KOMISJE ODDZIAŁU PTTK PLESZEW
ZESPOŁY WERYFIKACYJNE


Oddziała Komisja Turystyki Pieszej w składzie:
1. Marcin Czerwiński (PTP I stopnia nr 9876) - przewodniczący
2. Mirosław Kubiak (PTP II stopnia nr 10597) - członek
3. Stanisław Kałka (PTP II stopnia nr 9880) - członek
Zespół Weryfikacyjny OTP w składzie:
1. Marcin Czerwiński (PTP I stopnia nr 9876) - przewodniczący
2. Mirosław Kubiak (PTP II stopnia nr 10597) - członek
3. Stanisław Kałka (PTP II stopnia nr 9880) - członek
Oddziałowa Komisja Turystyki Górskiej w składzie:
1. Marcin Czerwiński (nr PTG 8083) - przewodniczący
2. Mirosław Kubiak (nr PTG 8082) - członek
3. Sławomir Walendowski (nr PTG 7042) - członek
Zespół Weryfikacyjny GOT w składzie:
1. Marcin Czerwiński (nr PTG 8083 - wszystkie regiony) - przewodniczący
2. Mirosław Kubiak (nr PTG 8082) - członek
3. Sławomir Walendowski (nr PTG 7042) - członek
Oddziałowa Komisja Ochrony Przyrody w składzie:
1. Stanisław Kałka (nr 200) - przewodniczący
2. Marcin Czerwiński (nr 199) - członek
3. Mirosław Zaradny (stara leg. nr XV/11/2002) - członek
Zespół Weryfikacyjny Odznak Turysta Przyrodnik w składzie:
1. Marcin Czerwiński (nr 199) - przewodniczący
2. Mirosław Kubiak (nr 200) - członek
3. Mirosław Zaradny (stara leg. nr XV/11/2002) - członek
Oddziałowa Komisja Krajoznawcza w składzie:
1. Marcin Czerwiński (IKP 652/P/2017) - przewodniczący
2. Stanisław Kałka (IKR 1074/R/2012) - członek
3. Małgorzata Baron-Galewska (IKR 1141) - członek
Zespół Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych w składzie:
1. Marcin Czerwiński (IKP 652/P/2017) - przewodniczący
2. Stanisław Kałka (IKR 1074/R/2012) - członek
3. Małgorzata Baron-Galewska (IKR 1141) - członek
Oddziałowa Komisja Turystyki Kolarskiej w składzie:
1. Krzysztof Hoffmann - Przewodniczący
2. Zygmunt Studziński - Członek
2. Mariusz Jankowiak - Członek
Zespół Weryfikacyjny Odznak KOT w składzie:
1. Krzysztof Hoffmann - Przewodniczący
2. Zygmunt Studziński - Członek
3. Mariusz Jankowiak - Członek