Kontakt

POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO-KRAJOZNAWCZE
Oddział w Pleszewie

ul. Targowa 1
skr. poczt. 16
63-300 Pleszew

tel. 608-105-444 (Marcin Czerwiński)
694 361 161 (Mirosław Kubiak)

e-mail: oddzial@pleszew.pttk.pl

Konto bankowe:
Bank Spółdzielczy Pleszew
76 8407 0003 0005 1233 2000 0101