KARMIN

Wieś w gminie Dobrzyca, na prawym brzegu Lutyni, wzmiankowana w roku 1446.

Kościół św. Barbary


Bezstylowy kościół parafialny św. Barbary wzniesiono w 1826 r. Od strony wschodniej ma on wieżę krytą hełmem w kształcie obelisku. Na wyposażenie wnętrza składają się 3 ołtarze, ambona i chrzcielnica, klasycystyczne o prostych formach. W ołtarzach umieszczono obrazy z XVII w., m.in. w ołtarzu głównym obraz męczeństwa patronki świątyni. Na balustradzie chóru znajduje się gotycka rzeźba św. Barbary z poł. XV w.

W sąsiedztwie kościoła znajduje się dzwonnica z ok. 1826 r(obecnie nie istniejąca)., plebania z lat 1912-14, a także organistówka z 1 poł. XIX w.

Dwór z XIX wieku

Tutejszy dwór pochodzący sprzed poł. XIX w., przekształcony w latach 1932-33, ma plan nieregularnego wielokąta z poprzeczną dobudówką i kryty jest czterospadowym dachem mansardowym.

Obok zaniedbany park (7,35 ha) z poł. XIX w., z małym stawem. Rosną w nim lipy o obw. Do 340 cm i dęby do 470 cm, a także aleja grabowa. Na szczególne zainteresowanie zasługuje 6 pomnikowych dębów o obw. 350-540 cm. Rosną one na granicy z folwarkiem, w którym zachowały się zabudowania z 2 poł. XIX w.
Zabudowa
Gospodarstwo Rolne

Przy drodze do Kowalewa prowadzi działalność Gospodarstwo Rolne

Przy drodze do Taczanowa rosną pojedynczo pomnikowe okazy dębów.

Do rejestru pomników przyrody wpisano znajdujące się w lesie 2 głazy narzutowe. Do jednego z nich, o obw. 610 cm, należy z drogi do Taczanowa skręcić w prawo na skraju lasu w trakt prowadzący do Sowiny, po 500 m widać paśnik w pewnej odległości po prawej stronie, a kamień leży kilkanaście metrów za nim. Przy leśnym dukcie, 900 m na południe od skrzyżowania dróg Karmin - Sowina i Karminek - Taczanów (przy którym stoi drewniany krzyż), znajduje się grupa 4 dużych kamieni, z których największy ma obw. 1015 cm.

Opracowanie i zdjęcia: Stanisław Kałka
Na podstawie:
Literatura: P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski - Powiat Pleszewski, WBP Poznań 1999