Gołuchów - Tursko - Grodzisko

Szlak Nr 5
(znaki czerwone - 14,2 km)

Trasa urozmaicona, choć wiodąca w dużej mierze terenem bezleśnym - równolegle do doliny Prosny w pewnej od niej odległości.

Szkak pieszy: Gołuchów - Tursko - Grodzisko

Szlak rozpoczyna się w Gołuchowie przy głównej bramie parkowej (0,0 km) i pierwszy odcinek wiedzie razem ze znakami żółtymi. Idziemy wzdłuż ogrodzenia parku - najpierw obok kościoła, a następnie w prawo ul. Kubaszewskiego. Mijamy leśniczówkę, a za nią dochodzimy do skrzyżowania (1,1 km), gdzie w prawo można dojść do wystawy na Dybulu, w lewo zaś do zagrody żubrów. Szeroką leśną drogą, cały czas wzdłuż parkanu, osiągamy skraj lasu i pierwsze zabudowania Turska. Dochodzimy do asfaltowej drogi i przystanku PKS (3,4 km), za którym znaki rozchodzą się.

Idziemy w prawo skrajem parku, mijamy zabytkowy kościół i po dotarciu do asfaltowej drogi kierujemy się nią w lewo. Przekraczamy doliną Giszki i obok żwirowni dochodzimy do szosy Brzezie - Janków. Znajduje się tu przystanek PKS Bogusław nż (4,8 km). W dalszym ciągu w tym samym kierunku osiągamy skraj wsi Bogusławice, gdzie asfalt się kończy (5,8 km). Idziemy teraz wśród pól nadal na północ. Przy skrzyżowaniu stoi metalowy krzyż. Można tu skręcić w prawo do położonych niedaleko pozostałości majątku Turowy (dawniej zwanego też Dębina lub Dębniaki), założonego w połowie XIX w. w dobrach turskich, który w końcu tego wieku liczył 218 ha powierzchni i 114 mieszkańców. Zachował się park (3,85 ha), rozplanowany na początku XX w.

Mijamy niewielki las i znajdującą się w nim piaskownię, po czym docieramy do ceglanego mostku na Nerze (7,4 km). Za rzeczką rozpoczynają się zabudowania wsi Rokutów. Wkrótce rozpoczyna się asfalt, którym docieramy do przystanku PKS nż. (9,1 km). Mijamy remizę strażacką i położony w głębi po prawej dwór, a następnie opuszczamy wieś. Dochodzimy do kompleksu leśnego i dłuższy czas idziemy przez niego piaszczystą drogą. Za lasem droga przez pola doprowadza do wsi Grodzisko . Po dojściu do asfaltu skręcamy w prawo, mijamy cmentarz i w lewo docieramy do kościoła. Obok niego znajduje się pętla linii autobusowej z Pleszewa (14,2 km).

Szlak czerwony prowadzi dalej w kierunku Żegocina, Grabu i Żerkowa.Literatura: Paweł Anders - Powiat Pleszewski, WBP Poznań 1999