JEDLEC

Duża wieś w gminie Gołuchów, w pobliżu lewego brzegu Prosny, wzmiankowana w 1309 r.

Dolina Prosny

Powiększ

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Przy głównym skrzyżowaniu dróg figura Chrystusa, na cokole której znajdują się tablice z nazwiskami 59 osób poległych w obu wojnach światowych.

W południowej części wsi położony jest zespół dworski. Dwór o zróżnicowanej bryle na rzucie litery L, który powstał w latach trzydziestych XX w.

Kamień ku czci Józefa Piłsudzkiego
Powiększ
Przyległy park (5,74 ha), założony na pocz. XIX w. Znajduje się tu duży staw, a także pamiątkowy kamień ku czci Józefa Piłsudzkiego, wystawiony po jego śmierci w 1935 r.
Spośród wielu starych drzew rosnących w parku na uwagę zasługują:: platan o obw. 450 cm, dęby do 410 cm, lipy do 340 cm i wiązy do 280 cm oraz aleja dębów czerwonych od strony drogi z Gołuchowa.

Kościół św. Floriana

Powiększ

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ

W kościole

Powiększ Powiększ

Powiększ Powiększ Powiększ

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
We wschodniej części Jedlca, wznosi się w otoczeniu starych lip kościół parafialny św. Floriana, o konstrukcji szachulcowej, z wieżyczka nad nawa od strony wschodniej i drewnianą wieżą od zachodu, krytą barokowym hełmem blaszanym. Powstał on w latach 1745-53, na miejscu dawnej świątyni z 1630 r. W wyposażeniu wnętrza zachowały się elementy rokokowe (3 ołtarze i chrzcielnica).

W pobliżu kościoła

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ

Powiększ Powiększ

Mur kościelny pochodzi z 1820 r., a na filarze ozdobnej bramy, z rzeźbami św. Barbary i ś. Floriana umieszczono żeliwną tablicę upamiętniającą 200-lecie bitwy pod Wiedniem. W sąsiedztwie kościoła stoją arkadowa dzwonnica z 1830 r. i plebania z lat 1909-10.

Literatura: P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski - Powiat Pleszewski, WBP Poznań 1999
Zdjęcia: Paweł Anders i Stanisław Kałka