KUCZKÓW

Wieś w gminie Pleszew, położona 8 km na południe od siedziby gminy, przy szosie nr 11 do Katowic.

Pierwotnie było to gniazdo Kuczkowskich herbu Wąż. W pierwszej wzmiance z 1402 r. wspomniany jest Sandziwogius de Cuczkowo. Później wieś często zmieniała właścicieli. W 1789 r. liczyła 25 domów i 147 mieszkańców. Od 1827 r. należała do Taczanowskich, a przed 1896 r. przeszła w ręce niemieckiej rodziny Beckerów, która utworzyła tu majorat istniejący do 1945 r. Kościół tutejszy założyli Kuczkowscy w XV w.

Kuczków Kuczków Kuczków Kuczków Kuczków

Kuczków Kuczków Kuczków

Opodal głównego skrzyżowania wznosi się neobarokowy kościół św. Marcina, zbudowany w 1927 r. wg projektu Stefana Cybichowskiego, z wieżą od północy. Poprzednio znajdowała się tu świątynia drewniana z ok. 1700 r., spalona w 1923 r. Wewnątrz znajdują się m.in. obraz Matki Boskiej z XVIII w. (w ołtarzu głównym) i późnogotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z pocz. XVI w.

Dalej na południe rozciąga się pochodzący z połowy XIX w. gesty park (3,88 ha), o zróżnicowanym zadrzewieniu, z pozostałościami układu regularnego w części południowej. Wznosi się w nim pałac eklektyczny z połowy XIX w., poszerzony w końcu XIX w. o secesyjną wieżę w narożniku i ok. 1910 r. o obszerne skrzydło zachodnie. Obecnie mieści się w nim szkoła, która odremontowała budowlę w latach 1990-94.

Zachowało się częściowo ceglane ogrodzenie parku z końca XIX w. Przy zabudowaniach po zachodniej stronie parku rośnie pomnikowy okaz dębu o obw. 510 cm. Naprzeciw parku po drugiej stronie szosy zachowały się pozostałości folwarku ze spichrzem z 1894 r. i gorzelnią zbudowana po 1887 r.

Zdjęcia: Mirosław Kubiak
Opracowanie: Stanisław Kałka
na podstawie:
Powiat Pleszewski WBP Poznań 1999