Pleszew - Lutynia - Dobrzyca

Szlak Nr 1
(znaki żółte - 18 km)

Jest to fragment dłuższego szlaku, który tu łączy kilka miejscowości godnych odwiedzenia. Brak lasów, na polach rozległe widoki.

Szlak pieszy: Kowalew - Lutynia - Dobrzyca

Początek wycieczki przyjęto umownie na Rynku w Pleszewie

(0,0 km). Idziemy stąd ul. Poznańską (m.in. obok Muzeum), a następnie skręcamy w lewo w ul. Lipową. Za przejazdem kolejowym docieramy do dużego skrzyżowania (1,8 km), gdzie kierujemy się ul. 70 Pułku Piechoty w prawo. Wiedzie ona równolegle do toru kolejki. Przed wiaduktem na obwodnicy szosy nr 12 odchodzi w lewo polna droga wzdłuż pasa zadrzewienia, którą można dojść do znajdującego się na skraju lasu pomnika rozstrzelanych.

Na zachód od Malinia, w pobliżu oddanej do użytku w 1988 r. Obwodnicy szosy nr 11 z Poznania do Katowic, położony jest niewielki lasek (tzw. Boreczek). W nim rankiem 23 X 1939 r. Hitlerowcy rozstrzelali 7 Polaków, którzy przedtem musieli sobie wykopać mogiłę. Po wojnie ich prochy ekshumowano i pochowano na cmentarzu przy ul. Kaliskiej, a na miejscu egzekucji 5 IX 1965 r. odsłonięto pamiątkowy kamień.

Dochodzimy do miejscowości Kowalew , przy zabytkowym krzyżu skręcamy szosą Pleszew - Krotoszyn w lewo i obok mleczarni osiągamy po 400 m przejazd kolejowy (4,1 km; po prawej stronie położona jest stacja Pleszew). Odcinek idziemy jeszcze szosą, mijamy szkołę i park, a na skrzyżowaniu przed kościołem skręcamy asfaltową drogą w prawo (4,8 km).

Po 400 m, gdy główna droga skręca w lewo, kierujemy się prosto i wśród pól dochodzimy do torów kolejowych (5,8 km). Ścieżką w lewo osiągamy wkrótce przysiółek "Madera" należący do Suchorzewa, a na skrzyżowaniu kierujemy się znów w lewo w drogę wysadzoną smukłymi topolami i po 600 m powracamy do asfaltowej drogi opuszczonej w Kowalewie (7,4 km). Nią idziemy w prawo do Suchorzewa, mijamy park i na głównym skrzyżowaniu skręcamy w lewo (9,1 km). Po opuszczeniu wsi droga doprowadza nas do Orpiszewka - wsi leżącej już w gminie Kotlin. Przy figurze Matki Boskiej (11,0 km) można tu w lewo skręcić do niewidocznego ze szlaku piętrowego dworu z XIX/XX w. i parku ze stawem.

Szlak biegnie dalej asfaltem do skrzyżowania z drogą Fabianów - Kotlin, tu skręca w lewo i po 400 m osiąga kolejne skrzyżowanie, przy którym po lewej stronie stoi głaz-pomnik 2 mieszkańców Orpiszewka rozstrzelanych 28 VII 1942 r. przez hitlerowców (12,4 km). Tu skręcamy w prawo i starą brukowana drogą, a później asfaltem dochodzimy do położonej nad Lutynią wsi Lutynia (przystanek PKS 13,8 km). Przy kościele kierujemy się w lewo, a po 400 m w prawo. Ocieniona krzewami droga doprowadza nas do szosy krotoszyńskiej przy przystanku PKS Lutynia nż. (15,5 km). Szosą idziemy do folwarku Augustynów i położonej zaraz za nim w Dobrzycy (przystanek autobusowy na Rynku 10,0 km).

Szlak żółty wiedzie dalej przez Olesie i Stefanów do Jarocina (20 km).

Literatura: Paweł Anders - Powiat Pleszewski, WBP Poznań 1999