WŁADZE ODDZIAŁU PTTK PLESZEW - XVII KADENCJA

Na Walnym Zjeździe Oddziału PTTK Pleszew w dniu 16.02.2013 r. wybrano na czteroletnią XVIII kadencję następujące władze oddziału:
Zarząd Oddziału:
1. Prezes Zarządu  - Marcin Czerwiński
2. Wiceprezes    - Mirosław Kubiak
3. Wiceprezes    - Emilia Wałęsa
4. Sekretarz      - Agnieszka Piasecka
5. Skarbnik      - Mirosław Zaradny
Komisja Rewizyjna Oddziału:
1. Prezes       - Dorota Czerwińska
2. Członek      - Anna Kubiak
3. Członek      - Tomasz Łaciak