BRZEZIE

Wieś w gminie Pleszew, położona 5 km na wschód od Pleszewa, nad Nerem, przy szosie do Kalisza, od której odgałęzia się droga do Jankowa.

Na skraju lasu po północnej stronie drogi do Jankowa w 1985 r. przypadkowo odkryto grób ciałopalny. Dało to początek kilkuletnim systematycznym badaniom archeologicznym rozległego cmentarzyska wilokulturowego, użytkowanego przez 14 wieków - od epoki brązu do ok. 300 r. n.e. Wcześniej, w 1876 r., odkryto w Brzeziu skarb złotych ozdób z ok. 1100 r. p.n.e.

Brzezie Brzezie Brzezie Brzezie Brzezie

Wieś wzmiankowana była w 1338 r. jako Breze, gdy należała do Felicji, zony mikołaja z Topoli. Bardzo często zmieniała właścicieli, aż w końcu XIX w. Siemieńscy sprzedali majątek w ręce niemieckie - Hermannowi Beckerowi z Kuczkowa, którego wnuczka wniosła dobra jako posag baronowi von Lesse (posiadał je do 1945 r.).

W tej wsi urodził się Jan Lutek (ok.1405-71), dyplomata, podkanclerzy koronny, biskup włocławski i krakowski. Wielokrotnie posłował na Litwę, na sobór w Bazylei i na sejm Rzeszy w Ratyzbonie, a także do Rzymu, gdzie w 1454 r. nie dopuścił, aby papież poparł Krzyżaków w czasie wojny trzynastoletniej.

W rozwidleniu głównych dróg zachował się budynek dawnej karczmy ("gościńca") z ok. 1900 r., dziś zajmowany przez "Bar na Rozstaju". Naprzeciwko w 1987 r., na 30-lecie ZMW, powstał Wiejski Dom Kultury. Obok stoi dawna szkoła (nr 5) z 1878 r., a w sąsiedztwie 3 stare czworaki oraz nowe bloki z lat siedemdziesiątych XX w.

Nieco dalej za zakrętem drogi, znajduje się parterowy, murowany dwór z piętrowym ryzalitem, wzniesiony ok. 1880 r. W otaczającym parku (2,32 ha), zapewne z połowy XIX w., rosną jawory o obw. do 300 cm i lipy do 320 cm. W sąsiedztwie rządcówka i zabudowania folwarczne, pochodzące częściowo z XIX/XX wieku. Przy asfaltowej drodze,wiodącej na południe od folwarku rośnie samotnie pomnikowy dąb o obw. 510 cm.

W ostatnich latach w Brzeziu powstał jedyny w regionie niepowtarzalny kompleks obiektów rekreacyjno-wypoczynkowych "Wigwamy pod Księżycem" o powierzchni ponad 4 ha. W skład wchodzą: cztery wigwamy dwie sceny parkiet do tańca chatki biesiadne ubikacje kuchnia polowa kilka grilli, 800 miejsc siedzących. Teren jest ogrodzony i oświetlony.
Obok Wigwamów znajduje się duży parking.
(informacje na stronie http://www.konferencyjne.pl/konferencyjne.php?id=546)

Brzezie Brzezie Brzezie Brzezie Brzezie

Parafię w Brzeziu utworzono w 1410 r. staraniem Lutka z Brzezia (ojca biskupa) i wkrótce potem wystawiono pierwszą, drewniana świątynię. Obecny, murowany, barokowy kościół 1-nawowy p.w. Rozesłania Apostołów pochodzi z 1789 r. i ufundował go sędzia ziemski kaliski Andrzej Bogdański. Ma nawę na planie wydłużonego ośmioboku, krytą dachem kopulastym zwieńczonym wieżyczką z hełmem z pocz. XIX w., i prostokątne dobudówki mieszczące prezbiterium i wejście. W szczycie od strony zachodniej umieszczono datę ostatniego remontu 1986. W wyposażeniu zachowały się m.in. 3 ołtarze klasycystyczne oraz ławka z ornamentem rokokowym i datą 1794 (z prawej strony). Obok kościoła stoi murowana dzwonnica klasycystyczna z 1793 r. przykryta dachem namiotowym.

Brzezie Brzezie Brzezie Brzezie Brzezie

Na przyległym cmentarzu urządzono wspólną mogiłę fundatorów i patronów kościoła w Brzeziu od roku 1410. Po przeciwnej stronie drogi stoi plebania z 2 poł. XIX w., kryta dachem naczółkowym. Przy niej znajduje się drugi we wsi, nieduży park (0,85 ha), powstały łącznie z zabudowaniami gospodarczymi w końcu XIX w. Przy prowadzącej do kościoła ulicy Kościelnej zachował się murowany budynek szkoły z ok. 1900 r. z frontonem mansardowym w obudowie drewnianej.

Przy szosie w kierunku Pleszewa znajduje się zajazd wzniesiony w 1974 r. jako "Parzybroda" - jeden z 32 "wielkopolskich gościńców". Spalił się on w lutym 1976 r. i w następnym roku odbudowany jako lokal myśliwski "U Huberta". Zajazd na dzień dzisiejszy już nie istnieje, a w pobliżu tego miejsca wybudowano stację paliw.


Opracowanie i zdjęcia: Stanisław Kałka
na podstawie:
Powiat Pleszewski (P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski ), WBP Poznań 1999