XV KADENCJA WŁADZ PTTK
ODDZIAŁ PTTK PLESZEW
ROK 2001
Zarząd Oddziału od chwili powołania na XV kadencję w dniu 10.02.2001r. pracuje w składzie: Stanisław Kałka - Prezes, Zbigniew Walczak - Wiceprezes, Karolina Domagalska - Wiceprezes, Sabina Mądrzak - Sekretarz, Mirosław Zaradny - Skarbnik.

Początek roku, to przygotowania do sezonu turystycznego, a szczególnie bardzo dużej ilości wycieczek szkolnych. Niezależnie od tego, prowadzona jest normalna statutowa działalność: przyjmujemy nowych członków, organizujemy szkolenia, wycieczki i rajdy, zbiera się na posiedzenia Zarząd i podejmuje stosowne uchwały.

W dniu 13.03.20001r. Zarząd Oddziału powołuje SKKT PTTK przy ZSP Nr 3 w Pleszewie, do którego chęć wstąpienia zgłosiło 13 członków. Rolę opiekuna powierzamy kol. Barbarze Szoser.

W dniu 13.03.2001r. powołana zostaje Oddziałowa Komisja Krajoznawcza w składzie: Krzysztof Hoffmann - Przewodniczący, Mirosław Zaradny - Wiceprzewodniczący, Sabina Mądrzak - Sekretarz, oraz Członkowie: Karolina Domagalska, Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka.

W dniach 07-08.04.2001r. członkowie Oddziału PTTK Pleszew: Stanisław Kałka, Zbigniew Walczak i Mirosław Zaradny, biorą udział w szkoleniu znakarzy szlaków nizinnych, organizowanym przez Wojewódzką Korporację Oddziałów w Poznaniu. Uprawnienia otrzymują w dniu 11.06.2001r.

W dniu 24.04.2001r. Zarząd Oddziału powołuje SKKT PTTK przy Gimnazjum w Czerminie, gdzie chęć wstąpienia wyraziło 16 członków pod opieką kol. Pawła Kaczmarka i SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej w Lisewie z 18 członkami, którymi opiekuje się kol. Aleksandra Piasecka.

Miesiące maj i czerwiec są tak wypełnione wycieczkami szkolnymi, że członkowie Zarządu Oddziału, spotykają się dopiero w dniu 03.07.2001r.
Najważniejszym punktem tego posiedzenia jest powołanie SKKT PTTK przy Gimnazjum w Gizałkach, gdzie w szeregi wstępuje 26 członków, a opiekę nad kołem powierzamy kol. Dariuszowi Lisowi.

W dniach 30.06-20.07.2001r. członkowie naszego oddziału Michał Kuberka i Zbigniew Walczak, biorą udział w kursie Przodowników Turystyki Górskiej na Beskidy Zachodnie.
Uprawnienia otrzymują w dniu 03.10.2001r.

W dniach 08-14.07.2001r. oddział organizuje obóz wędrowny "Beskid 2001", prowadzący szlakami Beskidu Śląskiego. Bierze w nim udział 12 uczestników.
W dniach 19-22.08.2001r. członkowie naszego oddziału biorą udział w Kursie Instruktorów Krajoznawstwa w Tarnowie. Są to: Krzysztof Hoffmann, Stanisław Kałka i Mirosław Zaradny. Uprawnienia w dniu 22.08.2001r. otrzymuje Krzysztof Hoffmann, pozostali dwaj, zdali egzamin, a uprawnienia otrzymają w dniu 22.06.2002r, kiedy to spełnią wymóg 4-letniego członkostwa w PTTK.

W dniu 11.09.2001r. Zarząd powołuje kolejne SKKT PTTK, przy Szkole Podstawowej w Tomicach z 11 członkami, którymi opiekuje się kol. Ewa Krzywańska.

Dobra współpraca z samorządem miejskim i burmistrzem, zaowocowała przyznaniem w dniu 30.10.2001r. pomieszczenia na Biuro Oddziału w budynku przy ul. Poznańskiej 35.
Pracę adaptacyjne doprowadziły do otwarcia Biura Oddziału w dniu 26.11.1001r.
Zaangażowanie w pracach adaptacyjnych, nie byłoby skuteczne, gdyby nie pomoc Pana mgr Tadeusza Raka, Prezesa Fabryki Maszyn Spożywczych "Spomasz" Pleszew S.A w postaci nieodpłatnego przekazania mebli biurowych, lamp oświetleniowych i telefaksu.

