XVII KADENCJA WŁADZ PTTK
SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ODDZIAŁU PTTK PLESZEW
ZA ROK 2013

W dniu 16 lutego 2013 roku odbył się Walny Zjazd Zarządu Oddziału na którym wybrano nowy zarząd w składzie: Marcin Czerwiński - prezes, Emilia Wałęsa – wiceprezes, Mirosław Kubiak – wiceprezes, Agnieszka Piasecka- sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik.

Początek roku to sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej Zarządu Oddziału za miniony rok, a także finansowego, czyli rachunku zysków i strat oraz sporządzenia bilansu Oddziału co jeszcze uczynił Zarząd w poprzednim. Po raz drugi sprawozdanie ze stanu organizacyjnego było wypełniane w sposób elektroniczny. Oddział uczestniczył czynnie w tym projekcie, zgłaszając wiele uwag i zwracając uwagę na błędy. Działalnością finansową, tak jak i w roku ubiegłym zajmował się skarbnik oddziału, kol. Mirosław Zaradny.

W Oddziale prowadzona była normalna działalność statutowa, odbywały się posiedzenia zarządu, podejmowano stosowne uchwały i organizowano zaplanowane imprezy. Na bieżąco prowadzony był rejestr członków korzystających z ubezpieczenia grupowego.

Oddział PTTK zorganizował już po raz czternasty Rajd Powitanie Wiosny, który jest z przeznaczeniem dla szkół podstawowych i gimnazjów. Po raz pierwszy zakończenie rajdu było na kręgielni w nowym obiekcie basenu krytego.

W maju 2013 roku następuje podpisanie umowy o udzielenie rabatów dla członków PTTK w Velino - księgarnia internetowa.

W Forum Fotografii Krajoznawczej PTTK organizowanym przez CFK PTTK w dniach 14-16.06.2013 r. w Chełmsku Śląskim uczestniczyło 3 członków naszego Oddziału: Stanisław Kałka, Agnieszka Piasecka, Mirosław Kubiak.

W 56 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Gdańsku (w dniach 19-22.09.2013 r.) bierze udział dwóch piechurów: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak.

Bardzo dobrze układała się współpraca z LZS, które sponsorowało wyjazdy na rajdy w Kołaczkowie, Boszkowie i Obornikach. Na rajdy te wyjeżdżała młodzież zrzeszona w SKKT PTTK.

Zarząd Oddziału w roku 2013 r. podczas 4 posiedzeń podjął 13 uchwał, dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.


Prezes Zarządu Oddziału
Marcin Czerwiński

KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2013:

Ilość członków na dzień 31.12.2013 roku:

Z opłaconą
składką członkowską
W Oddziale,
KTG "Halny" i Fotoklub "Flash"
W SKKT PTTK
105
47
40

Turystyka kwalifikowana:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
50
723
Piesze górskie
6
172
Kajakowe
2
40
Kolarskie
33
322
Piesze nizinne
9
189

Turystyka powszechna:

-
ilość imprez ilość uczestników
Ogółem
25
446
Krajowe
23
366
Zagraniczne
2
80

Zdobyte odznaki turystyczne:

Ogółem
122
Górska Odznaka Turystyczna
3
Odznaka Turystyki Pieszej
32
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
39
Odznaka Turysta Przyrodnik
35
Odznaka Fotografii Krajoznawczej
5
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
Turysta Ziemi Pleszewskiej
8


Posiadane uprawnienia:

Organizator Turystyki
6
Przodownik Turystyki Pieszej
4
Przodownik Turystyki Kolarskiej
2
Przodownik Turystyki Górskiej
3
Instruktor Krajoznawstwa Regionu
7
Instruktor Ochrony Przyrody
6
Instruktor Fotografii Krajoznawczej
3
Znakarz Szlaków Nizinnych
5


Turystyka górska w Oddziale i SKKT PTTK:

Turystyka górska w oddziale prowadzona jest wielotorowo: w Oddziale, SKKT PTTK i dwóch Klubach: Klubie Turystyki Górskiej „Halny” i Klubie Fotograficznym „Flash”. Łącznie w 6 imprezach górskich wzięło udział 172 uczestników, w tym 45 stanowiła młodzież.

Zespół Weryfikacyjny Odznak Turystyki Górskiej zweryfikował i przyznał 3 odznaki GOT.

Turystyka piesza:

Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej.

W bieżącym roku: Oddział oraz kluby zorganizowały 9 rajdów dla 189 uczestników w tym 120 stanowiła młodzież.

