SOŚNICA

Wieś w gminie Dobrzyca, położona nad Lutynią, po raz pierwszy odnotowana w dokumencie z 1346 r.

Przy głównym skrzyżowaniu stoi dawna karczma z ok. 1900 r., z górną częścią podbitą drewnem. Na prawym brzegu Lutyni położony jest wydłużony dwór sprzed 1780 r., kryty dachem czterospadowym, z portykiem o dwóch parach kolumn dostawionym na początku XIX w., przebudowany w końcu XIX w i ok. 1965 r. Obecnie mieści szkołę.

Przylegający park (1,16 ha) z 2 połowy XIX w., łagodnie opada ku Lutyni. Zachowała się w nim aleja grabowa.

Powiększ
Kościół p.w. Świętej Marii Magdaleny zbudowany w 1745 r. z fundacji Konstantego Rogalińskiego. Powiększony w 1832 r. o wieżę, zakrystię i szachulcową kruchtę. W 1962 r. dostawiono druga kruchtę. Odnowiony w 1994r.
Kościół drewniany, jednonawowy konstrukcji sumikowo-łatkowej. Salowy, zamknięty trójbocznie. Boczna kruchta konstrukcji szkieletowej. Wieża od frontu niższa od nawy kościoła z murowaną kruchtą w przyziemiu. Zwieńczona gontowym dachem czterospadowym. Dach jednokalenicowy, kryty gontem z wieżyczką na sygnaturkę z blaszanym hełmem i latarnią.
Pozorne, spłaszczone sklepienie kolebkowe. Polichromia o cechach barokowych z 2 połowy XVIII w. odnowiona i uzupełniona w latach 1969 - 71 przez Teodora Szukałę o postacie Polskich Świętych i osiem błogosławieństw. Chór muzyczny z rokokowym prospektem organowym z 2 połowy XVIII w. Belka tęczową z krucyfiksem barokowym z 1 połowy XVIII w. Rokokowy ołtarz główny z obrazami i rzeźbami, dwa boczne ołtarze skromniejsze, ambona i chrzcielnica z połowy XVIII wieku. Pod chórem znajdują się epitafia Michała Chłapowskiego.

Teren wokół kościoła otacza odnowiony mur kamienny. W czasie odnawiania muru i placu przykościelnego zniknął zachowywany tu pień po pomnikowym dębie o obw. 570 cm, ze śladami żerowania kozioroga dębosza. Dziś można go oglądać tylko na naszym zdjęciu. Tuż za murem wygospodarowano teren na parking, który jest jeszcze w budowie.

Na nowym cmentarzu 5 VII 1994 r. odsłonięto pomnik pomordowanych w latach II wojny światowej z parafii Sośnica oraz Berezowicy Małej (na Wołyniu, skąd pochodzą repatrianci osiedleni we wsi po 1945 r.).

We wsi Sośniczka, 2,5 km na zachód od Sośnicy, stoi nieczynny wiatrak koźlak z 1872 r.

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ
Literatura: P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski - Powiat Pleszewski, WBP Poznań 1999
Zdjęcia: Krzysztof Hoffmann i Stanisław Kałka