W dniu 17.12.2001r. TP SA, po trzech tygodniach usilnych starań założyła i udostępniła nam linie telefoniczną, pozwalającą na swobodny kontakt z naszymi władzami i klientami. W dniu 27.12.2001r. na tej linii uruchamiamy telefaks.

Niezależnie od działań adaptacyjnych, trwały normalne statutowe działania, załatwianie klientów, opracowanie ofert wycieczek szkolnych, sporządzenie kalendarza imprez na 2002 rok, a także wszelkie prace związane z rejestracją Oddziału pod nowym adresem.

KRÓTKA STATYSTYKA ZA ROK 2001:


Ilość członków na koniec 2001 roku:
Ogółem - 197
w Oddziale - 113
w SKKT PTTK - 84
Organizacja wycieczek i rajdów:
Ogółem - 100 dla 3778 osób
w Oddziale - 77 dla 3013 osób
w SKKT PTTK - 23 dla 765 osób
Turystyka kwalifikowana:
Piesze górskie - 22 dla 777 osób
Kolarskie - 16 dla 212 osób
Piesze nizinne - 17 dla 947 osób
Imprezy na orientację 1 dla 9 osób
Turystyka niekwalifikowana:
Krajoznawstwo - 37 dla 1583 osób
Przyrodnicze - 7 dla 250 osób
Udział w imprezach organizowanych przez innych:
Ogółem - 10 dla 148 osób
Zdobyte odznaki turystyczne:
Ogółem - 179
Górska Odznaka Turystyczna - 31
Kolarska Odznaka Turystyczna - 16
Odznaka Turystyki Pieszej - 8
Odznaka Krajoznawcza - 30
Odznaka Turysta Przyrodnik - 93
Odznaka Fotografii Krajoznawczej - 1
Posiadane uprawnienia:
Organizator Turystyki - 29 osób
Przodownik Turystyki Pieszej - 6 osób
Przodownik Turystyki Kolarskiej - 5 osób
Przodownik Turystyki Górskiej - 2 osoby
Instruktor Krajoznawstwa Regionu - 1 osoba
Znakarz Szlaków Nizinnych - 3 osoby
Turystyka górska:

Sekcja górska Oddziału PTTK, zorganizowała 20 wyjazdów w tym: 17 wycieczek szkolnych dla 691 uczestników, 2 górskie dla 67 uczestników oraz 1 obóz wędrowny dla 12 uczestników. Łącznie w imprezach górskich wzięło udział 777 uczestników.

Wycieczki wędrowały szlakami górskimi: Rudaw Janowickich, Karkonoszy, Pienin i Gorcy, Beskidu Śląskiego, Ślęży i Gór Sowich oraz Tatrzańskiego Parku Narodowego.
Obóz wędrowny prowadził szlakami Beskidu Śląskiego z Bielska-Białej przez Szyndzielnię, Klimczok, Szczyrk, Skrzyczne, Baranią Górę, Koniaków, Istebnę, Stożek Wielki, Czantorię, Ustroń, Równicę, Brennę, Błatnię, Klimczok, Szyndzielnię, Kozią Górę i zakończył się ponownie w Bielsku-Białej.

Kurs Przodowników Turystyki Górskiej na Beskidy Zachodnie ukończyli i otrzymali uprawnienia Michał Kuberka i Zbigniew Walczak.

"Górale" zdobyli łącznie 31 odznak turystycznych.

Turystyka piesza:

Organizacją imprez turystyki pieszej zajmowała się Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej.
Rajdy piesze, są organizowane dla szkół, gdyż jako takie nie wymagają zbyt dużych nakładów finansowych, a dobrze zorganizowane stanowią wspaniałą przygodę i są akceptowane przez uczniów i nauczycieli.

Oddział posiada 6 Przodowników Turystyki Pieszej, którzy aktywnie włączyli się w organizację 6 rajdów pieszych z ogólną liczbą 591 uczestników.
Wzięliśmy też udział w 3 rajdach organizowanych przez inne oddziały. W rajdach tych uczestniczyło 96 uczestników.
SKKT PTTK zorganizowały 1 rajd dla 20 uczestników

Piechurzy zdobyli 8 odznak turystycznych.

Turystyka kolarska:

Organizacją imprez kolarskich zajmuje się Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej, w której działa 5 przodowników.

