DZIEŃ DZISIEJSZY

Pleszew jest obecnie ruchliwym miastem o charakterze przemysłowo-usługowym. Stanowi ośrodek przemysłu maszynowego, drzewnego i spożywczego, a także centrum handlowo-usługowe dla okolicznych terenów o wysoko rozwiniętym rolnictwie. Miasto jest węzłem drogowym (szosa nr 12 Poznań - Sieradz i nr 11 do Katowic oraz drogi lokalne do Bronowa, Chocza, Grabia, Koźmina i Rokutowa), znajduje się tu też końcowa stacja kolei wąskotorowej zapewniającej połączenie ze stacją normalnotorową na linii Poznań - Katowice. Jest też stolica dekanatu w diecezji kaliskiej.

Fabryka Maszyn Spożywczych "Spomasz" Pleszew S.A. rozwinęła się z założonego w 1886 r. warsztatu urządzeń gorzelniczych Józefa Sobczyńskiego. W 1947 r. warsztat ten został spółdzielnią, którą 6 lat później przekształcono w przedsiębiorstwo państwowe. jego rozbudowę zakończono w 1967 r. Wytwarza urządzenia dla przemysłu cukierniczego, piwowarskiego, spirytusowego, tłuszczowego, dla olejarni i przetwórni owocowo-warzywnych.

"Famot" tradycjami sięga warsztatu ślusarskiego Ignacego Jezierskiego, założonego w 1977 r. Od 1897 r. była to fabryka maszyn rolniczych Seweryna Samulskiego. Po I wojnie światowej podjęto w niej produkcje obrabiarek do drewna (na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu uzyskały one złoty medal). W 1948 r. fabryka została upaństwowiona, a w latach 1958-64 wzniesiono dla niej nowe zabudowania przy ul. Fabrycznej. Wytwarza się tu lekkie obrabiarki skrawające do metalu o wszechstronnym zastosowaniu oraz części do maszyn. Po sprywatyzowaniu w 1993 r. fabryka uzyskała inwestora strategicznego i od 1998 r. notowana jest na giełdzie w Warszawie.

Pleszew jest też sławny jako miasto kotlarzy. Fabryka Kotłów i Konstrukcji Metalowych "Ekomet", a także szereg mniejszych zakładów i wytwórni rzemieślniczych w mieście i okolicy produkuje znane w kraju wydajne kotły ogrzewnicze kilkudziesięciu typów, przystosowane do różnych typów paliwa i i spełniające wymogi ekologii.

Pleszewskie Zakłady Papiernicze założył w 1899r. Franciszek Ziółkowski jako skład handlowy z małą drukarnią. W 1911 r. przejął go Kazimierz Świerkowski i rozwinął produkcję galanterii papierniczej. Po 1973 r. zakład rozbudowano i poszerzono asortyment jego produkcji. Obecnie zakład już nie istnieje.
W tej branży działa tez od 1951 r. spółdzielnia poligraficzna "Zryw" oraz powstałe ostatnio drukarnie prywatne.

W związku z intensywnie rozwiniętym w okolicy rolnictwem powstały w mieście młyn i elewator zbożowy (jeden z największych w Wielkopolsce). Na potrzeby rolnictwa pracuje szereg innych zakładów usługowych i zaopatrzeniowych.

Pleszew jest także znany z kilku wyspecjalizowanych zakładów rzemieślniczych, działających w zakresie wytwarzania siodeł i innych akcesoriów jeździeckich, budowy powozów, brązownictwa czy urządzania ogrodów.

Znajduje się tu też duża rozlewnia gazu płynnego przedsiębiorstwa "Gaspol", uruchomiona w 1978 r. i później znacznie rozbudowana, która sprawiła, że w sporym promieniu od miasta nie odczuwano w ostatnich latach trudności w zakresie gazownictwa bez przewodowego.

W ostatnich latach poprawiła się sytuacja miasta w dziedzinie gospodarki komunalnej. W 1996 r. z wodociągu korzystało 91,4% mieszkańców Pleszewa, z kanalizacji - 44,0%, a z gazu w butlach - 59,2%. Długość sieci wodociągowej wynosiła 32,1 km, a kanalizacyjnej - 23,1 km. W latach 1992-95 na południowy-wschód od miasta wybudowano oczyszczalnię ścieków. Koło wsi Zielona Łąka powstało wysypisko odpadów. Kotłownia na osiedlu 1000-lecia została w 1991 r. zmodernizowana. Na południowy-wschód od miasta znajduje się nowy cmentarz komunalny, oddany do użytku w 1979 r. Przewiduje się rozbudowę ujęcia wody koło Turska, podjęto starania o gazyfikację przewodową (trwa budowa gazociągu). Szereg działań w omówionym zakresie samorząd prowadzi we współpracy z sąsiednimi gminami.

Łączność telefoniczna lepiej rozwinięta jest tylko na terenie miasta (w 1996 r. w Pleszewie były tylko 193 aparaty na 1000 mieszkańców). obszary wiejskie w tym zakresie daleko odbiegają od średniej dla regionu.

