XVII KADENCJA WŁADZ PTTK
SPRAWOZDANIE
ZARZĄDU ODDZIAŁU PTTK PLESZEW
ZA ROK 2016

Przez cały rok 2016 Zarządu Oddziału pracował w niezmienionym składzie: Marcin Czerwiński - prezes, Emilia Wałęsa – wiceprezes, Mirosław Kubiak – wiceprezes, Agnieszka Piasecka – sekretarz, Mirosław Zaradny – skarbnik.

Początek roku to sprawozdania ze stanu organizacyjnego i działalności programowej Zarządu Oddziału za miniony rok, a także finansowego, czyli rachunku zysków i strat oraz sporządzenia bilansu Oddziału. Po raz czwarty sprawozdanie ze stanu organizacyjnego było wypełniane w sposób elektroniczny. Działalnością finansową, tak jak i w roku ubiegłym zajmował się skarbnik oddziału, kol. Mirosław Zaradny.

W Oddziale prowadzona była normalna działalność statutowa, odbywały się posiedzenia Zarządu Oddziału, podejmowano stosowne uchwały i organizowano imprezy. Na bieżąco prowadzony był rejestr członków korzystających z ubezpieczenia grupowego.

Oddział PTTK zorganizował już po raz siedemnasty Rajd Powitanie Wiosny, który jest przeznaczony dla szkół podstawowych i gimnazjów. Zakończenie rajdu przyjęło się i robione jest na kręgielni w obiekcie basenu krytego, którego zarządcą jest Spółka SPORT Pleszew, z którą Oddział PTTK bardzo dobrze współdziała.

W roku 2016 już po raz dwunasty odbył się Kolarski Rajd Papieski, który zakończenie miał w Kucharach. Jest to największa impreza rowerowa organizowana przez nasz Oddział, w której uczestniczą mieszkańcy Pleszewa i okolic ale także wiele uczestników jest z sąsiednich powiatów i oddziałów PTTK z całej Wielkopolski. Współorganizatorem tej imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Pleszewie, BT Geadig-Reisen i Urząd Gminy Gołuchów.

W 59 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Grudziądzu (w dniach 16-18.09.2016 r.) brało udział czterech piechurów: Agnieszka Piasecka, Emilia Wałęsa, Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak.

W 63 Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Mierzynie (w dniach 26-27.11.2016 r.) brało udział dwóch piechurów z naszego Oddziału: Emilia Wałęsa i Marcin Czerwiński.

W dniu 15 października w czasie 55 Sudeckiego Zlotu Przodowników Turystyki Górskiej (w dn. 14-16.10.2016r) w Ząbkowicach Śląskich wzięły udział dwie osoby z Oddziału: Mirosław Kubiak i Marcin Czerwiński. W czasie zlotu odbywał się egzamin. Do egzaminu przystąpiło dwóch członków naszego oddziału zdając egzaminy na Przodownika Turystyki Górskiej PTTK: Marcin Czerwiński na obszar Sudetów i Beskidów Zachodnich; Mirosław Kubiak na obszar Sudetów i Beskidów Wschodnich.

Bardzo dobrze układała się współpraca z LZS, które sponsorowało wyjazdy na rajdy w Kołaczkowie, Boszkowie i Obornikach. Na rajdy te wyjeżdżała młodzież zrzeszona w SKKT PTTK.

Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej zorganizowała w dniu 1 października egzamin dla osób zdobywających i rozszerzających uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej, w którym wzięło udział 8 osób (po 2 osoby z Gniezna, Środy Wielkopolskiej oraz Pleszewa, a po jednej z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Poznania). Przed egzaminem odbyła się wycieczka piesza po Pleszewie.

Zarząd Oddziału w roku 2016 r. podczas 4 posiedzeń podjął 11 uchwał, dotyczących spraw finansowych, organizacyjnych i promujących nasz rejon na arenie turystycznej.

W 2016 roku odbyły się też wybory do Zarządów klubów należących do Oddziału;

W dniu 8 grudnia wybrany został Zarząd w czasie zjazdu klubu Fotograficznego „Flash” w składzie: Prezes – Stanisław Kałka, sekretarz – Agata Biadała, skarbnik – Agnieszka Piasecka.

W dniu 10 grudnia wybrany został Zarząd w czasie zjazdu klubu turystyki górskiej „Halny” w składzie: Prezes – Mariusz Jankowiak, wiceprezes – Zygmunt Studziński, sekretarz – Violetta Michalak, skarbnik – Maria Gawrońska, członek – Maria Kamraj-Jankowiak.