Imprezy kolarskie zdobywają na naszym terenie coraz więcej zwolenników.
W tym roku, okres wakacyjny wykorzystano na 7 dniowy rajd wiodący przez Warmię i Mazury.
Młodzieżowa Grupa Kolarska PTTK "Orlik" 14 dni wędrowała z Krakowa przez Wieliczkę, Wadowice, Oświęcim i Szlakiem Orlich Gniazd na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej.
Organizowane są także rajdy kolarskie "Po Ziemi Pleszewskiej" w niedzielne przedpołudnia, a ich trasy ustalane są na starcie, zależnie od pogody i przygotowania zgłaszających się uczestników.
Tradycyjne są natomiast trasy rajdów pielgrzymkowych do Turska i Lutyni, cieszące się uznaniem wielu uczestników.
Mamy także za sobą już II edycję rajdów wojewódzkich "Dnia Pleszewa" i "Śladami Wąskotorówki".

SKKT PTTK zorganizowały 1 rajd dla 12 uczestników.

Kolarze zdobyli łącznie 16 odznak turystycznych.

Krajoznawstwo:

Oddziałowa Komisja Krajoznawcza zorganizowała łącznie 26 imprez turystycznych dla 1156 uczestników. W skład tych imprez wchodzi 21 wycieczek szkolnych dla 982 uczestników, 4 wycieczki zakładowe dla 128 uczestników i 1 obóz wędrowny dla 46 uczestników.

Zainteresowanie krajoznawstwem jest wśród uczestników naszych wypraw coraz większe i dlatego Zarząd Oddziału, by należycie obsłużyć turystów-krajoznawców, wysłał na Kurs Instruktorów Krajoznawstwa Regionu w Tarnowie trzech uczestników.
Wszyscy ukończyli pomyślnie kurs i powiększą kadrę krajoznawczą Oddziału PTTK Pleszew.

SKKT PTTK zorganizowały 5 wycieczek krajoznawczych dla 266 uczestników.

Krajoznawcy zdobyli 27 odznak regionalnych i 3 krajowe.

Ochrona przyrody:

Powołanie Oddziałowej Komisji Ochrony Przyrody w dniu 09.01.2001r. i przyznanie Oddziałowi Referatu Weryfikacyjnego Odznak Przyrodniczych, wpłynęło mobilizująco na działania związane z popularyzacją ochrony przyrody na naszym terenie.

Komisja zorganizowała 6 imprez przyrodniczych dla 208 uczestników, oraz łączyła je z innymi imprezami np. pieszymi, górskimi, kolarskimi czy krajoznawczymi, zwracając uwagę na obiekty przyrodnicze.

SKKT PTTK zorganizowały 1 wycieczkę przyrodniczą dla 42 uczestników.

Turyści przyrodnicy zdobyli 93 odznaki.

Podsumowanie roku 2001:

Dobrze układała się współpraca z UMiG Pleszew, Starostwem Powiatowym, Ligą Ochrony Przyrody i coraz większą liczbą szkół podstawowych i gimnazjów.

Ożywienie ruchu szkolnego PTTK zaowocowało powstaniem 5 Szkolnych Kół Krajoznawczo-Turystycznych i powoli zaciera się prawie ośmioletni brak PTTK na naszym terenie, odnawiane są więzi łączące szkoły z PTTK.
Nie udało nam się jeszcze dotrzeć do szkół średnich. Pozyskanie większej ilości młodzieży szkolnej z wszystkich grup wiekowych, będzie ważnym zadaniem Zarządu na kolejny rok.

Prognozy na rok 2002 i następną kadencję:

Wzrastająca liczba członków Oddziału PTTK, stwarza możliwość większego zintegrowania środowiska turystycznego na naszym terenie.
Wspólne wyjazdy, pozwolą na bliższe poznanie zainteresowań turystycznych i wybór odpowiednich kandydatów do kadry programowej. Należy im w możliwie szerokim zakresie udzielić wsparcia, zapewniać szkolenie i by tego dokonać, tak jak w latach poprzednich, będziemy występować o dotację do organów samorządowych i poszukiwać sponsorów.

Nowe Biuro Oddziału PTTK, pozwoli na sprawną i wygodną obsługę naszych interesantów, ułatwi pracę Zarządowi Oddziału. Pozwoli wreszcie na zmagazynowanie i przechowanie posiadanego sprzętu turystycznego (namioty, śpiwory, karimaty).