XVII KADENCJA WŁADZ PTTK
SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ODDZIAŁU PTTK PLESZEW
ZA ROK 2015

Przez cały rok 2015 Zarządu Oddziału pracował w niezmienionym składzie: Marcin Czerwiński - prezes, Emilia Wałęsa – wiceprezes, Mirosław Kubiak – wiceprezes, Agnieszka Piasecka- sekretarz, Mirosław Zaradny - skarbnik.

Początek roku to sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej Zarządu Oddziału za miniony rok, a także finansowego, czyli rachunku zysków i strat oraz sporządzenia bilansu Oddziału. Po raz trzeci sprawozdanie ze stanu organizacyjnego było wypełniane w sposób elektroniczny. Oddział kolejny rok uczestniczył czynnie w tym projekcie, zgłaszając uwagi błędy pojawiające się przy wprowadzeniu danych elektronicznie. Działalnością finansową, tak jak i w roku ubiegłym zajmował się skarbnik oddziału, kol. Mirosław Zaradny.

W Oddziale prowadzona była normalna działalność statutowa, odbywały się posiedzenia zarządu, podejmowano stosowne uchwały i organizowano imprezy. Na bieżąco prowadzony był rejestr członków korzystających z ubezpieczenia grupowego.

Oddział PTTK zorganizował już po raz szesnasty Rajd Powitanie Wiosny, który jest przeznaczony dla szkół podstawowych i gimnazjów. Zakończenie rajdu przyjęło się i robione jest na kręgielni w obiekcie basenu krytego, którego zarządcą jest Spółka SPORT Pleszew.

W roku 2015 już po raz jedenasty odbył się Kolarski Rajd Papieski, który zakończenie miał w Jedlcu. Jest to największa impreza rowerowa organizowana przez nasz Oddział, w której uczestniczą mieszkańcy Pleszewa i okolic ale także wiele uczestników jest z sąsiednich powiatów i oddziałów PTTK z całej Wielkopolski. Współorganizatorem tej imprezy jest Starostwo Powiatowe w Pleszewie.

W zakończeniu OWRP 2015 w Siedlcach wziął udział reprezentant Oddziału kolega Marcin Czerwiński.

W 58 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Rzeszowie (w dniach 10-13.09.2015 r.) brało udział trzech kolegów z naszego Oddziału: Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Mirosław Zaradny.

Bardzo dobrze układała się współpraca z LZS, które sponsorowało wyjazdy na rajdy w Kołaczkowie, Boszkowie i Obornikach. Na rajdy te wyjeżdżała młodzież zrzeszona w SKKT PTTK.

Zarząd Oddziału w roku 2015 r. podczas 4 posiedzeń podjął 9 uchwał, dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.


Prezes Zarządu Oddziału
Marcin Czerwiński

KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2015:

Ilość członków na dzień 31.12.2015 roku:

Z opłaconą
składką członkowską
W Oddziale,
KTG "Halny" i Fotoklub "Flash"
W SKKT PTTK
124
43
65

Turystyka kwalifikowana:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
28
903
Piesze górskie
6
207
Kajakowe
1
26
Kolarskie
11
340
Piesze nizinne
10
330

Turystyka powszechna:

-
ilość imprez ilość uczestników
Ogółem
13
487
Krajowe
10
377
Zagraniczne
3
110

Zdobyte odznaki turystyczne:

Ogółem
113
Górska Odznaka Turystyczna
0
Odznaka Turystyki Pieszej
33
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
28
Odznaka Turysta Przyrodnik
45
Odznaka Fotografii Krajoznawczej
0
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
Turysta Ziemi Pleszewskiej
7


Posiadane uprawnienia:

Organizator Turystyki
6
Przodownik Turystyki Pieszej
4
Przodownik Turystyki Kolarskiej
2
Przodownik Turystyki Górskiej
2
Instruktor Krajoznawstwa Regionu
6
Instruktor Ochrony Przyrody
4
Instruktor Fotografii Krajoznawczej
3
Znakarz Szlaków Nizinnych
5


Turystyka górska w Oddziale i SKKT PTTK:

Turystyka górska w oddziale prowadzona jest wielotorowo: w Oddziale, SKKT PTTK i dwóch Klubach: Klubie Turystyki Górskiej „Halny” i Klubie Fotograficznym „Flash”.

