SKKT PTTK Nr 8

ZSP Kowalew 63-300 Pleszew, ul. Bolesława Chrobrego 20, tel. (062) 742-83-76
Powołane uchwałą Zarządu Oddziału nr 32/2005 z dnia 14.07.2005 r.
Zarząd:
1. Prezes     -     Paulina Grabowska
2. Sekretarz   -     Magdalena Machowska
3. Skarbnik   -     Anna Graczyk

Opiekun: - Małgorzata Baron-Galewska
KRONIKA KOŁA