BIAŁOBŁOTY

Wieś w gminie Gizałki, położona 20 km na północny-wschód od Pleszewa, przy szosie Jarocin -Konin (trasę tę dawniej nazywano traktem napoleońskim). Centrum gospodarcze terenów leśnych wchodzących w skład Nadleśnictwa Grodziec, ośrodek sztuki ludowej (zespół regionalny, wytwarzanie ceramiki).

Miejscowość Białobłoty powstała na początku XIX stulecia na karczowiskach wielkich lasów należących kiedyś do hrabiego Studnickiego. Nazwa osady pochodzi najprawdopodobniej stąd, iż tereny tutejsze obfitują w białe piaski, a w okresie ulewnych deszczów grunt bardzo szybko rozmywa się tworząc trudne do przebycia trzęsawiska. Obecnie miejscowość zajmuje obszar ok. 30 km² i liczy 60 gospodarstw rozrzuconych pośród lasów.

Okolice Białobłot to chyba zalesione tereny Wielkopolski, często nie skażone jeszcze ingerencją człowieka. Lasy, głównie sosnowe, porastają piaszczyste wydmy, między którymi występują liczne obniżenia terenu, bagna, oczka wodne i torfowiska. W okresie letnim obfitują w jagody i borówki, a jesienią przeżywają prawdziwą inwazję miłośników grzybobrania.

W pobliżu Białobłot znajduje się kilkuhektarowe rozlewisko wodne. Porastają je trzciny, pałka wodna, sitowie, turzyce, tatarak. Na terenach tych gromadzi się ptactwo wodne: dzikie kaczki, gęsi, żurawie, łabędzie. Na podmokłych łąkach często goszczą bociany, które w Białobłotach mają kilka swoich gniazd.

Białobłoty Białobłoty Białobłoty

Przed tutejszą Szkołą Podstawową znajduje się odsłonięty w maju 1987 r. głaz-pomnik, poświęcony radziecko-polskim zwiadowcom operującym w okolicznych lasach pod koniec II wojny światowej.

Białobłoty Białobłoty Białobłoty

Jesienią i zimą 1944/45 r. na zachód od wsi ukrywały się grupy zwiadowcze Armii Czerwonej, dowodzone przez Owidiusza Gorczakowa, Sergiusza Iliaszewicza i Mikołaja Kozubowskiego. Zostały one zrzucone na spadochronach w północno-zachodniej części Wielkopolski w celu rozpoznania terenu przed planowaną ofensywą w kierunku Berlina, ale dopiero tu, w rozległych lasach rosnących na piaszczystym terenie i w otoczeniu osad zamieszkałych przez ludność polską, znalazły dość bezpieczne miejsce schronienia.

Dodatkowe atrakcje Białobłot to:
- gospodarstwo agroturystyczne z hodowlą strusi afrykańskich (p. Kaczmarkowie),
- warsztat jedynego w Wielkopolsce garncarza (w pobliskim Czarnym Brodzie),
- wystawa twórczości ludowej Pani Stanisławy Matelskiej - jej wyroby znajdują się w Szkole Podstawowej w Białobłotach,
- pracownia nieżyjącego już poety - Mariana Cezarego Abramowicza, która mieści się w Gimnazjum w Białobłotach.

Opracowanie i zdjęcia: Stanisław Kałka

na podstawie:
Powiat Pleszewski, WBP Poznań 1999
http://sp_bialobloty.republika.pl