Grodzisko - Żegocin - Grab

Szlak Nr 6
(znaki czerwone - 18,3 km)

Jest to dalszy ciąg szlaku nr 5. Trasa prowadzi równolegle do lewego brzegu Prosny, wzdłuż krawędzi wysoczyzny i doliny. Dalekie widoki i bujna zieleń terenów nadrzecznych, brak lasów.

Szlak pieszy: Grodzisko - Żegocin - Grab

Wycieczkę rozpoczynamy w Grodzisku na końcowym przystanku autobusu podmiejskiego (0,0 km). Wychodzimy na północny wschód, mijając m.in. dawną strażnicę graniczną. Za ostatnimi zabudowaniami wsi droga skręca w lewo, a w pewnym miejscu (1,4 km) kierujemy się mało używaną dróżką prostopadle w prawo i dochodzimy do Prosny - w miejscu, gdzie dawniej znajdował się most do Chocza i przejście graniczne między Prusami a Rosją. Dziś przy rzece rosną gęsto drzewa i krzewy, zasłaniające widok. Skręcamy w lewo (2,4 km), przez 800 m wędrujemy wzdłuż rzeki, a następnie docieramy do szosy Pleszew - Chocz (3,6 km; po prawej most na Prośnie, przez który można dojść do Chocza ).

Idziemy dalej prosto przez łąki, a po 600 m mijamy starorzecze, za którym droga zbacza w lewo i prowadzi w kierunku jednej z części Broniszewic. Wśród zabudowań (m.in. obok kolejnej dawnej strażnicy granicznej) dochodzimy do drogi z Grodziska do Żegocina i skręcamy nią w prawo (przystanek PKS, Broniszewice III nż. 6,3 km). Mijamy jeszcze jeden przystanek (Broniszewice II, 7,2 km), za którym w lewo ciągną się zabudowania przysiółka Polskie, i docieramy do wsi Żbiki (znanej od 1402 r., pierwotnie należącej do Żbikowskich, a później wchodzącej w skład dóbr żegocińskich). Tu na skrzyżowaniu (przystanek PKS 8,2 km), przy którym stoi czworak z lat 1855-56, skręcamy w prawo i przechodzimy 800 m wśród zabudowań do wschodniego krańca wsi, gdzie kierujemy się w lewo.

Wędrujemy wśród pól i łąk, a w pewnym miejscu (10,0 km) zbaczamy prostopadle w prawo na trawiastą dróżkę i po 500 m osiągamy przepust na rowie. Droga zmienia tutaj kierunek i dłuższy czas wiedzie krętym przebiegiem skrajem zadrzewienia rosnącego wzdłuż rowu. Za kolejnym przepustem (11,6 km) odchodzimy od rowu, po 700 m skręcamy jeszcze raz w lewo i brukowaną drogą osiągamy pierwsze zabudowania Żegocina. Przy wjeździe do parku skręcamy w prawo, mijamy kościół i przystanek PKS (13,3 km)

Nie zmieniając kierunku asfaltowa droga doprowadza do Wieczyna. Kościół i park pozostają w pewnej odległości po prawej stronie, a my dochodzimy do przystanku PKS na skrzyżowaniu głównych dróg (15,6 km). Idąc stale w tym samym kierunku, wkrótce opuszczamy wieś i wędrujemy polną drogą na północny zachód. Najpierw ocienia ją fragment starej alei lipowej, a następnie kilka jesionów. Po prawej widać krawędź terasowatej doliny Prosny, która nawet na krótko podchodzi do naszej drogi. Po dojściu do drogi z nieistniejącego już folwarku Gorzyce skręcamy nieco w lewo i niedługo osiągamy wieś Grab oraz szosę Jarocin - Konin (przystanek PKS 18,3 km). Do zabytkowego zespołu pałacowego

Szlak czerwony wiedzie dalej przez Mniszew i Ludwinów do Żerkowa (17,1 km).

Literatura: Paweł Anders - Powiat Pleszewski, BWP Poznań 1999.