GMINA CHOCZ

Chocz
Niniew
Nowa Kaźmierka
GMINA CZERMIN

Broniszewice
Czermin
Grab
Wieczyn
Żegocin
GMINA DOBRZYCA

Dobrzyca
Fabianów
Karmin
Koźminiec
Lutynia
Sośnica
GMIANA GIZAŁKI

Białobłoty
Szymanowice
GMINA GOŁUCHÓW

Gołuchów
Jedlec
Kościelna Wieś
Krzywosądów
Kucharki
Kuchary
Tursko
MIASTO I GMINA PLESZEW

Brzezie
Chorzew
Grodzisko
Kowalew
Kuczków
Lenartowice
Łaszew
Malinie
Pleszew
Suchorzew
Taczanów