XVI KADENCJA WŁADZ PTTK
ODDZIAŁ PTTK PLESZEW
ROK 2012

Zarząd Oddziału w roku 2012 działał w składzie: Marcin Czerwiński - prezes, Anna Kubiak – wiceprezes, Mirosław Kubiak – wiceprezes, Agnieszka Piasecka- sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik.

Początek roku to sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej Zarządu Oddziału za miniony rok, a także finansowego, czyli rachunku zysków i strat oraz sporządzenia bilansu Oddziału. Po raz pierwszy sprawozdanie ze stanu organizacyjnego było wypełniane w sposób elektroniczny. Oddział uczestniczył czynnie w tym projekcie, zgłaszając wiele uwag i zwracając uwagę na błędy. Działalnością finansową, tak jak i w roku ubiegłym zajmował się skarbnik oddziału, kol. Mirosław Zaradny.

W Oddziale prowadzona była normalna działalność statutowa, odbywały się posiedzenia zarządu, podejmowano stosowne uchwały i organizowano zaplanowane imprezy. Na bieżąco prowadzony był rejestr członków korzystających z ubezpieczenia grupowego.

W Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK organizowanym przez CFK PTTK w dniach 07-09.06.2012 r. w Łowiczu uczestniczyło 3 członków naszego Oddziału: Marcin Czerwiński, Agnieszka Piasecka, Mirosław Kubiak. Na Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK wręczone zostały wyróżnienia przyznane przez ZG PTTK: Srebrną Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" odznaczony został: Mirosław Kubiak oraz Złotą Odznaką "Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży" odznaczony został: Marcin Czerwiński.

W sierpniu kadra oddziału PTTK Pleszew bierze czynnie udział jako współorganizator 61 Centralnego Zlotu Turystów Kolarzy PTTK – Antonin 2012, którego głównym organizatorem był Oddział PTTK w Ostrowie Wielkopolskim. W czasie Zlotu dużym zainteresowaniem cieszy się zdobywanie odznaki Turysta Ziemi Pleszewskiej.

We wrześniu Kolega Marcin Czerwiński bierze udział w Konferencji zorganizowanej przez Europejskie Stowarzyszenie Wędrowania, które odbywało się w Norwegii.

W 48 Dolnośląskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej we Wleniu dniach 27-28.10.2012 brało udział dwóch piechurów: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak. Przed Zlotem piechurzy zwiedzali pogranicze Czesko-Niemieckie.

Bardzo dobrze układała się współpraca z LZS, które sponsorowało wyjazdy na rajdy w Kołaczkowie, Boszkowie i Obornikach. Na rajdy te wyjeżdżała młodzież zrzeszona w SKKT PTTK.

W 47 Dolnośląskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Lubaniu w dniach 22-23.10.2011 brało udział trzech piechurów: Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Stanisław Kałka.

W 58 Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej Województwa Wielkopolskiego, który odbywał się w Lusowie w dniach 19-20.11.2011 r. uczestniczyli dwaj przodownicy: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak.

Bardzo dobrze też układała się współpraca ze Starostwem Powiatowym w Pleszewie, gdzie czynnie znakarze brali udział w konsultacjach przy znakowaniu szlaków norden walking (uwagi znakarzy co prawda nie zostały uwzględnione przy realizacji znakowania szlaków).

Bardzo dobrze też układała się współpraca z LZS, które sponsorowało wyjazdy na rajdy w Kołaczkowie, Boszkowie i Obornikach. Na rajdy te wyjeżdżała młodzież zrzeszona w SKKT PTTK.

Zarząd Oddziału w roku 2012 r. podczas 4 posiedzeń podjął 15 uchwał, dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2012:

Ilość członków na dzień 31.12.2012 roku:

Z opłaconą
składką członkowską
W Oddziale,
KTG "Halny" i Fotoklub "Flash"
W SKKT PTTK
114
47
43

Turystyka kwalifikowana:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
51
1080
Piesze górskie
4
89
Piesze kajakowe
1
19
Kolarskie
38
360
Piesze nizinne
8
180

Turystyka powszechna:

-
ilość imprez ilość uczestników
Ogółem
18
440
Krajoznawcze
16
350
Zagraniczne
2
90

Zdobyte odznaki turystyczne:

Ogółem
202
Górska Odznaka Turystyczna
4
Odznaka Turystyki Pieszej
33
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
40
Odznaka Turysta Przyrodnik
41
Odznaka Fotografii Krajoznawczej
1
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
Turysta Ziemi Pleszewskiej
83


Posiadane uprawnienia:

Organizator Turystyki
6
Przodownik Turystyki Pieszej
4
Przodownik Turystyki Kolarskiej
2
Przodownik Turystyki Górskiej
3
Instruktor Krajoznawstwa Regionu
7
Instruktor Ochrony Przyrody
6
Instruktor Fotografii Krajoznawczej
3
Znakarz Szlaków Nizinnych
5


Turystyka górska w Oddziale i SKKT PTTK:

Turystyka górska w oddziale prowadzona jest wielotorowo: w Oddziale, SKKT PTTK i dwóch Klubach: Klubie Turystyki Górskiej „Halny” i Klubie Fotograficznym „Flash”. Łącznie w 4 imprezach górskich wzięło udział 95 uczestników, w tym 10 stanowiła młodzież. Zespół Weryfikacyjny Odznak Turystyki Górskiej zweryfikował i przyznał 4 odznaki GOT.

