SKKT PTTK "ORLIK"

przy Domu Dziecka w Pleszewie
63-300 Pleszew, ul. Osiedlowa 1
tel. (062) 742-21-95
Powołane uchwałą Zarządu Oddziału nr 10/2002 z dnia 12.03.2002 r.
Zarząd:
1. Prezes         - Ewelina Jankowska
2. Wiceprezes     - Michał Klinowski
3. Skarbnik       - Gabriela Jankowska
4. Członek        - Janusz Ehlert
5. Członek        - Marta Kucharzewska

Opiekunowie: - Piotr Świderski - Michał Kaczmarek
Kronika Koła