FABIANÓW

Wieś w gminie Dobrzyca, położona 8 km na zachód od Pleszewa, przy szosie do Krotoszyna.

Wzmiankowana po raz pierwszy w 1412 r. jako Pabianowicze. Do XVII w. była gniazdem rodziny Pabiańskich. W 1789r. mieszkało tu 121 osób, a w 1864r. - 230 mieszkańców. od 1847r. tutejszy majątek znajdował się w rękach niemieckich.

Przyjmuje się, że z Fabianowa pochodził dramaturg Norbert Bredkrajcz (1819-58). Po studiach we Wrocławiu i Berlinie mieszkał m.in. we Wrocławiu, Paryżu oraz Lipsku i działał tam w organizacjach patriotycznych. W testamencie cały majątek przekazał Poznańskiemu Towarzystwu Przyjaciół Nauk, z przeznaczeniem na nagrody za najlepsze prace o dziejach ojczystych. W 1843r. napisał w Fabianowie poemat "Matka Bochaterka".

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ

Najciekawszym zabytkiem wsi jest pałac eklektyczny wzniesiony ok. 1900 r. Ma elewację z czerwonych cegieł z białymi obramieniami oraz wieżę z boku. Od 1972 r. zajmuje go Dom Pomocy Społecznej i nie jest udostępniony do zwiedzania.

W przylegającym parku (2,15 ha) z końca XIX w., otoczonym starym murem kamiennym, rosną drzewa uznane za pomniki przyrody: dąb błotny o obw. 260 cm, kasztanowiec 290 cm i 9 lip obw. 250 -300 cm. W sąsiedztwie znajduje się obszerny zespół zabudowań folwarcznych z XIX/XX w.

Przy ul. Pleszewskiej zachował się zespół czworaków, a także szkoła z 2 połowy XIX w. Przy ul. Przemysłowej znajdują się zabudowania dawnej cegielni, a w ich obrębie kamienny dom z końca XIX w.

Przez Lutynię przechodzą obecnie obok siebie trzy mosty: ceglany most dawnej kolejki wąskotorowej o 3 łukach, betonowy most drogowy i z konstrukcji stalowej dla pieszych.
Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ

Okolica wsi, mimo rolniczego wykorzystania, jest ładna pod względem krajobrazowym, gdyż w dużej mierze zachowały się stare pasy zadrzewień, dzielące pola na kwatery (najczęściej prostokątne). Przy szosie do Pleszewa, 2 km od Fabianowa, stoi kamienno-ceglana stodoła, tzw. polna zbudowana w 1912r.

Opracowanie: Stanisław Kałka
Literatura: P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski - Powiat Pleszewski. WBP Poznań 1999
Zdjęcia: Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka.