KOŁO PTTK PLESZEW NR 44
Sprawozdanie Zarządu Koła za okres
22.06.1998 - 27.02.1999r.
Działający w Pleszewie Oddział PTTK, podczas burzliwych przemian społecznych i administracyjnych został rozwiązany w roku 1990. Pustkę turystyczną na terenie Pleszewa i okolicy zaczęli wypełniać przypadkowi zapaleńcy, a większość wędrowała we własnym zakresie i większość pozostawała biernie w domach.

Aby pomóc tej większości i zainteresować ją zorganizowaną formą turystyki, powstała grupa inicjatywna reaktywowania PTTK na Ziemi Pleszewskiej w składzie: Stanisław Kałka, Edyta Brania, Michał Kuberka, Mirosław Zaradny, Marcin Czerwiński i Adam Staszak.

Grupa zwróciła się o pomoc do Oddziału PTTK Kalisz i na Zebraniu Wyborczym w dniu 22.06.1998 r. powołała Koło PTTK w Pleszewie, zarejestrowane w Oddziale Kalisz pod numerem 44.

Siedzibą Zarządu Koła był gościnnie użyczony, wspólny lokal z "Gazeta Pleszewską" .

Wybrano Zarząd Koła i Komisje Rewizyjną.

Zarząd Koła:
1.    Prezes      -    Stanisław Kałka
2.    Wiceprezes    -    Michał Kuberka
3.    Wiceprezes    -    Adam Staszak
4.    Sekretarz    -    Marta Stecka
5.    Skarbnik     -    Mirosław Zaradny
Komisja Rewizyjna:
1.    Przewodniczący  -    Edyta Brania
2.    Członek     -    Jarosław Blandzi
3.    Członek     -    Marek Urbaniak
Koło PTTK Pleszew Nr 44 jeszcze w roku 1998 zorganizowało 12 wycieczek, z czego 10 górskich (Karkonosze, Ślęża, Rudawy Janowickie i Góry Stołowe) oraz 1 do Lichenia i 1 do Pragi. Łącznie w tych wyjazdach wzięło udział ok. 400 uczestników.

Zapotrzebowanie na zorganizowaną turystykę było tak duże, że już z początkiem roku liczba członków w Kole przekroczyła 50, co pozwoliło Zarządowi Koła czynić starania o powołanie Oddziału w Pleszewie.

Oddział PTTK Pleszew powołano na Walnym Zebraniu Wyborczym w dniu 27 lutego 1999 roku.

Prezes Zarządu Koła - Stanisław Kałka