GRODZISKO

Wieś w gminie Pleszew. Pierwszy kościół zbudowano tu zapewne przed 1160 r., kiedy to wieś z nadania Eudoksji, drugiej żony Mieszka III, przeszła z rąk książęcych na własność klasztoru bożogrobców w Miechowie.

Obecny klasycystyczny kościół św. Mikołaja powstał w latach 1802-06. Wieża od strony zachodniej została dobudowana w 1890 r. Wewnątrz sklepienie kolebkowe, wyposażenie klasycystyczne z okresu budowy oraz polichromia z 1913 r. W ołtarzy głównym znajduje się namalowana na drewnie osiemnastowieczna kopia obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem z XVI w., w sukience srebrnej z 1729 r.

Na opadających ku dolinie Prosny łąkach, zachowało się grodzisko pierścieniowate - pozostałość po osadzie kultury łużyckiej.

Literatura: P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski - Powiat Pleszewski, WBP Poznań 1999