Prezes Zarządu Oddziału
Marcin Czerwiński

KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2016:

Ilość członków na dzień 31.12.2016 roku:

Z opłaconą
składką członkowską
W Oddziale,
KTG "Halny" i Fotoklub "Flash"
W SKKT PTTK
102
43
41

Turystyka kwalifikowana:

-
ilość imprez
ilość uczestników
Ogółem
25
828
Piesze górskie
8
208
Kajakowe
1
20
Kolarskie
9
310
Piesze nizinne
7
290

Turystyka powszechna:

-
ilość imprez ilość uczestników
Ogółem
18
390
Krajowe
16
325
Zagraniczne
2
65

Zdobyte odznaki turystyczne:

Ogółem
130
Górska Odznaka Turystyczna
12
Odznaka Turystyki Pieszej
40
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
22
Młodzieżowa Odznaka Krajoznawcza
1
Odznaka Turysta Przyrodnik
20
Odznaka PTTK „Tropiciel Przyrody”
30
Odznaka Fotografii Krajoznawczej
0
Regionalna Odznaka Krajoznawcza
Turysta Ziemi Pleszewskiej
5


Posiadane uprawnienia:

Organizator Turystyki
6
Przodownik Turystyki Pieszej
6
Przodownik Turystyki Kolarskiej
2
Przodownik Turystyki Górskiej
3
Instruktor Krajoznawstwa Regionu
6
Instruktor Ochrony Przyrody
5
Instruktor Fotografii Krajoznawczej
3
Znakarz Szlaków Nizinnych
5


Turystyka górska w Oddziale i SKKT PTTK:
Turystyka górska w Oddziale prowadzona jest wielotorowo: w Oddziale, SKKT PTTK i dwóch Klubach: Klubie Turystyki Górskiej „Halny” i Klubie Fotograficznym „Flash”.

Łącznie w 8 imprezach górskich wzięło udział 208 uczestników, w tym 68 stanowiła młodzież (najczęściej z SKKT PTTK z Kowalewa). W 2016 roku przeważały imprezy jednodniowe. Klub Turystyki Górskiej Halny liczy 33 członków.

W dniu 15 października w czasie 55 Sudeckiego Zlotu Przodowników Turystyki Górskiej (w dn. 14-16.10.2016 r.) w Ząbkowicach Śląskich wzięły udział dwie osoby z Oddziału: Mirosław Kubiak i Marcin Czerwiński. W czasie zlotu odbywał się egzamin. Do egzaminu przystąpiło dwóch członków naszego oddziału zdając egzaminy na Przodownika Turystyki Górskiej PTTK: Marcin Czerwiński na obszar Sudetów i Beskidów Zachodnich; Mirosław Kubiak na obszar Sudetów i Beskidów Wschodnich.

Na egzaminie w dniu 16 listopada 2016 r. organizowanym przez Komisję Egzaminacyjną ds. Przodowników Turystyki Górskiej w Poznaniu uprawnienia na obszar Gór Świętokrzyskich zdaje z wynikiem pozytywnym Kolega Marcin Czerwiński.

Oddział posiada trzech zweryfikowanych Przodowników Turystyki Górskiej – Marcin Czerwiński (G. Świętokrzyskie, Beskid Zachodni, Sudety), Mirosław Kubiak (Beskid Wschodni, Sudety), Sławomir Walendowski (Sudety).

Referat Weryfikacyjny Górskiej Odznaki Turystycznej zweryfikował: 12 odznak GOT.
Turystyka piesza:
Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej. W bieżącym roku Oddział oraz SKKT zorganizowały 7 rajdów dla 290 uczestników w tym 195 stanowiła młodzież.

Komisja Turystyki Pieszej zaczęła swoje prace już w pierwszym dniu roku 2016 od Rajdu Noworocznego, w czasie którego uczestnicy weszli na najwyższe wzniesienie w okolicy Pleszewa nazywane Gołębią Górą. Jedynym rajdem dla młodzieży był „XVII Rajd Powitanie Wiosny”. Członkowie PTTK uczestniczyli także w rajdach pieszych organizowanych przez inne oddziały (Rajd Reymontowski, Rajd Mickiewiczowski w Obornikach oraz Rajd na Powitania Lata w Boszkowie).

W 59 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Grudziądzu (w dniach 16-18.09.2016 r.) brało udział czterech piechurów: Agnieszka Piasecka, Emilia Wałęsa, Marcin Czerwiński i Mirosław Kubiak.

W 63 Wielkopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej w Mierzynie (w dniach 26-27.11.2016 r.) brało udział dwóch piechurów z naszego Oddziału: Emilia Wałęsa i Marcin Czerwiński.

Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej zorganizowała w dniu 1 października 2016 r. egzamin dla osób zdobywających i rozszerzających uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej, w którym wzięło udział 8 osób (po 2 osoby z Gniezna, Środy Wielkopolskiej oraz Pleszewa, a po jednej z Ostrowa Wielkopolskiego oraz Poznania). Przed egzaminem odbyła się wycieczka piesza po Pleszewie. Do egzaminu przystępują dwie osoby z Oddziału i uzyskują uprawnienia Przodownika Turystyki Pieszej są to koleżanki: Agnieszka Piasecka oraz Emilia Wałęsa.

