KOMISJE ODDZIAŁU PTTK PLESZEW
ZESPOŁY WERYFIKACYJNE


Oddziałowa Komisja Wielodyscyplinarna (Kolarsko-Krajoznawczo-Przyrodnicza):
1. Przewodniczący - Małgorzata Baron-Galewska
2. Członek - Zygmunt Studziński
3. Członek - Stanisław Kałka
4. Członek - Marcin Czerwiński
Zespół Weryfikacyjny Kolarskiej Odznaki Turystycznej:
1. Przewodniczący - Krzysztof Hoffmann
2. Członek - Zygmunt Studziński
2. Członek - Mariusz Jankowiak
Zespół Weryfikacyjny Odznak Krajoznawczych:
1. Przewodniczący - Stanisław Kałka
2. Członek - Marcin Czerwiński
3. Członek - Małgorzata Baron-Galewska
Zespół Weryfikacyjny Odznak Turysta Przyrodnik:
1. Przewodniczący - Stanisław Kałka
2. Członek - Edyta Brania
3. Członek - Marcin Czerwiński
Oddziałowa Komisja Turystyki Pieszej:
1. Przewodniczący - Marcin Czerwiński
2. Członek - Mirosław Kubiak
3. Członek - Mirosław Zaradny
Zespół Weryfikacyjny Odznak Turystyki Pieszej:
1. Przewodniczący - Stanisław Kałka
2. Członek - Marcin Czerwiński
3. Członek - Mirosław Zaradny
Zespół Weryfikacyjny Odznak Turystyki Górskiej:
1. Przewodniczący - Tomasz Łaciak
2. Członek - Sławomir Walendowski
3. Członek - Michał Kuberka