Informacja o oddziale

Zarząd Oddziału działa w składzie:

Marcin Czerwiński – prezes

Emilia Wałęsa – wiceprezes

Mirosław Kubiak – wiceprezes

Agnieszka Piasecka – sekretarz

Mirosław Zaradny – skarbnik

Główne zadanie Zarządu Oddziału skupia się na działalności statutowej, czyli organizacji wszelkiego rodzaju imprez turystycznych. Imprezy organizowane są zarówno przez Oddział jak i Kluby: Turystyki Górskiej „Halny” i Klub Fotograficzny „Flash”.

Siedziba Oddziału PTTK w Pleszewie:

Oddział ma swoją siedzibę dzięki uprzejmości Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie na ul. Targowej 1.

Biuro Oddziału czynne jest w każdą środę w godzinach od 19:00 do 20:00. Dyżury są prowadzone naprzemiennie przez członków zarządu.

Oddział opiekuje się dwoma szlakami pieszymi biegnącymi na terenie naszego powiatu, o łącznej długości 93,8 km. Żółty z Sobótki do Wilczyńca. Drugi szlak czerwony z Gołuchowa do Prusinowa.