Turystyka piesza:

Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej.

Oddział oraz kluby zorganizowały 8 rajdów dla 180 uczestników w tym 110 stanowiła młodzież. Komisja Turystyki Pieszej zaczęła swoje prace już w pierwszym dniu roku 2012 od Rajdu Noworocznego, w czasie którego uczestnicy weszli na najwyższe wzniesienie w okolicy Pleszewa nazywane Gołębią Górą.

Niestety ze względu na brak chętnych nie odbył się „XIII Rajd Wyzwolenia Pleszewa”. Jedynym rajdem dla młodzieży był „XIII Rajd Powitanie Wiosny”.

Członkowie PTTK uczestniczyli także w rajdach pieszych organizowanych przez inne oddziały (Rajd Reymontowski, Rajd Mickiewiczowski w Obornikach oraz Rajd na Powitania Lata w Boszkowie).

Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej zweryfikował: 33 odznaki OTP.

Turystyka kolarska:

Organizacją imprez kolarskich, zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej.

W bieżącym roku Oddział wraz z SKKT I KTG Halny zorganizowali 38 rajdów dla 360 uczestników w tym 47 stanowiła młodzież.

W tym roku, tak jak i w poprzednim, promowany był cykl rajdów w niedzielne przedpołudnia, a ich trasy ustalane były na starcie, w zależności od pogody i przygotowania uczestników.

Imprezą kolarską nr 1 z uwagi na wielkie zainteresowanie uczestników był „VIII Rajd Papieski”, który na stałe został wpisany do kalendarza imprez oddziałowych. Rajd zyskuje coraz szerszą rzeszę uczestników, gdyż brali w nim udział kolarze z Jarocina, Ostrowa Wlkp., Krotoszyna, Wrześni, Kalisza i wszystkich okolicznych miejscowości. W 2012 roku zakończenie rajdu było w Kucharkach.

Krajoznawstwo:

Organizacją imprez krajoznawczych zajmowała się Oddziałowa Komisja Krajoznawcza. W bieżącym roku krajoznawcy uczestniczyli w 18 imprezach, w których brało udział 440 osób z czego 140 stanowiła młodzież. Bardzo dużo tych imprez było organizowanych przez SKKT.

Krajoznawstwem zajął się Klub Fotografii Krajoznawczej Flash, który przez cały rok organizował dla swoich członków (i nie tylko) plenery. Klub Fotografii także zorganizował wykłady dla młodzieży na temat fotografii ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa.

Troje członków Fotoklubu brało udział Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej, które odbywało się w Łowiczu.

Krajoznawcy zdobyli 40 Regionalne Odznaki Krajoznawcze oraz 1 Odznakę Fotografii Krajoznawczej. Zweryfikowano i przyznano 83 odznaki Turysta Ziemi Pleszewskiej. Taka duża liczba odznak związana jest z trasami Ogólnopolskiego Zlotu Kolarzy, który odbywał się w Antoninie.

Podsumowanie roku 2012:

Poprawnie układała się współpraca z UMiG Pleszew i Starostwem Powiatowym.

Komercyjne nastawienie państwa na usługi turystyczne ograniczyło pole współpracy PTTK ze szkołami polegające na udzielaniu pomocy w organizacji wycieczek szkolnych. W związku z tym pozostała tylko organizacja imprez miejscowych. Zaczęła zanikać z trudem odnowiona więź łącząca szkoły z PTTK.

Niewielkie jest także zainteresowanie zdobywaniem uprawnień kadry PTTK, gdyż uprawnienia tej kadry są niewielkie i mało znaczące.

Prognozy na rok 2013:

Stabilizuje się członkostwo w PTTK, a liczebność członków w oddziale utrzymuje się na równym poziomie od kilku lat.

Następuje naturalna rotacja członków w SKKT PTTK, która każdego roku zastępowana jest przez kolejne roczniki. Kończąca szkołę młodzież nie pozostaje w PTTK, które nie ma zbyt wiele do zaoferowania młodym ludziom.

Zarząd Oddziału ma zamiar zacieśnić współpracę ze Starostwem oraz Urzędem Miasta i Gminy Pleszew polegające na podejmowaniu wspólnych działań w dziedzinie turystyki oraz promocji miasta i powiatu.

Zarząd Oddziału w miarę możliwości będzie udzielał wsparcia aktywnym członkom, zapewniając im szkolenia i by tego dokonać, będzie korzystał ze szkoleń prowadzonych przez ZG PTTK i poszukiwać sponsorów.

Prezes Zarządu Oddziału
Marcin Czerwiński