XVI KADENCJA WŁADZ PTTK
ODDZIAŁ PTTK PLESZEW
ROK 2011

Zarząd Oddziału w roku 2011 działał w składzie: Marcin Czerwiński - prezes, Anna Kubiak – wiceprezes, Mirosław Kubiak – wiceprezes, Agnieszka Piasecka- sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik.

Zarząd Oddziału w roku 2011 działał w składzie: Marcin Czerwiński - prezes, Anna Kubiak – wiceprezes, Mirosław Kubiak – wiceprezes, Agnieszka Piasecka- sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik.

W Oddziale prowadzona była normalna działalność statutowa, odbywały się posiedzenia zarządu, podejmowano stosowne uchwały i organizowano zaplanowane imprezy. Na bieżąco prowadzony był rejestr członków korzystających z ubezpieczenia grupowego.

Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie realizując założenia XIX Ogólnopolskiej Narady Znakarzy Nizinnych Szlaków Turystycznych dokonała zmiany kategorii szlaku z WK-3611c na WK-194c – Gołuchów Pałac – Lądek, PKS. (Pismo Ldz. ZP/KTP-53/11 z dnia 1 lutego 2011r).

W Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK organizowanym przez CFK PTTK w dniach 03-05.06.2011 r. w Srebrnej Górze uczestniczyło 3 członków naszego Oddziału: Marcin Czerwiński, Agnieszka Piasecka, Mirosław Kubiak.

Po koniec lipca 2011 ukończono staraniami Kolegi Marcina Czerwińskiego prace nad nowym wzorem odznaki Turysta Ziemi Pleszewskiej. Odznaka została wykonana w zupełnie nowej formie przez firmę w Częstochowie. Od dnia 26 lipca wznowiono dystrybucję odznaki Turysta Ziemi Pleszewskiej w nowym wykonaniu.

W uznaniu zasług dla rozwoju turystyki wyróżniony zostaje kol. Marcin Czerwiński odznaką honorową „Za zasługi dla turystyki”, który przyznał Minister Sportu i Turystyki.

W 54 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Żarach (w dniach 16-18.09.2011r.) brało udział trzech piechurów: Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Mirosław Zaradny.

W 47 Dolnośląskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Lubaniu w dniach 22-23.10.2011 brało udział trzech piechurów: Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Stanisław Kałka.

W 58 Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej Województwa Wielkopolskiego, który odbywał się w Lusowie w dniach 19-20.11.2011 r. uczestniczyli dwaj przodownicy: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak.

Bardzo dobrze też układała się współpraca ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie, gdzie czynnie znakarze brali udział w konsultacjach przy znakowaniu szlaków norden walking (uwagi znakarzy co prawda nie zostały uwzględnione przy realizacji znakowania szlaków).

Bardzo dobrze też układała się współpraca z LZS, które sponsorowało wyjazdy na rajdy w Kołaczkowie, Boszkowie i Obornikach. Na rajdy te wyjeżdżała młodzież zrzeszona w SKKT PTTK.

Zarząd Oddziału w roku 2011 r. podczas 6 posiedzeń podjął 16 uchwał, dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2011

Ilość członków na dzień 31.12.2011 roku:

Z opłaconą
składką członkowską
W Oddziale,
KTG "Halny" i Fotoklub "Flash"
W SKKT PTTK
112
43
46

Turystyka powszechna:

-
ilość imprez ilość uczestników
Ogółem
26
712
Krajoznawcze
21
570
Zagraniczne
5
142

Turystyka kwalifikowana:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
56
1080
Piesze górskie
4
89
Kolarskie
45
471
Piesze nizinne
7
520

Zdobyte odznaki turystyczne:

Ogółem
136
Górska Odznaka Turystyczna
4
Odznaka Turystyki Pieszej
28
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
41
Odznaka Turysta Przyrodnik
56
Odznaka Fotografii Krajoznawczej
3


Posiadane uprawnienia:

Organizator Turystyki
8
Przodownik Turystyki Pieszej
4
Przodownik Turystyki Kolarskiej
2
Przodownik Turystyki Górskiej
3
Instruktor Krajoznawstwa Regionu
8
Instruktor Ochrony Przyrody
7
Instruktor Fotografii Krajoznawczej
3
Znakarz Szlaków Nizinnych
5


Turystyka górska w Oddziale i SKKT PTTK:

Turystyka górska w oddziale prowadzona jest wielotorowo: w Oddziale, SKKT PTTK i dwóch Klubach: Klubie Turystyki Górskiej „Halny” i Klubie Fotograficznym „Flash”. Łącznie w 4 imprezach górskich wzięło udział 89 uczestników, w tym 35 stanowiła młodzież. Zespół Weryfikacyjny Odznak Turystyki Górskiej zweryfikował i przyznał 4 odznaki GOT.