Pleszew jest też ośrodkiem szkolnictwa. Istnieją tu 3 szkoły podstawowe (w roku szkolnym 1996/97 miały 2741 uczniów). Liceum Ogólnokształcące im Staszica (700 uczniów), dwa Zespoły Szkół Zawodowych (2892 uczniów), szkoła muzyczna I stopnia, 4 przedszkola (517 dzieci). Od 1997 r. działało społeczne liceum ogólnokształcące (rozwiązane).

W zakresie kultury czołowa rolę od 20 lat odgrywa tutejszy Dom Kultury. Od 1980 r. istnieje społeczne Pleszewskie Towarzystwo Kulturalne. Spośród amatorskich zespołów artystycznych wymienić trzeba przede wszystkim zespoły wywodzące się z dawnych tradycji śpiewaczych Wielkopolski: Chór "Lutnia", istniejący od 1896 r., a także chór męski "Harmonia", założony w 1923 r., i działający od 1991 r. chór "Ave Sol". Od 1988 r. występuje kapela ludowa "Pleszewioki". działalność w zakresie sportu i wypoczynku prowadzi kompleksowo Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Władze samorządowe rozwinęły współpracę zagraniczną m.in. z niemieckim miastem Spangenberg (co udokumentowano tablicą odsłoniętą 12.10. 1996 r. przy wjeździe do miasta) i położoną na wyspie na Atlantyku francuską gminą St. Pierre d'Oleron.

W dniu 14.11.2000 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew, Burmistrz oraz jego zastępca przy kontrasygnacie Skarbnika, podpisali z firma z Kalisza umowę na budowę sieci gazowej - największej inwestycji pleszewskiego samorządu.

W dniu 18.05.2001 r., dzięki staraniom władz miejskich i pomocy Prezesa Sądu Okręgowego w Kaliszu, w Dzienniku ustaw Nr 64 ukazało się Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia z dniem 1 listopada 2001 r. Sądu Rejonowego w Pleszewie. W dniu 01.07.2001 r. Sąd Rejonowy w Pleszewie rozpoczął działalność. Prezesem Sądu został sędzia Krzysztof Waldemar Musioł. Oficjalne otwarcie Sądu Rejonowego - oddanie do użytku pomieszczeń Wydziału Ksiąg Wieczystych nastąpiło w dniu 07.09.2001 r.

W dniu 25.08.2001 r. podczas "Święta chleba" na stadionie OSiR pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zorganizowanego wspólnie przez Pleszewskie Zakłady Zbożowe, UMiG Pleszew, redakcję "Życia Pleszewa" oraz piekarnię "Miko", największą atrakcją był wypiek chleba o wadze pół tony, długości 13 m, szerokości 1,5 m i wysokości ciasta 15 cm. Wyczyn zgłoszono do Księgi Rekordów Guinessa.

W dniu 14.12.2003 r. msza św. z udziałem bp. Stanisława Napierały z okazji ustanowienia Św. jana Chrzciciela patronem Pleszewa. Po mszy św. odsłonięto i poświęcono tablice pamiątkowe upamiętniające to wydarzenie. Projekt i modele tablic wykonał Jerzy Szpunt i Mariusz Grzemski, zaś odlew Juliusz Kwieciński. O godzinie 12 tego dnia po raz pierwszy z wieży kościoła został odtworzony hejnał Pleszewa.

W dniu 17.01.2004r. po ponad 20-letnich staraniach i licznych zapowiedziach odbyło się uroczyste otwarcie Urzędu Skarbowego w Pleszewie. Pierwszym naczelnikiem Urzędu Skarbowego został Eugeniusz Józefiak.

W dniu 15.07.2006 r. punktualnie w południe, pod płytą główną pleszewskiego Rynku zakopano "Kapsułę do przyszłości". Mieszkańcy, w specjalnych kartonikach przygotowanych przez Urząd Miasta i Gminy, umieszczali pamiątki, stare zdjęcia, nagrania VHS i opisy rodzin, aby w ten sposób, z myślą o przyszłych pokoleniach, udokumentować życie i pasje pleszewian początku XXI w. Do akcji przyłączyło się również wiele instytucji publicznych i organizacji działających na terenie Ziemi Pleszewskiej.
W pojemniku znalazło się także podpisane przez blisko 200 mieszkańców "przesłanie do przyszłych pokoleń" oraz szczegółowy opis Ziemi Pleszewskiej wraz z mapą. Wszystko to zostało umieszczone w stalowym zbiorniku, zakopane i zalane betonem, co obserwowała spora grupa mieszkańców Pleszewa. Akcję przeprowadził UMiG wspierany przez FSM "Spomasz" Pleszew S.A., którego Prezesem jest tadeusz Rak.
W miejscu, gdzie zakopana została kapsuła umieszczono pamiątkowy napis informujący, że wola inicjatorów przedsięwzięcia jest, aby kapsuła nie została wydobyta wcześniej, niż dnia 15.07.2206 roku.

W dniu 08.09.2006 r. nastąpił odbiór techniczny zmodernizowanego Rynku miejskiego w Pleszewie. W dniu 20.10.2006 r. kilkadziesiąt tuji, bukszpanów, drzewek japońskich świerków i innych krzewów posadzili na pleszewskim Rynku niemieccy ogrodnicy z zaprzyjaźnionego miasta Westerstade.