Oddział posiada sześciu zweryfikowanych Przodowników Turystyki Pieszej – Marcin Czerwiński – I stopnia (cała Polska), Mirosław Kubiak – II stopnia (Dolnośląskie, Wielkopolska), Mirosław Zaradny– II stopnia (Dolnośląskie, Kujawsko Pomorskie, Łódzkie, Opolskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Wielkopolska), Stanisław Kałka – III stopnia (Wielkopolska), Emilia Wałęsa – III stopnia (Wielkopolska), Agnieszka Piasecka – III stopnia (Wielkopolska).

Referat Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej zweryfikował: 40 odznak OTP.

Turystyka kolarska:
Organizacją imprez kolarskich, zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Wielodyscyplinowa. W bieżącym roku Oddział wraz z SKKT i KTG Halny zorganizowali 9 rajdów dla 310 uczestników w tym 95 stanowiła młodzież.

Imprezą kolarską nr 1 z uwagi na wielkie zainteresowanie uczestników był „XII Rajd Papieski”, który na stałe został wpisany do kalendarza imprez oddziałowych. Rajd zyskuje coraz szerszą rzeszę uczestników, gdyż brali w nim udział kolarze z Jarocina, Ostrowa Wlkp., Krotoszyna, Wrześni, Kalisza i wszystkich okolicznych miejscowości.

Oddział posiada dwóch Przodowników Turystyki kolarskiej: Krzysztof Hoffmann i Zygmunt Studziński.
Krajoznawstwo i przyroda:
Organizacją imprez krajoznawczych i przyrodniczych zajmowała się Oddziałowa Komisja Wielodyscyplinowa.

W bieżącym roku krajoznawcy uczestniczyli w 18 imprezach, w których brało udział 490 osób, z czego 201 stanowiła młodzież. Bardzo dużo tych imprez było organizowanych przez SKKT.

Oddział posiada sześciu Instruktorów Krajoznawstwa Regionu: Aleksandra Piasecka, Małgorzata Baron-Galewska, Marcin Czerwiński, Krzysztof Hoffmann, Stanisław Kałka, Mirosław Zaradny.

Oddział posiada trzech Instruktorów Fotografii Krajoznawczej: Marcin Czerwiński, Mirosław Kubiak, Stanisław Kałka.

Oddział posiada pięciu Instruktorów Ochrony Przyrody: zweryfikowani: Marcin Czerwiński i Stanisław Kałka; niezweryfikowani: Mirosław Zaradny, Krzysztof Hoffmann i Stanisław Walendowski.

Krajoznawcy zdobyli 22 Regionalne Odznaki Krajoznawcze oraz 1 Młodzieżową Odznakę Krajoznawczą. Zweryfikowano i przyznano 5 odznak Turysta Ziemi Pleszewskiej
Podsumowanie roku 2016:
Poprawnie układała się współpraca z UMiG Pleszew i Starostwem Powiatowym.

Komercyjne nastawienie państwa na usługi turystyczne ograniczyło pole współpracy PTTK ze szkołami polegające na udzielaniu pomocy w organizacji wycieczek szkolnych. W związku z tym pozostała tylko organizacja imprez miejscowych. Zaczęła zanikać z trudem odnowiona więź łącząca szkoły z PTTK.

Wzrosło zainteresowanie zdobywaniem uprawnień kadry PTTK. W mijającym roku przybyło nam dwóch Przodowników Turystyki Pieszej PTTK i dwóch Przodowników Turystyki Górskiej PTTK.
Prognozy na rok 2017:
Stabilizuje się członkostwo w PTTK, a liczebność członków w oddziale utrzymuje się na równym poziomie od kilku lat.

Następuje naturalna rotacja członków w SKKT PTTK, która każdego roku zastępowana jest przez kolejne roczniki. Kończąca szkołę młodzież nie pozostaje w PTTK, które nie ma zbyt wiele do zaoferowania młodym ludziom.

Zarząd Oddziału ma zamiar zacieśnić współpracę ze Starostwem oraz Urzędem Miasta i Gminy Pleszew, polegającą na podejmowaniu wspólnych działań w dziedzinie turystyki oraz promocji miasta i powiatu. Już imprezy organizowane przez Oddział PTTK znalazły się w kalendarzu imprez miasta Pleszew na 2017 r., który wyszedł w formie drukowanej.

Zarząd Oddziału podjął decyzję, że każdy opłacający składkę w 2017 roku otrzyma książeczkę GOT, która ma być impulsem do zbierania odznak PTTK.

Zarząd Oddziału chce także zmienić charakter wycieczek jakie są organizowane pod szyldem PTTK. Nie mają to być wycieczki na wzór komercyjnych, ale raczej wyprawy związane z poznawaniem danego miejsca lub tematu, często wspomagane spotkaniami z ciekawymi ludźmi.
Prezes Zarządu Oddziału
Marcin Czerwiński