ŻEGOCIN

Wieś w gminie Czermin, położona 12 km na północ od Pleszewa, w pobliżu lewego brzegu Prosny. Jest znana od 1410 r. W XV-XVII w. należała do Suchorzewskich, potem do Swiniarskich, Gajewskich, Szołdrskich i Radońskich, a w latach 1879-1939 - do Chłapowskich.

Powiększ Powiększ

Pośrodku wsi w otoczeniu starych lip wznosi się drewniany kościół parafialny Wniebowzięcia NMP. Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z 1415 r. Po spaleniu se w 1714 r. wzniesiono nowy. Restaurowany był w 1750 r., w XIX w. w latach 1947-48 i 1998. Obecnie jest to sanktuarium maryjne, w którym główny odpust przypada w święto Narodzenia NMP (8 IX).

Kościół jest drewniana budowlą o konstrukcji zrębowej, jednonawową, z węższym i niższym prezbiterium od wschodu i wtopioną w gontowy dach kwadratową wieżę o barokowym hełmie od strony zachodniej. Barokowe wyposażenie wnętrza pochodzi z XVIII w. W dekorowanym rzeźbami figuralnymi ołtarzu głównym z ok. 1780 r. znajduje się obraz Matki Boskiej Śnieżnej z 1 poł. XVII w., przeniesiony w 1639 r. z pobliskiego Łęgu. W roku 1719 obraz został nazwany Łaskawym.

W dniu 02.10.1780 r. został on uznany za "łaskami słynący". Bulla papieska Piusa VI z dnia 28.04.1789 roku zawiera odpust zupełny na wszystkie dni roku pod zwykłymi warunkami. List z dnia 26.09 1840 r. księdza kardynała Józefa Della, stwierdza prawdziwość relikwii Krzyża Świętego. W roku 1964 zdjęto sukienkę srebrną z obrazu i złożono ją w skarbcu gnieźnieńskim. Koronacji obrazu Matki Boskiej koronami papieskimi dokonał 05.09.1965 r. ks. kardynał Stefan Wyszyński.

Na zasuwie znajduje się XVIII-wieczny obraz Zmartwychwstanie. Na uwagę zasługują też 4 ołtarze boczne, ambona, chrzcielnica, 2 konfesjonały i 2 ławki z dekoracją rokokową.

Przy kościele znajduje się dzwonnica drewniana z poł. XIX w. W sąsiedztwie stoi plebania z ok. 1846 r.

Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ Powiększ

Na cmentarzu w Żegocinie znajduje się unikalny w okolicy "kopiec pamięci". Powstał on poprzez dokładanie przez parafian kamieni i tabliczek za bliskich, którzy zginęli z dala od domu często w tragicznych wypadkach i w czasie wojen.

Powiększ

W południowej części Żegocina można obejrzeć pałac z parterową częścią środkową z końca XVIII w., do której ok. 1840-50 r. dobudowano portyk czterokolumnowy i obszerne, piętrowe kwadratowe skrzydła. Obok stoi oficyna z lat 1914-15, z piętrowymi ryzalitami po bokach. Przyległy park (4,8 ha) rozplanowano w XIX w. i przekształcono na pocz. XX w.

W zachodniej części wsi zachował się drewniany wiatrak koźlak z poł. XIX w.Literatura: P. Anders, A. Gulczyński, J. Jackowski - Powiat Pleszewski, WBP Poznań 1999
Zdjęcia: Stanisław Kałka i Mirosław Kubiak.