Turystyka piesza:

Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej. W bieżącym roku: Oddział zorganizował 7 rajdów dla 520 uczestników w tym 443 stanowiła młodzież.

Komisja Turystyki Pieszej zaczęła swoje prace już w pierwszym dniu roku 2011 od Rajdu Noworocznego, w czasie którego uczestnicy weszli na najwyższe wzniesienie w okolicy Pleszewa nazywane Gołębią Górą. Przez cały rok zorganizowano dwa duże cykliczne rajdy: „XII Rajd Wyzwolenia Pleszewa” oraz „XII Rajd Powitanie Wiosny”. Członkowie PTTK uczestniczyli także w rajdach pieszych organizowanych przez inne oddziały (Rajd Reymontowski, Rajd Mickiewiczowski w Obornikach oraz Rajd na Powitania Lata w Boszkowie).

W Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej, który odbywał się w Żarach wzięły udział 3 osoby z Oddziału. Uczestnicy Zlotu wzięli udział w bardzo ciekawej wycieczce przedzlotowej, która prowadziła do Sprewaldu.

Dwóch przodowników wzięło także udział w Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej, który odbył się w Lusowie. Trzech przodowników wzięło także udział w Dolnośląskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Lubaniu.

Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej zweryfikował: 28 odznaki OTP..

Turystyka kolarska:

Organizacją imprez kolarskich, zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej.

W bieżącym roku Oddział wraz z SKKT I KTG Halny zorganizowali 45 rajdów dla 471 uczestników w tym 43 stanowiła młodzież.

W tym roku, tak jak i w poprzednim, promowany był cykl rajdów w niedzielne przedpołudnia, a ich trasy ustalane były na starcie, w zależności od pogody i przygotowania uczestników.

Imprezą kolarską nr 1 z uwagi na wielkie zainteresowanie uczestników był „VII Rajd Papieski”, który na stałe został wpisany do kalendarza imprez oddziałowych. Rajd zyskuje coraz szerszą rzeszę uczestników, gdyż brali w nim udział kolarze z Jarocina, Ostrowa Wlkp., Krotoszyna, Wrześni, Kalisza i wszystkich okolicznych miejscowości.

Krajoznawstwo:

Organizacją imprez krajoznawczych zajmowała się Oddziałowa Komisja Krajoznawcza. W bieżącym roku krajoznawcy uczestniczyli w 26 imprezach, w których brało udział 570 osób z czego 289 stanowiła młodzież. Bardzo dużo tych imprez było organizowanych przez SKKT.

Krajoznawstwem zajął się Klub Fotografii Krajoznawczej Flash, który przez cały rok organizował dla swoich członków (i nie tylko) plenery. Klub Fotografii także zorganizował wykłady dla młodzieży na temat fotografii ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa.

Krajoznawstwem zajął się Klub Fotografii Krajoznawczej Flash, który przez cały rok organizował dla swoich członków (i nie tylko) plenery. Klub Fotografii także zorganizował wykłady dla młodzieży na temat fotografii ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa..

Troje członków Oddziału brało udział Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej, które odbywało się w Srebrnej Górze.

Krajoznawcy zdobyli 33 Regionalne Odznaki Krajoznawcze oraz 12 Odznak Fotografii Krajoznawczej.

Podsumowanie roku 2011:

Poprawnie układała się współpraca z UMiG Pleszew i Starostwem Powiatowym.

Komercyjne nastawienie państwa na usługi turystyczne ograniczyło pole współpracy PTTK ze szkołami polegające na udzielaniu pomocy w organizacji wycieczek szkolnych. W związku z tym pozostała tylko organizacja imprez miejscowych. Zaczęła zanikać z trudem odnowiona więź łącząca szkoły z PTTK.

Niewielkie jest także zainteresowanie zdobywaniem uprawnień kadry PTTK, gdyż uprawnienia tej kadry są niewielkie i mało znaczące.

Prognozy na rok 2012:

Stabilizuje się członkostwo w PTTK, a liczebność członków w oddziale utrzymuje się na równym poziomie od kilku lat.

Następuje naturalna rotacja członków w SKKT PTTK, która każdego roku zastępowana jest przez kolejne roczniki. Kończąca szkołę młodzież nie pozostaje w PTTK, które nie ma zbyt wiele do zaoferowania młodym ludziom.

Zarząd Oddziału ma zamiar zacieśnić współpracę ze Starostwem oraz Urzędem Miasta i Gminy Pleszew polegające na podejmowaniu wspólnych działań w dziedzinie turystyki oraz promocji miasta i powiatu.

Zarząd Oddziału w miarę możliwości będzie udzielał wsparcia aktywnym członkom, zapewniając im szkolenia i by tego dokonać, będzie korzystał ze szkoleń prowadzonych przez ZG PTTK i poszukiwać sponsorów.

Prezes Zarządu Oddziału
Marcin Czerwiński