Komisja Turystyki Pieszej zaczęła swoje prace już w pierwszym dniu roku 2013 od Rajdu Noworocznego, w czasie którego uczestnicy weszli na najwyższe wzniesienie w okolicy Pleszewa nazywane Gołębią Górą. Jedynym rajdem dla młodzieży był „XIV Rajd Powitanie Wiosny”.

Członkowie PTTK uczestniczyli także w rajdach pieszych organizowanych przez inne oddziały (Rajd Reymontowski, Rajd Mickiewiczowski w Obornikach oraz Rajd na Powitania Lata w Boszkowie).

W 56 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Gdańsku (w dniach 19-22.09.2013 r.) bierze udział dwóch piechurów: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak.

Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej zweryfikował: 32 odznaki OTP.

Turystyka kolarska:

Organizacją imprez kolarskich, zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej.

W bieżącym roku Oddział wraz z SKKT I KTG Halny zorganizowali 33 rajdów dla 322 uczestników w tym 55 stanowiła młodzież.

W tym roku, tak jak i w poprzednim, promowany był cykl rajdów w niedzielne przedpołudnia, a ich trasy ustalane były na starcie, w zależności od pogody i przygotowania uczestników.

Imprezą kolarską nr 1 z uwagi na wielkie zainteresowanie uczestników był „IX Rajd Papieski”, który na stałe został wpisany do kalendarza imprez oddziałowych. Rajd zyskuje coraz szerszą rzeszę uczestników, gdyż brali w nim udział kolarze z Jarocina, Ostrowa Wlkp., Krotoszyna, Wrześni, Kalisza i wszystkich okolicznych miejscowości.

Krajoznawstwo:

Organizacją imprez krajoznawczych zajmowała się Oddziałowa Komisja Krajoznawcza. W bieżącym roku krajoznawcy uczestniczyli w 25 imprezach, w których brało udział 446 osób z czego 170 stanowiła młodzież. Bardzo dużo tych imprez było organizowanych przez SKKT.

Krajoznawstwem zajął się Klub Fotografii Krajoznawczej Flash, który przez cały rok organizował dla swoich członków (i nie tylko) plenery. Klub Fotografii także zorganizował wykłady dla młodzieży na temat fotografii ze szczególnym uwzględnieniem krajoznawstwa.

Troje członków Oddziału brało udział Ogólnopolskim Forum Fotografii Krajoznawczej, które odbywało się w Chełmsku Śląskim.

Krajoznawcy zdobyli 39 Regionalne Odznaki Krajoznawcze oraz 5 Odznakę Fotografii Krajoznawczej. Zweryfikowano i przyznano 8 odznaki Turysta Ziemi Pleszewskiej.

Podsumowanie roku 2013:

Poprawnie układała się współpraca z UMiG Pleszew i Starostwem Powiatowym.

Komercyjne nastawienie państwa na usługi turystyczne ograniczyło pole współpracy PTTK ze szkołami polegające na udzielaniu pomocy w organizacji wycieczek szkolnych. W związku z tym pozostała tylko organizacja imprez miejscowych. Zaczęła zanikać z trudem odnowiona więź łącząca szkoły z PTTK.

Niewielkie jest także zainteresowanie zdobywaniem uprawnień kadry PTTK, gdyż uprawnienia tej kadry są niewielkie i mało znaczące.

Prognozy na rok 2014:

Stabilizuje się członkostwo w PTTK, a liczebność członków w oddziale utrzymuje się na równym poziomie od kilku lat.

Następuje naturalna rotacja członków w SKKT PTTK, która każdego roku zastępowana jest przez kolejne roczniki. Kończąca szkołę młodzież nie pozostaje w PTTK, które nie ma zbyt wiele do zaoferowania młodym ludziom.

Zarząd Oddziału ma zamiar zacieśnić współpracę ze Starostwem oraz Urzędem Miasta i Gminy Pleszew polegające na podejmowaniu wspólnych działań w dziedzinie turystyki oraz promocji miasta i powiatu.

Zarząd Oddziału chce także zmienić charakter wycieczek jakie są organizowane pod szyldem PTTK. Nie mają to być wycieczki na wzór komercyjnych, ale raczej wyprawy związane z poznawaniem danego miejsca lub tematu, często wspomagane spotkaniami z ciekawymi ludźmi.

Prezes Zarządu Oddziału
Marcin Czerwiński