POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
ODDZIAŁ PTTK PLESZEW

63-300 Pleszew, ul. Poznańska 35, skrytka pocztowa 45
tel. 608-105-444 i 694-361-161
e-mail: oddzial@pleszew.pttk.pl

NIP 617-20-64-377             REGON 250933577
Konto Bankowe: BS Pleszew Nr 76 8407 0003 0005 1233 2000 0101
BIURO ODDZIAŁU PTTK

CZYNNE: CZWARTKI W GODZ. 18.00 - 19.00


Uaktualniono dnia: 09.01.2018 r. Zmiany na stronie