WIECZYN

Wieś w gminie Czermin, położona 13 km na północ od Pleszewa, po wschodniej stronie szosy do Grabia.

Dawniej nazywała się Wietszyno. Pierwsza wzmianka z 1284 r. dotyczy zmiany nazwy wsi Vetsino przez Sykstusa i Wierzbiętę na Maniewo należące do arcybiskupów gnieźnieńskich. W XVI i XVII w jej właścicielami byli Złotkowscy, a później m.in. Godlewscy, Grabscy i Pruscy. Po 1900 r. pruska Komisja Kolonizacyjna sprowadziła tu osadników narodowości niemieckiej.

Powiększ Powiększ Powiększ Sensacją było przypadkowe odkrycie w lutym 1978 r. schowka na strychu kościoła, a w nim broni zrzuconej w nocy 15/16.10.1943 r. z samolotu angielskiego dla placówki AK w Czerminie.

W tej wsi urodził się Edmund Taczanowski (1822-79). jako dziecko był świadkiem przerzucania przez Prosnę pomocy dla powstania listopadowego. Za udział w przygotowaniach do powstania w 1846 r. został uwięziony przez Prusaków. Potem walczył w oddziałach Garibaldiego we Włoszech, a następnie mieszkał w Woli Książęcej koło Jarocina. W powstaniu styczniowym dowodził oddziałem na Kujawach, później zaś został naczelnikiem województwa kaliskiego. Po upadku powstania przebywał we Francji i w Turcji, a od 1870 r. mieszkał w Choryni koło Kościana.

Powiększ Powiększ Po parcelacji układ wsi został zmieniony. Z dawnego zespołu dworskiego pozostał park (0,7 ha) z pozostałościami alei grabowej od strony południowej. Na miejscu dworu stoi neogotycki kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa z lat 1910-11, wzniesiony z nietynkowanych cegieł na kamiennej podmurówce, jednonawowy z drewnianą wieżą. Przed nim rośnie dąb o obwodzie 380 cm. W sąsiedztwie znajdują się plebania i dawna szkoła parafialna (obecnie przedszkole), również z początków XX w. Na położonym nieco dalej cmentarzu zwraca uwagę dąb o obwodzie 350 cm.

Powiększ Powiększ Przez Wieczyn prowadzi znakowany na czerwono pieszy szlak z Gołuchowa przez Żegocin i Grab do Żerkowa.

Szlak pozostawia zespół kościelno-cmentarny w odległości ok. 300 m i doprowadza do krzyżówki w centrum wsi. Przechodzi ją, opuszcza asfaltowy odcinek drogi, wchodzi na drogę śródpolną i przez ok. 4 km prowadzi do miejscowości Grab. Po przekroczeniu mostku na potoku i minięciu stawów hodowlanych, doprowadza do szosy.

Literatura: P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski - Powiat Pleszewski, WBP Poznań 1999
Zdjęcia: Marcin Czerwiński i Stanisław Kałka.