KRZYWOSĄDÓW

Wieś w gminie Gołuchów, wzmiankowana w 1209 r. wśród wsi należących do klasztoru benedyktynów w Kościelnej Wsi. Po konfiskacie majątków kościelnych przez rząd pruski znajdowała się w rękach niemieckich. Od 19\878 r. właścicielem tutejszego majątku był Hugo Trowitzsch, po 1914 r. należał on do Hoffmannów. Krzywosądów - Wiatrak koźlak

Przy szosie zachował się drewniany wiatrak koźlak z 1883 r., odrestaurowany w 1978 roku i mający obecnie napęd elektryczny, a także stara szkoła sprzed 1900 r. Nieco na wschód od głównego skrzyżowania stoi okazały budynek tzw. komisariatu z początku XX w.

Po prawej stronie drogi do Kuchar położony jest zespół dworski. W jego obrębie znajduje sie dwór z końca XIX w. przebudowany w 1916 r. przez Ottona Hoffmanna. Przy nim znajdują się pozostałości parku (4,38 ha) z pocz. XX w. z dużym stawem (1,41 ha), nad którym rośnie dąb o obw. 350 cm, a także zespół folwarczny z okazałymi budynkami z początku XX w.

Literatura: P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski - Powiat Pleszewski, WBP Poznań 1999
Zdjęcie: Krzysztof Hoffmann