Łącznie w 6 imprezach górskich wzięło udział 207 uczestników, w tym 80 stanowiła młodzież (najczęściej z SKKT PTTK z Kowalewa).

W 2015 roku przeważały imprezy 2-4 dniowe (były 4 takie imprezy). Klub Turystyki Górskiej Halny liczy 33 członków.

Turystyka piesza:

Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej. W bieżącym roku Oddział oraz SKKT zorganizowały 10 rajdów dla 330 uczestników w tym 170 stanowiła młodzież.

Komisja Turystyki Pieszej zaczęła swoje prace już w pierwszym dniu roku 2015 od Rajdu Noworocznego, w czasie którego uczestnicy weszli na najwyższe wzniesienie w okolicy Pleszewa nazywane Gołębią Górą. Jedynym rajdem dla młodzieży był „XVI Rajd Powitanie Wiosny”.

Członkowie PTTK uczestniczyli także w rajdach pieszych organizowanych przez inne oddziały (Rajd Reymontowski, Rajd Mickiewiczowski w Obornikach oraz Rajd na Powitania Lata w Boszkowie).

W 58 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Rzeszowie (w dniach 10-13.09.2015 r.) brało udział trzech kolegów z naszego Oddziału: Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak i Mirosław Zaradny.

W 52 Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Puszczy Zielonka (w dniach 28-29.11.2015 r.) brało udział dwóch kolegów z naszego Oddziału: Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak. Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej zweryfikował: 33 odznaki OTP.

Turystyka kolarska:

Organizacją imprez kolarskich, zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Wielodyscyplinowej.

W bieżącym roku Oddział wraz z SKKT i KTG Halny zorganizowali 11 rajdów dla 340 uczestników w tym 45 stanowiła młodzież.

Imprezą kolarską nr 1 z uwagi na wielkie zainteresowanie uczestników był „XI Rajd Papieski”, który na stałe został wpisany do kalendarza imprez oddziałowych. Rajd zyskuje coraz szerszą rzeszę uczestników, gdyż brali w nim udział kolarze z Jarocina, Ostrowa Wlkp., Krotoszyna, Wrześni, Kalisza i wszystkich okolicznych miejscowości.

Krajoznawstwo:

Organizacją imprez krajoznawczych zajmowała się Oddziałowa Komisja Wielodyscyplinowa.

W bieżącym roku krajoznawcy uczestniczyli w 13 imprezach, w których brało udział 487 osób, z czego 170 stanowiła młodzież. Bardzo dużo tych imprez było organizowanych przez SKKT.

Krajoznawcy zdobyli 31 Regionalne Odznaki Krajoznawcze oraz 5 Odznakę Fotografii Krajoznawczej. Zweryfikowano i przyznano 5 odznaki Turysta Ziemi Pleszewskiej

Podsumowanie roku 2015:
Poprawnie układała się współpraca z UMiG Pleszew i Starostwem Powiatowym.

Komercyjne nastawienie państwa na usługi turystyczne ograniczyło pole współpracy PTTK ze szkołami polegające na udzielaniu pomocy w organizacji wycieczek szkolnych. W związku z tym pozostała tylko organizacja imprez miejscowych. Zaczęła zanikać z trudem odnowiona więź łącząca szkoły z PTTK.

Niewielkie jest także zainteresowanie zdobywaniem uprawnień kadry PTTK, gdyż uprawnienia tej kadry są niewielkie i mało znaczące.

Prognozy na rok 2016:

Stabilizuje się członkostwo w PTTK, a liczebność członków w oddziale utrzymuje się na równym poziomie od kilku lat.

Następuje naturalna rotacja członków w SKKT PTTK, która każdego roku zastępowana jest przez kolejne roczniki. Kończąca szkołę młodzież nie pozostaje w PTTK, które nie ma zbyt wiele do zaoferowania młodym ludziom.

Zarząd Oddziału ma zamiar zacieśnić współpracę ze Starostwem oraz Urzędem Miasta i Gminy Pleszew, polegającą na podejmowaniu wspólnych działań w dziedzinie turystyki oraz promocji miasta i powiatu.

Zarząd Oddziału chce także zmienić charakter wycieczek jakie są organizowane pod szyldem PTTK. Nie mają to być wycieczki na wzór komercyjnych, ale raczej wyprawy związane z poznawaniem danego miejsca lub tematu, często wspomagane spotkaniami z ciekawymi ludźmi.

Prezes Zarządu Oddziału
Marcin Czerwiński