikacyjnemu OTP działającemu przy Oddziale uprawnienia do weryfikowania odznaki MAŁEJ ZŁOTEJ.

W Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej, który odbywał się w Opolu wzięło udział 3 osoby z Oddziału. Kolega Mirosław Kubiak poszerzył tam swoje uprawnienia na kolejny region (województwo Dolnośląskie). Uczestnicy Zlotu wzięli udział w bardzo ciekawej wycieczce przedzlotowej, która prowadziła do Ołomuńca.

Dwóch przodowników wzięło także udział w Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej, który odbył się w Kaliszu. Uczestnicy tego zlotu mieli okazje poznać okolice Kalisza.

Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej zweryfikował: 33 odznaki OTP.

Turystyka kolarska:

Organizacją imprez kolarskich, zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej.

W bieżącym roku Oddział wraz z SKKT I KTG Halny zorganizowali 50 rajdów dla 469 uczestników w tym 34 stanowiła młodzież.

W tym roku, tak jak i w poprzednim, promowany był cykl rajdów w niedzielne przedpołudnia, a ich trasy ustalane były na starcie, w zależności od pogody i przygotowania uczestników.

Imprezą kolarską nr 1 z uwagi na wielkie zainteresowanie uczestników był „VI Rajd Papieski”, który na stałe został wpisany do kalendarza imprez oddziałowych. Rajd zyskuje coraz szerszą rzeszę uczestników, gdyż brali w nim udział kolarze z Jarocina, Ostrowa Wlkp., Krotoszyna, Wrześni, Kalisza i wszystkich okolicznych miejscowości.

Krajoznawstwo:

Organizacją imprez krajoznawczych zajmowała się Oddziałowa Komisja Krajoznawcza. W bieżącym roku krajoznawcy uczestniczyli w 26 imprezach, w których brało udział 516 osób z czego 213stanowiła młodzież. Bardzo dużo tych imprez były organizowane przez SKKT.

Krajoznawstwem zajął się Klub Fotografii Krajoznawczej Flash, który przez cały rok organizował dla swoich członków (i nie tylko) plenery. Klub Fotografii także zorganizował wykłady dla młodzieży na temat fotografii ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa.

Troje członków Oddziału brało udział Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej, które odbywało się w Radkowie.

Krajoznawcy zdobyli 33 Regionalne Odznaki Krajoznawcze oraz 12 Odznak Fotografii Krajoznawczej.

Podsumowanie roku 2010:

Poprawnie układała się współpraca z UMiG Pleszew i Starostwem Powiatowym.

Komercyjne nastawienie państwa na usługi turystyczne ograniczyło pole współpracy PTTK ze szkołami polegające na udzielaniu pomocy w organizacji wycieczek szkolnych. W związku z tym pozostała tylko organizacja imprez miejscowych. Zaczęła zanikać z trudem odnowiona więź łącząca szkoły z PTTK.

Niewielkie jest także zainteresowanie zdobywaniem uprawnień kadry PTTK, gdyż uprawnienia tej kadry są niewielkie i mało znaczące.

Prognozy na rok 2011:

Stabilizuje się członkostwo w PTTK, a liczebność członków w oddziale utrzymuje się na równym poziomie od kilku lat.

Następuje naturalna rotacja członków w SKKT PTTK, która każdego roku zastępowana jest przez kolejne roczniki. Kończąca szkołę młodzież nie pozostaje w PTTK, które nie ma zbyt wiele do zaoferowania młodym ludziom.

Zarząd Oddziału ma zamiar zacieśnić współpracę ze Starostwem oraz Urzędem Miasta i Gminy Pleszew polegające na podejmowaniu wspólnych działań w dziedzinie turystyki oraz promocji miasta i powiatu.

Zarząd Oddziału w miarę możliwości będzie udzielał wsparcia aktywnym członkom, zapewniając im szkolenia i by tego dokonać, będzie korzystał ze szkoleń prowadzonych przez ZG PTTK i poszukiwać sponsorów.

Prezes Zarządu Oddziału
Marcin Czerwiński