KOŹMINIEC

Wieś w gminie Dobrzyca, powstała w XVIII w. w czasie tzw. kolonizacji olederskiej.

W centrum wsi stoi kościół poewangelicki Podwyższenia Krzyża Świętego z końca XIX w. (od 1945 r. filialny parafii w Nowej Wsi Rozdrażewskiej), z wieżą krytą dachem dwuspadowym z bocznymi szczytami. Wejście do niego prowadzi przez podcień o 2 arkadach.

Koźminiec

KoźminiecKoźminiecKoźminiec Koźminiec Koźminiec Koźminiec

Koźminiec Koźminiec Koźminiec Koźminiec Koźminiec

Obok kościoła znajdują się pastorówka z pocz. XX w.- jest to budynek murowany, piętrowy obecnie dom mieszkalny oraz dawna szkoła ewangelicka z ok. 1880 r.- budynek murowany piętrowy, obecnie znajduje się w nim przedszkole.

Koźminiec Koźminiec Koźminiec Koźminiec Koźminiec

Naprzeciwko kościoła stoi dom z pocz. XX w., z ostrosłupową wieżyczką w narożniku nad wejściem (obecnie sklep i mieszkanie). W pobliżu niego murowany, piętrowy budynek szkoły podstawowej z IV ćwierćwiecza XIX w.

Zdjęcia: Marcin Czerwiński, Stanisław Kałka

Opracowanie: Stanisław Kałka
na podstawie:
Literatura: P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski - Powiat Pleszewski. WBP Poznań 1999