ZJAZDY ODDZIAŁU PTTK PLESZEWZJAZD ZAŁOŻYCIELSKI - 27.02.1999

ZJAZD ODDZIAŁU -10.02.2001

ZJAZD ODDZIAŁU - 26.02.2005

NADZWYCZAJNY ZJAZD ODDZIAŁU -15.10.2005

NADZWYCZAJNY ZJAZD ODDZIAŁU - 22.04.2006

ZJAZD ODDZIAŁU - 14.02.2009

ZJAZD ODDZIAŁU - 16.02.2013